نازنین راسخ

 نازنین راسخ

نازنین راسخ

nazanin rasekh

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه مدلی از اثر مولفه های کیفی یک وب سایت ورزشی بر استقبال کاربران (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 11، شماره: 57
2 ارزیابی نگرش کارآفرینانه مدیران باشگاه های ورزشی بانوان شهر تهران و ارایه راه کار(دولتی و خصوصی) (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 9، شماره: 41
3 استراتژی های توسعه ورزش قهرمانی بانوان کشور ایران بر اساس مدل SPP (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت منابع انسانی در ورزش دوره: 2، شماره: 2
4 بازاریابی حسی و اعتماد به برند مشتریان فروشگاه های ورزشی (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 11، شماره: 53
5 تحلیل ساختار ورزش تربیتی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 6، شماره: 14
6 تدوین الگوی اثر توانمندسازی روانشناختی کارکنان بر مدیریت بحران با توجه به نقش مدیریت تغییر در ادارات ورزش و جوانان استان اصفهان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت منابع انسانی در ورزش دوره: 6، شماره: 1
7 تدوین برنامه استراتژیک پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 8، شماره: 36
8 تدوین منشور اخلاقی مدیران تربیت بدنی نیروهای مسلح (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت منابع انسانی در ورزش دوره: 4، شماره: 2
9 تعیین عوامل کلیدی موفقیت در توسعه محصول در صنایع چاپ مطالعه موردی: صنعت چاپ رسانه های نوشتاری ورزشی (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 9، شماره: 45
10 روان سنجی پرسش نامه مهارت های ارتباطی هفتگانه قاسمی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 8، شماره: 30
11 شناسایی ابعاد سواد ارتباطی: با رویکرد تحلیل مضمون (دریافت مقاله) فصلنامه سواد سلامت دوره: 4، شماره: 4
12 طراحی مدل نقش های بشارت دهندگان باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 10، شماره: 49
13 طراحی نقشه راهبردی پژوهشگاه علوم ورزشی با استفاده از تکنیک کارت امتیازی متوازن (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت منابع انسانی در ورزش دوره: 7، شماره: 1
14 مطالعه تطبیقی ورزش قهرمانی بانوان کشورهای منتخب با رویکرد استراتژیک (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 6، شماره: 25
15 مقایسه توصیفی المپیادهای ورزشی دانشجویی پنجم، ششم و هشتم و ارایه راهکار برای ارتقای کیفی المپیادهای ورزشی دانشجویان کشور، با استفاده از نظر مربیان (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 3، شماره: 9
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 برآورد وفاداری مشتریان ورزشی بر اساس ارزش های ادراک شده (دریافت مقاله) دومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
2 بررسی وضعیت ایمنی و بهداشت، بهره وری و سرانه اماکن ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
3 تحلیل محتوای پژوهش های انجام شده درحیطه استعدادیابی ورزشی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
4 شناسایی ابعاد سواد ارتباطی: با رویکرد تحلیل مضمون (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
5 طراحی و اعتباریابی پرسشنامه مهارت های ارتباطی هفت گانه قاسمی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران