دکتر غلامرضا حاجی حسین نژاد

دکتر غلامرضا حاجی حسین نژاد عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی

دکتر غلامرضا حاجی حسین نژاد

Dr. Gholamreza Haji Hossein Nejad

عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آموزش ریاضی مبتنی بر رویکرد اجتماعی - فرهنگی و نقش آن در رشد توانایی حل مساله دانشآموزان دبیرستانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 14، شماره: 2
2 بررسی اثربخشی دوره های آموزشی دامداران منطقه آشتیان (دریافت مقاله) مجله پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی دوره: 1، شماره: 3
3 بررسی عوامل موثر بر برنامه درسی نهفته درس اندیشه اسلامی دوره کارشناسی و ارایه راهکارهایی جهت بهبود آن (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 6، شماره: 19
4 بررسی فرهنگ روابط معلمان با همکاران، والدین و دانش آموزان: مدارس روستایی و چندپایه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دوره: 8، شماره: 2
5 تاثیر آموزش مبتنی برنظریه هوش های چند گانه گاردنر برپیشرفت تحصیلی ریاضی دانش آموزان اول دبیرستان (دریافت مقاله) فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 5، شماره: 2
6 تاثیر بازیهای مبتنی بر هوش جنبشی- بدنی گاردنر بر یادگیری مفاهیم پیش دبستانی کودکان ۷-۵ سال (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی دوره: 6، شماره: 4
7 تجربه های دوران تحصیل و شکل گیری هویت حرفه ای معلم: پژوهشی خودمردم نگارانه (دریافت مقاله) مجله پژوهش های انسان شناسی ایران دوره: 3، شماره: 1
8 راهکارهای اعتلای شایستگی های حرفه ای معلمان و تعیین اثربخشی آن ها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 16، شماره: 60
9 طراحی الگوی اجرای برنامه درسی تربیت معلم مبتنی بر اسناد تحولی آموزش وپرورش جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 13، شماره: 46
10 طراحی الگوی برنامه درسی تربیت استاد تربیت معلم مبتنی بر شایستگی عمل فکورانه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات برنامه درسی دوره: 13، شماره: 50
11 طراحی و اعتباربخشی برنامه درسی درس رویکرد زیبایی شناسانه به تدریس در تربیت معلم (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات برنامه درسی دوره: 14، شماره: 54
12 طراحی و اعتباریابی الگوی مطلوب برنامه درسی درهم تنیده (تلفیقی) آموزش سواد بوم شناختی در دوره ابتدایی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات برنامه درسی دوره: 15، شماره: 59
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آموزش جهانی، کلاسی بدون دیوار به منظورگسترش بینش ها (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی
2 آموزش هنر در مقطع ابتدایی از طریق فناوری اطلاعات و ارتباطات (دریافت مقاله) همایش نوآوری در برنامه های درسی دوره ابتدایی
3 آموزش هنر در مقطع ابتدایی از طریق فناوری اطلاعات وارتباطات (دریافت مقاله) ششتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی - نوآوری در برنامه درسی دوره ابتدایی
4 ابعادچهارگانه آموزش جهانی ازدیدگاه پرفسورسلبی (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی
5 بررسی اثرات اجتماعی اقتصادی طرح صندوق حمایت از توسعه فعالیت های زنان روستایی شهرستان مرودشت از دیدگاه تسهیلگران زن روستایی (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
6 شبکة اطلاع رسانی مدارس ایران ( شبکه رشد ) ؛ رویکردی غیر متمرکز به برنامه ریزی درسی (دریافت مقاله) همایش تمرکز و عدم تمرکز در فرایند برنامه ریزی درسی