دکتر امیر صفری

دکتر امیر صفری

دکتر امیر صفری

Dr. Amir Safari

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه روشی جدید برای محاسبۀ ضریب‌ریسک بازار مدل توانگری مالی صنعت بیمۀ ایران: رویکرد ARDL-GARCH (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 34، شماره: 3
2 ارزیابی حاشیه توانگری مالی شرکت های بیمه در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 25، شماره: 2
3 ارزیابی عملکرد پرتفوی سرمایه گذاری شرکت های بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 28، شماره: 3
4 اصلاح ضریب ریسک سرمایه الزامی ریسک بازار در مدل توانگری مالی صنعت بیمه ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصاد سنجی دوره: 3، شماره: 4
5 تجمیع ریسک های بیمه گری صنعت بیمه ایران با استفاده از توابع مفصل (رویکرد توابع مفصل ارشمیدسی سلسله مراتبی) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 30، شماره: 4
6 نقش موسسات بیمه در بازار سرمایه ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 12، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی سیستم نظارت بر توانگری مالی شرکتهای بیمه در ایران (دریافت مقاله) بیستمین همایش ملی بیمه و توسعه
2 ارزیابی نقش شاخص های موثر نظام بانکی کشور بر تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و توسعه اقتصادی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های کابردی در مدیریت و مهندسی صنایع
3 بررسی ابعاد گوناگون دخالت دولت در بازار بیمه (دریافت مقاله) بیستمین همایش ملی بیمه و توسعه
4 بررسی توان فنی شرکتهای بیمه و ارتقای ظرفیت ریسک پذیری آنها (دریافت مقاله) هفدهمین همایش ملی و سومین سمینار بین المللی بیمه و توسعه
5 رابطه بین شاخص توانگری مالی و نسبتهای مالی در موسسات بیمه ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی
6 راهکارهای بیمه ای برای انتقال ریسک مطالبات بانکی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی
7 ساختار و ابعاد نظارت مالی بر موسسات اعتباری غیر بانکی کشور (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی
8 قیمت گذاری بیمه های عمر: روش رگرسیون خطی (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش ملی و پنجمین سمینار بین المللی بیمه و توسعه
9 مدیریت ریسک در شرکتهای بیمه ایران (دریافت مقاله) هجدهمین همایش ملی و چهارمین سمینار بین المللی بیمه و توسعه
10 مرروی بر چهارچوب ها و شیوه های وضع مقررات و نظارت بیمه در کشورهای منتخب (دریافت مقاله) شانزهمین همایش ملی بیمه و توسعه
11 مروری تحلیلی بر سیستم های توانگری مالی در کشورهای منتخب (دریافت مقاله) بیستمین همایش ملی بیمه و توسعه
12 مطالعه تطبیقی چهارچوب نظارت در کشورهای مختلف، با تاکید بر کشورهای پیشرو (دریافت مقاله) بیستمین همایش ملی بیمه و توسعه
13 موانع و راهکارهای توسعه بیمه اعتبار در بازار پول (دریافت مقاله) هفدهمین همایش ملی و سومین سمینار بین المللی بیمه و توسعه
14 نقش سیستم نظارت مالی در حمایت از مشتریان صنعت بیمه با نگاهی به عملکرد کشورهای موفق (دریافت مقاله) بیست و یکمین همایش ملی و هفتمین همایش بین المللی بیمه و توسعه
15 نقش مشتری مداری و بازاریابی در بانکداری نوین (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات مالی
16 نقش مشتری مداری و بازاریابی دربانکداری نوین ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی
17 نقش نهادهای نظارتی در توسعه بیمه های زندگی (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش ملی و پنجمین سمینار بین المللی بیمه و توسعه