حمید مدنی

 حمید مدنی دانشیار، گروه زراعت ، اراک ، دانشگاه آزاد اسلامی ، اراک ، ایران

حمید مدنی

Hamid Madani

دانشیار، گروه زراعت ، اراک ، دانشگاه آزاد اسلامی ، اراک ، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Evaluation of Phosphorus and Zinc Concentration in Oil and Confectionary Sunflower Plant Parts in Modified Fertilization (دریافت مقاله) مجله پژوهش های اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی دوره: 9، شماره: 1
2 اثر رژیم های آبیاری سطحی و سولفات روی بر شاخص های فیزیولوژیک رشد ارقام ذرت شیرین در اراک (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 11، شماره: 3
3 اثرات همزمان نانوذرات سیلیس، پتاسیم، کود بیولوژیک و شیمیایی نیتروژن بر جذب برخی عناصر و عملکرد شلتوک ارقام برنج (Oryza sativa L.) (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 14، شماره: 54
4 بررسی اثر قطع آبیاری و محلول پاشی اسید هیومیک بر برخی ویژگیهای زراعی، فیزیولوژیکی و کیفی لوبیاقرمز رقم D81083 (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 8، شماره: 2
5 تاثیر الگوی کم آبیاری تناوبی و محلول پاشی روی بر غنی سازی فیزیولوژیک دانه قابل کنسرو ذرت شیرین (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 20، شماره: 1
6 مقایسه صفات زراعی چهار رقم برنج Oryza sativa L در نظام های کاشت در منطقه نکا (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 16، شماره: 2
7 واکنش خصوصیات زراعی گندم و جو به منابع و مقادیر مختلف سلنیوم در شرایط دیم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 15، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی ریزش دانه کلزا در ایران. مطالعه موردی: استان مرکزی (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
2 آسیب شناسی ریزش دانه کلزا درایران مطالعه موردی استان مرکزی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
3 اثر آرایش کاشت متراکم روی برخی از صفات مورفوفیزیولوژیکی و عملکرد گلرنگ بهاره در منطقه اصفهان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
4 اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر شاخص های رشد ذرت شیرین در منطقه اراک (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
5 اثر تاریخ کاشت و دور آبیاری بر عملکرد تاج خروس علوفه ای در ملایر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
6 اثر تاریخ کاشت و کاربرد عناصر ریزمغذی بر درصد روغن و برخی خصوصیات دو رقم کلزا در ملایر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
7 اثر تغییراتsink-source بر روی عملکرد و اجزای عملکرد سویا (Glycine max (merr)) (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
8 اثر تغییراتsink-source بر روی عملکرد و اجزای عملکرد سویا Glycine max merr (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
9 اثر سالیسیلیک اسید، سلنیوم و کود میکرو بر تغییرات آنزیم گلوتاتیون پر اکسیداز، فنول تام ، عملکرد دانه و تحت شرایط کم آبیاری C شاخص برداشت در گندم لاین 7814 (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت
10 اثر سایکوسل و آهن، روی، مس، بر، منگنز روی همبستگی محتوی نسبی آب و عملکرد کلزا در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
11 اثر سطوح مختلف روی وتنش رطوبت در حضور یا عدم حضور میکوریزا بر عملکرد، اجزاعملکرد و شاخص برداشت در ذرت دانه ای (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
12 اثر عناصر کم مصرف آهن، روی، مس، منگنز و بور در مقاومت به تنش خشکی آفتابگردان (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
13 اثر قطع آبیاری در مراحل مختلف بر شاخص های فیزیولوژیک آفتابگردان (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
14 اثر کاربرد عناصر روی و فسفر بر شاخص های رویشی و ریزوسفری آفتابگردان رقم رکورد (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
15 اثر کاشت کپه ای بر عملکرد و اجزای آن در کشت گلرنگ بهاره در منطقه پیربکران اصفهان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
16 اثر کشت تاخیری بر عملکرد و برخی صفات ارقام گندم پاییزه در شرایط اقلیمی اراک (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
17 اثر محلول پاشی عناصر میکرو و کم آبیاری بر عملکرد اجزا عملکرد و درصد پروتئین دو رقم گندم اصفهان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
18 اثر مصرف کود فسفر و انواع ریز مغذی در صفات زراعی کلزا رقم هایولا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای نوین در تولید گیاهان روغنی
19 اثر مصرف کود فسفر و انواع ریز مغذی و عملکرد دانه و روغن کلزا رقم اکاپی در منطقه اراک شد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای نوین در تولید گیاهان روغنی
20 اثر مقادیر مصرف متانول و روی بر خصوصیات کمی و کیفی بادام زمینی در گیلان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
21 اثر مقادیر مصرف متانول و روی بر عملکرد و خصوصیات کیفی بادام زمینی در منطقه گیلان (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
22 اثرات تابش ماوراء بنفش بر جوانه زنی بذر و ،محتوای پروتئین در دو رقم لوبیا قرمز (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
23 اثرات تاریخ کاشت وتراکم بوته بر عملکرد واجزای عملکرد و شاخص رشد ذرت شیرین بعنوان کشت دوم در اراک (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
24 اثرات تغییرات Sink-Source بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا در استان گلستان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
25 اثرات تیمارهای مختلف دمایی برخصوصیات جوانه زنی بذرعلف هرزهوری الیسوم (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
26 اثرات دگرآسیبی ترکیبات موجوددربرگ های گیاه هوری الیسوم برپدیده سبزشدن برخی بذورگیاهان مرتعی درخاک (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
27 اثرات روش های خاک ورزی بر روی صفات زراعی ارقام سویا (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
28 اثرات زمان استفاده از علف کش های توفوردی و گرانستار و مخلوط آنها بر کنترل کلزا و علف های هرز پهن برگ در زراعت گندم در اراک (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
29 اثرات کاربرد ماده سوپر جاذب رطوبت کلوفونی بر تغییرات فنولوژیک ارقام گلرنگ در نظام های کشت انتظاری و بهاره در شرایط دیم سنندج (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
30 اثرتنش کمبودآب سلنیوم و عناصرریزمغذی برخصوصیات زراعی محتوی نسبی اب و عملکرد دانه درذرت (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
31 اثرسایکوسل و آهن روی مس بر و منگنز روی محتوی نسبی آب کلزا درشرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
32 اثرسیستم های مختلف کاشت برعملکرد دانه و اجزای وابسته به آن درژنوتیپ های پرمحصول و کم محصول برنج (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
33 اثرمصرف کودفسفر و انواع ریزمغذی برعملکرددانه و روغن کلزا رقم اکاپی درمنطقه اراک (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
34 اثرمصرف کودفسفروانواع ریزمغذی برصفات زراعی کلزا رقم هایولاBrassica napus L. (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
35 اثرمصرف کودهای نیتروژن وفسفربرمیزان آنتوسانین وفنل برگ وعملکرداندام های هوایی گیاه دارویی روناس (.RubinatinctorumL) تحت تنش شوری (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
36 اثرمقادیر مصرف متانول و روی برعملکرد و خصوصیات کیفی دانه بادام زمینی درمنطقه گیلان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
37 ارزیابی اثر کودهای بیولوژیک و محلول پاشی روی Zn بر خصوصیات زراعی گیاه سویا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای نوین در تولید گیاهان روغنی
38 ارزیابی اثرات افشانه برگی عناصر ریزمغذی و مراحل افشانه بر خصوصیات زراعی نخود دیم (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی حبوبات
39 ارزیابی اثرکاربرد کودهای زیستی فسفات و سولفات برعملکرد و اجزا عملکرد سویا رقم M9 (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
40 ارزیابی بیلان انرژی، انتشار گازهای گلخانه ای و پتانسیل گرمایش جهانی ناشی از تولید ژنوتیپ های برنج در نظام های شالیزاری نواحی اکولوژیکی شمال ایران (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
41 ارزیابی تاثیر تغذیه برگی عناصر ریزمغذی در مراحل رشد بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی و عملکردی نخود دیم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
42 ارزیابی توده های بومی ارزن به عنوان کشت دوم در اراک (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
43 ارزیابی خصوصیات مورفولوژیکی و شیمیایی وابسته به ورس ژنوتیپ های برنج غرقابی درسیستم های زراعی تغییریافته (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
44 ارزیابی رقابت و عملکرد ماده خشک در کشت مخلوط چاودار علوفه ای وخلر در شرایط آب و هوایی شهرستان فراهان (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت کشاورزی
45 ارزیابی زراعی دو رقم کلزا در تاریخ های کاشت و کاربرد سطوح مختلف عناصرریزمغذی در ملایر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
46 ارزیابی عملکرد روغن و دانه دو رقم کلزا در تاریخ کاشتهای مختلف و محلولپاشی ریزمغذی در ملایر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
47 استفاده ازتکنیک های حاصلخیزی دراستقرار آتریپلکس کانسنس به منظور دستیابی بهتولید پایدار درمناطق بیابانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
48 استفاده اززئولیت و باکتری محرک رشد دراستقرار آتریپلکس کانسنس به منظور دستیابی به تولید پایدار درمناطق بیابانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
49 انتخاب برای مقاومت به خشکی درژنوتیپ های کنجد با شاخص های کمی تحمل به خشکی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
50 انتخاب غیرمستقیم برای بهبود ژنتیکی تثبیت بیولوژیکی نیتروژن در ژنوتیپ‌های ایرانی لوبیای معمولی (Phaseolus vulgaris L.) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حبوبات
51 انتخاب فیزیولوژیکی برای مقاومت به خشکی در ژنوتیپهای کنجد (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
52 انتشار دی اکسید کربن ناشی از مصرف انرژی در نظام های کاشت شالیزاری (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
53 اهمیت ترکیبات حاوی عنصر روی و فیزیولوژی رشد و نمو گیاهان زراعی مطالعه مروری (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
54 Life cycle assessment (LCA) of waste management strategies:Landfilling, anaerobic digestion and incineration (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و هوافضا
55 The effect of nitrogen fertilizer and humic acid on yield and essential oil percent in mixed cultivation of hyssop and castor medicinal plants in Arak weather conditions (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم کشاورزی و محیط زیست
56 بررسی اثر تاریخ کاشت و سطوح مختلف کود نیتروژن بر عملکرد واجزای عملکرد آفتابگردان (هیبرید آذرگل) در منطقه کرمان (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
57 بررسی اثر قطع آبیاری در مراحل مختلف رشد بر عملکرد کمی و کیفی آفتابگردان در منطقه زاهدان (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
58 بررسی اثر قطع آبیاری و محلول پاشی اسید هیومیک بر عملکرد و اجزاء عملکرد لوبیا قرمز لاین D81083 (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی حبوبات ایران
59 بررسی اثر محلول پاشی روی Zn مکبث زیستی گوگرد و روغن و پروتئین و برخی صفات سویا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای نوین در تولید گیاهان روغنی
60 بررسی اثر محلولپاشی کود ریزمغذی(سولفات بور) بر عملکرد و اجزا عملکرد لوبیا سفید (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
61 بررسی اثرات تراکم و تاریخ کاشت در سه گیاه ذرت، سورگوم و آمارانت علوفه ای در شرایط استان فارس (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
62 بررسی اثرات تنش کم آبی در برخی مراحل رشدی روی صفات فیزیولوژیکی مرتبط با محتوای آب در برگ ژنوتیپ های مختلف لوبیا قرمز (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
63 بررسی اثرات دور آبیاری و کاربرد کود اوره بر عملکرد واجزای عملکرد ارزن در شرایط آب و هوایی اراک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
64 بررسی اثرات سطوح مختلف تاریخ کاشت وهیبریدهای مختلف ذرت دانه ای برشاخص های فیزیولوژیکی رشد محصول درمنطقه خاش (دریافت مقاله) کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست
65 بررسی اثرات سطوح مختلف کود نیتروژنه و فسفاته بر عملکرد و درصد اسانس گیاه بابونه در استان تهران (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
66 بررسی اثرات سطوح مختلف کود های زیستی برروی گیاه بابونه (Matricaria chamomilla) در منطقه اراک (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
67 بررسی اثرات سطوح مختلف نیتروژن و تاریخ های کاشت بر ذرت آجیلی بعنوان کشت دوم درمنطقه اراک (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
68 بررسی اثرات کاربرد آب بازیافتی از فاضلاب شهری بر تعداد دانه در خورجین و عملکرد بیولوژیک دو رقم کلزا (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
69 بررسی اثرات کاربرد آب بازیافتی از فاضلاب شهری بر درصد روغن و عملکرد روغن دانه دو رقم کلزا (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
70 بررسی اثرات کاربرد آب بازیافتی از فاضلاب شهری بر وزن هزاردانه و عملکرد دانه دو رقم کلزا (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
71 بررسی اثرات کاربرد مقادیر مختلف کود فسفره و روی در تاریخ های مختلف کاشت بر خصوصیات زراعی جو در شازند (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
72 بررسی اثرات کاربرد مقادیر مختلف کود فسفره و روی در تاریخ های مختلف کاشت بر خصوصیات زراعی جو در شازند (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
73 بررسی اثرات کود اوره و ماده تنظیم کننده رشد (پیکس) بر درصد زودرسی و عملکرد پنبه (رقم ورامین) (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
74 بررسی اثرات کود بیولوژیک ازته و هیومیک اسید بر درصد اسانس و عملکرد روغن و کشت مخلوط گیاهان دارویی زوفا و کرچک در شرایط آب و هوایی اراک (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
75 بررسی اثرات محلول پاشی با عناصر آهن، روی و منگنز و تاثیر تکرار محلول پاشی عناصرریزمغذی بر عملکرد محصول نخود دیم در فراهان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی حبوبات
76 بررسی اثرحل کننده های زیستی فسفروگوگرد و محلول پاشی عنصرروی برصفات زراعی سویا (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
77 بررسی امکان کنترل تلفیقی علف های هرز در زراعت پایدار ذرت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
78 بررسی بهترین تاریخ کا شت و دور آبیاری بر عملکرد تاج خروس علوفه ای در ملایر (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
79 بررسی تاثیر استفاده ازمنابع و مقادیر مختلف مصرف فسفردرعملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک درزراعت ذرت (Zea mays . L) (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
80 بررسی تاثیر تاریخ کاشت بر برخی صفات زراعی و عملکرد روغن سه رقم کنجد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
81 بررسی تاثیر تراکم بوته و سطوح کود نیتروژن بر شاخص های رشد و عملکرد اسانس در گیاه دارویی زوفا (Hyssopus Officinalis) در استان مرکزی (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
82 بررسی تاثیر تراکم بوته و سطوح کود نیتروژن بر صفات زراعی و عملکرد اسانس در گیاه دارویی زوفا (Hyssopus Officinalis) در استان مرکزی (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
83 بررسی تاثیر تغذیه برگی عناصر ریزمغذی بر برخی خصوصیات کیفی نخود رقم آزاد (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی حبوبات
84 بررسی تاثیر دفعات مختلف خاک دهی بر روی عملکرد چهار رقم سیب زمینی در استان مرکزی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
85 بررسی تاثیر کاربرد میکروارگانیسم های حل کننده بر عملکرد و اجزاء عملکرد سویا (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
86 بررسی تاثیر کود بیولوژیک و شیمیایی فسفر بر روی اجزاء عملکرد ذرت (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
87 بررسی تأثیر بهترین روش و زمان مصرف باکتری های محرک رشد روی جذب K ،P ،N وعملکرد دانه در لوبیا Phaseolus vulgaris L (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
88 بررسی تأثیر بهترین روش و زمان مصرف باکتری های محرک رشد روی جذب K ،P ،N وعملکرد دانه در لوبیا Phaseolus vulgaris L (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
89 بررسی تأثیر گوگرد، مایه تلقیح تیوباسیلوس ومحلولپاشی روی (Zn) بر صفات زراعی گیاه سویا (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت
90 بررسی تأثیر منابع و سطوح مختلف نیتروژن بر خصوصیات زراعی سورگوم علوفه ای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
91 بررسی جوانه زنی ناهم زمانی و ناهم شکلی در بذر برخی از علف های هرز رایج در مزارع ذرت (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
92 بررسی خصوصیات فیتوشیمیایی و تولید بیوماس گیاه دارویی چای ترش تحت تأثیر کودهای شیمیایی و بیولوژیک پتاسیم و فسفر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
93 بررسی سطوح مختلف فسفر و روی بر عملکرد و اجزاء عملکرد آفتابگردان رقم پروگس در اراک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
94 بررسی عکس العمل ارقام کلزا به تاریخ کاشت در منطقه کرج (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
95 بررسی عکس العمل برخی صفات زراعی ارقام کلزا به تاریخ کاشت در منطقه کرج (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
96 بررسی عکس العمل های کمی و کیفی ارزن milliaceum Panicum تحت تاثیر کاربرد ورمی کمپوست ازتو باکتر و میکوریزا در اگرواکوسیستم فاقد مواد شیمیایی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
97 بررسی عملکرد برخی اجزاء عملکرد و درصد پروتئین دانه ژنوتیپ های لوبیا گرمسیری در شرایط تراکم های بوته مختلف در جیرفت (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
98 بررسی کارائی کود فسفره باکتریائی در تأمین فسفر مورد نیاز گندم نان در منطقه اصفهان (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
99 بررسی کاربرد باکتریهای آزاد کننده فسفر بر ذرت دانه ای در مشهد (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
100 بررسی کاربرد حل کننده های زیستی فسفات و سولفات توام با محلولپاشی عنصر روی بر صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه روغنی سویا (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
101 بررسی کاواکزایی و نیروهای وارد بر دریچه در کانال تحتانی سد با استفاده از مدل سازی تجربی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و هوافضا
102 بررسی کشت تاخیری و اثرات آن بر عملکرد های دانه و روغن و شاخص برداشت در ژنوتیپ کلزا در اراک (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
103 بررسی مقادیر و زمان کاربرد متانول در تولید گلرنگ (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
104 بررسی مقایسه ای عملکرد ارقام تراریخته هسته ای ذرت با ارقام شاهد (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
105 بررسی میزان عملکرد روغن کلزا پدیده مصرف کرده فسفر و انواع ریز مغذی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای نوین در تولید گیاهان روغنی
106 بررسی و مقایسه عملکرد ارقام و لاین های گندم نان در شرایط کشت تاخیری در منطقه الشتر (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی کشاورزی مدرن و راه های توسعه آن در کشور
107 بررسی وضعیت زراعت ایران (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
108 بررسی وضیت زراعت ایران (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
109 بهبود عملکرد آفتابگردان در شرایط تنش خشکی با کاربرد عناصر ریز مغذی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
110 پاسخ آفتابگردان روغنی به کاربرد کود شیمیایی فسفر و فسفر بیولوژیک در سطوح مختلف کاربرد عنصر روی (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
111 پاسخ صفات زراعی گیاه گلرنگ به زئولیت و سالسیلیک اسید در شرایط تنش کمبود آب (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
112 پاسخ کلزا به مصرف کود فسفر و انواع عناصر ریز مغذی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای نوین در تولید گیاهان روغنی
113 پاسخ گیاه دارویی نعناع فلفلی (.Mentha piperita L) به کاربرد جیبرلیک اسید و منابع شیمیایی و بیولوژیک فسفر (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
114 تاثیر باکتری های Bacillus lentus strain (p5) ، Bacillus licheniformis strain (p7) ، Pseudomonas putida strain (p13) به همراه مقادیر مختلف کود شیمیایی فسفر در جذب عناصر فسفر، روی، نیتروژن و عملکرد کمی و کیفی گیاه سورگوم علوفه ای در منطقه ساوه (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
115 تاثیر باکتریهای آزاد کننده فسفر و تنش خشکی روی عملکرد، درصد فسفر و محتوی آب نسبی برگ ذرت (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
116 تاثیر پرایمینگ بذر بر رشد و کیفیت لوبیا قرمز رقم گلی (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
117 تاثیر پرایمینگ و تنش خشکی روی خصوصیات جوانه زنی و مورفولوژیک ذرت (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
118 تاثیر پرایمینگ و تنش خشکی روی خصوصیات جوانه زنی و مورفولوژیک ذرت (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
119 تاثیر پرایمینگ و تنش خشکی روی خصوصیات جوانهزنی و مورفولوژیک ذرت (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
120 تاثیر تاریخ کاشت و محلول پاشی با ترکیبات حاوی عناصر فسفر و روی بر عملکرد و اجزای عملکرد جو در استان مرکزی (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
121 تاثیر تاریخ کاشت و محلول پاشی عناصر ریزمغذی بر خصوصیات کمی و کیفی ارقام کلزا در ملایر (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
122 تاثیر تاریخ های کاشت و روش های مختلف خاک ورزی بر ویژگی های زراعی و عملکرد ارقام کلزا (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
123 تاثیر تاریخ های مختلف کاشت برخصوصیات مرفولوژیکی و عملکرد ارقام مختلف کنجد (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
124 تاثیر تراکم بوته بر عملکرد و اجزاء عملکرد لوبیا تپاری محلی جیرفت (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
125 تاثیر تراکم بوته و مدیریت علف هرزبرعملکرد و اجرای عملکرد ارقام سویا (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
126 تاثیر دور ابیاری و کاربرد سطوح مختلف کود اوره بر عملکرد و اجزای عملکرد ارزن در شرایط آب و هوایی اراک (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
127 تاثیر کاربرد باکتری حل کننده فسفر و قطع آبیاری در مراحل مختلف فنولوژیک برعملکرد و شاخص های رشد و نمو سویا رقم M9 (دریافت مقاله) همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی
128 تاثیر کود بیولوژیک فسفر بر روی ذرت در سطوح مختلف کود شیمیایی فسفر (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
129 تاثیر کود زیستی و معدنی فسفاته بر عملکرد نهائی دو رقم سورگوم علوفه ای (Humbo&Surgar graz) تحت شرایط شوری (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
130 تاثیر کود های مایع سیلیکاته بر رشد و عملکرد برنج رقم عنبربو در منطقه بهنمیر (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
131 تاثیر محلول پاشی با عناصر روی، بر و منگنز بر عملکرد و برخی شاخص های زراعی نخود دیم (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی حبوبات
132 تاثیر محلول پاشی عناصر ریزمغذی بر خصوصیات عملکردی نخود دیم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
133 تاثیر محلول پاشی عناصر ریزمغذی بر خصوصیات عملکردی نخود دیم (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
134 تاثیر مدت زمان پیش تیمار بذر ذرت به کمک تنظیم کننده های رشد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
135 تاثیر منابع مختلف کود نیتروژن بر عملکرد و صفات زراعی چغندرقند در منطقه اراک (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت
136 تاثیر منابع و مقادیر مختلف کود نیتروژن برصفات زراعی ذرت درشرایط آب و هوایی اراک (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
137 تاثیر نیتروژن پایه بر تولید کلزای پائیزه (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
138 تاثیرات سطوح مختلف کودهای زیستی بر درصد اسانس گیاه آویشن درمنطقه اراک (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
139 تاثیرباکتریهای محرک رشداسیدهیومیک و عصاره جلبک دریایی برعملکردریشه و عیارچغندرقنددرشرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
140 تاثیرپیش تیمارهورمونی بذرذرت تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
141 تاثیرعناصرآهن، بر وگوگردبرعملکرد، غلظت عناصروکیفیت کلزاBrassica napus L. (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
142 تاثیرکاربرد باکتریهای آزاد کننده فسفربررشد ذرت درشرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
143 تاثیرگوگرد آهن، بر و برهمکنش آنها برعملکردواجزای عملکرد کلزا درشرایط آب و هوایی شهرستان اراک (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
144 تاثیرمنابع مختلف نیتروژن بربرخی ازصفات کمی وکیفی ارقام چغندرقند (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
145 تاثیرمنابع و مقادیر مختلف کود نیتروژن برخصوصیات زراعی سورگوم علوفه ای (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
146 تاریخ کاشت و محلول پاشی با ترکیبات حاوی عناصر فسفر و روی بر عملکرد و اجزای عملکرد جو در استان مرکزی (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
147 تأثیر تاریخ کاشت بر برخی صفات زراعی 13 رقم کلزا در کرج (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
148 تأثیر تاریخ کاشت و کاربرد نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت در شرایط آب و هوایی محلات، استان مرکزی (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
149 تأثیر محلولپاشی با نانو ذرات سیلیسیم بر عملکرد ی اجزای عملکرد دو رقم برنج (Oryza sativa L.) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
150 تأثیر محلولپاشی با نانو ذرات عىصر روی بر عملکرد و خصوصیات زراعی دو رقم برنج (Oryza sativa L.) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
151 تجزیه و تحلیل انرژی در بوم نظام های کشاورزی و راهکارهای افزایش کارآیی انرژی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی انرژی
152 تصویر کاربرد متانول بر عملکرد گل رنگ بهاره (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای نوین در تولید گیاهان روغنی
153 تعیین اثرتاریخ کا شت و دور آبیاری بر عملکرد تاج خروس علوفه ای در ملایر (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
154 تعیین تاریخ مناسب کاشت ارقام کلزا به عنوان کشت دوم در اراضی شالیزار منطقه آمل (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
155 تعیین مناسب ترین تاریخ کاشت بذر Atriplex canescens برای تولید نهال درایستگاه بیجین تهران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
156 تعیین مناسب ترین تاریخ کاشت، دوره آبیاری وتراکم بوته بر عملکرد و درصد اسانس گیاه داروئی زوفا در استان مرکزی (اراک) (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
157 تفسیر تاریخ کاشت بر عملکرد روغن و برخی خصوصیات زراعی ارقام کنج در منطقه آران و بید گل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای نوین در تولید گیاهان روغنی
158 تلاش اکوفیزیولوژیک برای کشت درختچه درخاکهای شور (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
159 حرکت به سوی تولید کلزای ارگانیک به کمک باکتری های محلول کننده فسفر (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
160 کاربرد باکتری های آزادکننده فسفر در زراعت لوبیا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حبوبات
161 کاربرد تلفیقی باکتریاییPSB و کود شیمیایی فسفره در زراعت کلزای پائیزه (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
162 کاربرد سطوح مختلف فسفات و سطوح مختلف عنصر روی بر عملکرد و اجزاء عملکرد آفتابگردان رقم پروگرس در اراک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
163 کاربرد فسفربیولوژیک و مقایسه آن با فسفرشیمیایی برخصوصیات کمی آفتابگردان درمنطقه اراک (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
164 کاربرد ورمی کمپوست،ازتو باکتر و میکوریزا بر عکس العمل های کمی و کیفی ارزن(milliaceumPanicum) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
165 کشت اقتصادی ، ترویجی، آموزشی کشت گیاه دارویی نعناع فلفلی ( Mentha piperita L.) در استان مرکزی (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
166 گزارش تاثیر کاربرد مواد اللوپاتیک موجود در برگ های علف هرز هوری الیسوم در مرحله روزت بر پدیده سبز شدن بذر در خاک (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت
167 مروری بر اثرات اکوفیزیولوژی سمی گازها و مسمومیت یونی بر گیاهان (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
168 مروری بر سمیت سدیم ومکانیسم های فیزیو لو ژیک مقابله با آن در گیاهان زراعی (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
169 مطالعه اثر تاریخ کاشت و کاربرد عناصر ریزمغذی بر خصوصیات کمی و کیفی ارقام کلزا در ملایر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
170 مطالعه اثرات تاریخ کاشت بر عملکرد و برخی از اجزاء عملکرد آفتابگردان در منطقه روداب (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
171 مطالعه اثرات دور آبیاری به همراه استفاده از مقادیر مختلف زئولیت طبیعی بر عملکرد و اجزای عملکرد سیب زمینی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
172 مطالعه اثرات دور آبیاری و مصرف کود اوره برصفات ساقه و عملکرد علوفه ارزن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
173 مطالعه اثرات کاربرد پیش تیمار جیبرلیک اسید بر عملکرد دانه و تعداد غلاف در بوته لوبیا قرمز (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
174 مطالعه تاثیر انواع پرایمینگ بر عملکرد لوبیا قرمز رقم گلی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی حبوبات
175 مطالعه تاثیر کاربرد نانو ذرات سیلیس و روی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت KSC 704 تحت تنش گرمایی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
176 مطالعه تاثیرکاربرد باکتریهای حل کننده فسفروسولفات روی برخصوصیات زراعی و عملکردگندم دوروم درمنطقه اراک (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
177 مطالعه واکنش هیبریدهای مختلف ذرت نسبت به منابع کودی فسفربیولوژیک و شیمیایی درشرایط اقلیمی اراک (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
178 مقایسه برخی صفات فیزیولوزیکی جهت ارزیابی ارقام کلزای پائیزه از نظر تحمل به سرم در مرحله روزت (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
179 مقایسه پارامترهای کمی و کیفی ژنوتیپ های پابلند و پاکوتاه برنج ایرانی تحت اثرسیستم های زراعی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
180 مقایسه درصد بقای زمستانه عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام گندم پاییزه درتاریخهای مختلف کاشت (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
181 مقایسه سطوح مختلف تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد پنج رقم کنجد در منطقه گرمسیر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
182 مقایسه سطوح مختلف تنش خشکی بر محتوای رطوبت نسبی و نشت الکترولیت سلولی پنج رقم کنجد (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت تنش خشکی و کمبود آب در زراعت
183 مقایسه سطوح مختلف تنش خشکی بر محتوای رطوبت نسبی و نشت الکترولیت سلولی سلولی پنج رقم کنجد (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت
184 مقایسه عملکرد 24ژنوتیپ مختلف کنجد تحت شرایط تنش خشکی درمنطقه گرمسیر (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
185 مقایسه عملکرد و شاخص تغییرات وزن خشک ارقام گندم دروم (.Triticum durum L) در شرایط تنش خشکی در منطقه حاجی آباد هرمزگان (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
186 مقایسه کارایی فسفر بیولوژیک و شیمیایی در زراعت آفتابگردان روغنی در شرایط آب و هوایی اراک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
187 مقایسه کارایی فسفر بیولوژیک و شیمیایی در زراعت آفتابگردان روغنی در شرایط آب و هوایی اراک (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
188 مقدار تولید اسانس در گیاه نعناع فلفلی (.Mentha piperita L) و کاربرد جیبرلیک اسید و فسفر (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
189 نقش مصرف فسفر و دور آبیاری بر عملکرد و تیمول گیاه آویشن (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
190 نقش مصرف فسفر و دور آبیاری بر کارواکرول و اسانس گیاه آویشن (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
191 واکنش ارقام کلزا پاییزه به تاخیر در زمان کاشت در منطقه اراک (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
192 واکنش ارقام مختلف کلزا به تاخیر در زمان کاشت در منطقه اراک (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
193 واکنش اسید آبسزیک پرولین عملکردوفنول تام نسبت به کاربرد سالیسیلیک اسید سلنیوم و عناصرریزمغذی تحت تنش کمبود آب درگندم C7814 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
194 واکنش ترکیبات آنتی اکسیدان، اسیدجیبرلیک و عملکرددانه ارقام گندم دیم به سلنیوم و اسیدسالیسیلیک (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
195 واکنش خصوصیات فیزیولوژیکی لوبیا قرمز رقم D81083 تحت شرایط کمبود آب ومحلول پاشی اسیدهیومیک (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
196 واکنش فنولوژیکی ارقام کنجد بهتاریخهای کاشت درمنطقه آران و بیدگل (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
197 واکنش گیاه دارویی نعناع فلفلی به کاربرد کمپوست وجیبرلیک اسید و تاثیر آن بر اجزای عملکرد در شرایط آب و هوایی اراک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار