دکتر سیداویس ترابی

دکتر سیداویس ترابی هیدرولوژیست و مجری طرح های مختلف زیست محیطی کلان شهر تهران-شرکت مهندسان مشاور مهساب شرق

دکتر سیداویس ترابی

Dr. Seyedovis Torabi

هیدرولوژیست و مجری طرح های مختلف زیست محیطی کلان شهر تهران-شرکت مهندسان مشاور مهساب شرق

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی پیامدهای منفی سامانه برق فشار قوی در مناطق مسکونی و ارائه راهکارهای کاهش آسیب (دریافت مقاله) فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران دوره: 13، شماره: 3
2 بررسی انتقال ویروس در محیط متخلخل اشباع به کمک مدل Hydrus- ID جهت تعیین حریم چاه (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 14، شماره: 4
3 بررسی تاثیر وقوع سیل بر فرسایش کناره ای دیوار حائل بین رودخانه کن شهر تهران و شن چاله فربت (دریافت مقاله) مجله پژوهش های مهندسی آب ایران دوره: 2، شماره: 2
4 تحلیل زیرتراوش خاکریزهای سیل بند ( گوره ها) واقع بر روی پی های سه لایه ای (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 12، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی سیستماتیک عملکرد حوضچه های تعدیل سیلاب شهری تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب با رویکرد سیلابهای شهری
2 بررسی تراوش از بدنه خاکریز(حالت دایمی و غیردایمی)به کمک دستگاه مختصات تعمیم یافته انحنادار (دریافت مقاله) سومین کنفرانس هیدرولیک ایران
3 بررسی عملکرد هیدرولیکی حوضچه های تعدیل سیلاب شهری شمال شهر تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب با رویکرد سیلابهای شهری
4 بررسی مسئله تراوش از درون محیط متخلخل سد خاکی به کمک روش حجم محدود (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها
5 پیش بینی تغییرات تراز بستر رودخانه کن با استفاده از مدل HEC-RAS (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
6 تجربه ژینایی رود دره فرحزاد باغ خاطره سوته دلان آنچه طراحان می اندیشند، آنچه مدیران شهری درک می کنند (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
7 تحلیل هیدرولیک جریان یک بعدی رودخانۀ سیستان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس هیدرولیک ایران
8 تحلیل هیدرولیکی رودخانه کن با استفاده از مدل HEC-RAS (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
9 تکنولوژی های تصفیه آب در زمان اضطراری (دریافت مقاله) دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
10 شبیه سازی هیدرولیکی اثرات اجرای سازه ها بر مورفولوژی رودخانه های درون شهری توسط نرم افزار HEC-RAS مطالعه موردی رودخانه کن (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
11 شبیه سازی هیدرولیکی سیلاب در رودخانه کن به صورت دو بعدی و بررسی تاثیر آن بر سازه های موجود درمحدوده مورد مطالعه (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
12 مطالعه فرآیند رسوب گذاری در رودخانه سیستان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس هیدرولیک ایران