دکتر محمدرضا حافظ نیا

دکتر محمدرضا حافظ نیا دانشگاه تربیت مدرس

دکتر محمدرضا حافظ نیا

Dr. Mohammadreza hafezniya

دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آینده پژوهی تهدیدهای نظامی – امنیتی ناشی از تغییر اقلیم در ایران؛ با استفاده از روش چرخ آینده (دریافت مقاله) فصلنامه آینده پژوهی دفاعی دوره: 2، شماره: 4
2 ارزیابی متغییرهای ژئوپلیتیک موثر در شکل گیری و فعالیت گروههای تروریستی مطالعه موردی: مناطق مرزی بین افغانستان و پاکستان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای سیاسی دوره: 2، شماره: 3
3 الگوی روابط سازه های انسانی و قلمرو های فرهنگی در غرب آسیا با تاکید بر قلمرو فرهنگی ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای سیاسی دوره: 1، شماره: 2
4 الگوی مدیریت سیاسی فضا در عهد پیامبر اکرم (ص) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای سیاسی دوره: 2، شماره: 2
5 الگویابی ادراک ژئوپلیتیکی کشورهای همجوار نسبت به فضاهای جغرافیایی پیرامون (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 12، شماره: 4
6 بازنمایی ژئوپلتیک ایالات متحده از موضوع انرژی هسته ای در خاورمیانه (دریافت مقاله) مجله آفاق امنیت دوره: 9، شماره: 30
7 بحران کرونا و تحول مفهوم امنیت ملی و بینالمللی (دریافت مقاله) فصلنامه حکمرانی متعالی دوره: 1، شماره: 2
8 بحران کرونا و نقش یابی مرزها در عصر پساوستفالیایی دولت (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خارجی دوره: 14، شماره: 2
9 بررسی تطبیقی شاخص های مدیریت سیاسی فضای سطح ملی (کشور) در نظریه های مختلف (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای سیاسی دوره: 2، شماره: 4
10 بررسی چالشهای ژئوپولیتیک سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در جنوب آسیا (شبه قاره هند) (دریافت مقاله) مجله آفاق امنیت دوره: 13، شماره: 49
11 بررسی رقابت پذیری قدرت اقتصادی در منطقه غرب آسیا (نمونه موردی: ایران، عربستان، ترکیه، پاکستان و مصر) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام دوره: 10، شماره: 1
12 بررسی عوامل تعیین کننده جغرافیای زیستی در استقرار رژیم حقوقی دریای خزر (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 5، شماره: 17
13 بررسی مفهوم منازعه در نظریه های روابط بین الملل و ژئوپلتیک (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 23، شماره: 1
14 بررسی نقش موقعیت گذرگاهی در قدرت ملی، مورد مطالعه: کشور ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای سیاسی دوره: 6، شماره: 2
15 بررسی و ارزیابی متغیرهای اقتصادی موثر بر قدرت ملی کشورها (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 22، شماره: 66
16 بررسی و تحلیل سیر تحول در نظریه های منازعه (با تاکید بر تحول تاریخی، رشته ای و نگاه ریشه ای نظریه ها) (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست دفاعی دوره: 26، شماره: 101
17 بررسی و نقد نظریههای قلمروسازی ژئوپولیتیکی کشورها و تبیین مدل نظری مطالعه موردی: روسیه در اوراسیا (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست دفاعی دوره: 29، شماره: 113
18 پردازش و درک پارادایمی از انسان ممسنی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های انسان شناسی ایران دوره: 11، شماره: 2
19 تاثیر عوامل سیاسی در تشدید پدیده گردوغبار در حوزه رودخانه ای دجله و فرات (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 49، شماره: 4
20 تبارشناسی و خاستگاه تاریخی و جغرافیایی ایل ممسنی (با تکیه بر فرضیات جدید) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ایران دوره: 15، شماره: 1
21 تببین هستی شناسی دولت ناحیه ای کردستان عراق (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای سیاسی دوره: 6، شماره: 2
22 تبیین الگوی سیاستگذاری توسعه صنعت بانکرینگ ایران (با رویکرد اقتصاد مقاومتی) با استفاده از نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی دوره: 4، شماره: 13
23 تبیین الگوی منازعات ژئوپلیتیکی در منطقه خلیج فارس (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات دفاع مقدس و نبردهای معاصر دوره: 4، شماره: 1
24 تبیین رابطه بی عدالتی فضایی و چشم اندازهای امنیت ملی (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 29، شماره: 111
25 تبیین رابطه زیرساخت های شهری و جهانی شدن دولت محلی کلان شهری (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای سیاسی دوره: 1، شماره: 1
26 تبیین رابطه طایفه گرایی و مشارکت سیاسی (نمونه پژوهی: انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه ممسنی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 19، شماره: 2
27 تبیین ژئوپلیتیکی منازعات بینادینی و مذهبی کمربند صفر تا 15 درجه شمالی آفریقا (از 1991 به بعد) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاسی جهان اسلام دوره: 10، شماره: 1
28 تبیین ژئوپلیتیکی منازعات مرزی و سرزمینی کمربند صفر تا 15 درجه شمالی آفریقا از پایان جنگ سرد تا 2014 میلادی (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 28، شماره: 112
29 تبیین ژیوپلیتیک منظر شهری؛رابطه قدرت و سیاست با نمادسازی شهری (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای سیاسی دوره: 1، شماره: 3
30 تبیین سرچشمه های جغرافیای سیاسی تنش و منازعه عراق علیه ایران براساس الگوی های پوتیتکا (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات دفاع مقدس دوره: 3، شماره: 4
31 تبیین عوامل موثر بر شکل گیری قلمروهای ژیوپلیتیک جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل دوره: 1، شماره: 1
32 تبیین فرایند تصویرسازی ژیوپلیتیک؛ تصویرسازی ژیوپلیتیک ایالات متحده آمریکا ازاتحاد جماهیر شوروی سابق در دوره جنگ سرد (دریافت مقاله) پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل دوره: 2، شماره: 1
33 تبیین کارکردها و مصادیق مکانها و فضاهای استراتژیک در قلمرو ماوراء جو (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 12، شماره: 26
34 تبیین معرفت شناختی از مفهوم و ماهیت ژئوپلیتیک (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای سیاسی دوره: 2، شماره: 2
35 تبیین مولفه های جغرافیایی تاثیرگذار برحوزه ژئوکالچر ایران و آذربایجان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 9، شماره: 2
36 تبیین مولفه های ژئومرفولوژیکی در استقرار رژیم حقوقی دریای خزر (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 49، شماره: 1
37 تبیین نظری بسترهای شکل گیری رقابت های ژئوپلیتیکی (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 50، شماره: 1
38 تبیین نظری هستی ‎شناسی دولت های ناحیه‎ ای (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای سیاسی دوره: 4، شماره: 2
39 تحلیل ژئوپلیتیکی عوامل هم گرایی و واگرایی در جهان اسلام (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام دوره: 1، شماره: 2
40 تحلیل مکانی-فضایی شکل گیری و فعالیت گروه های تروریستی در نواحی مرزی افغانستان با پاکستان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شبه قاره دوره: 11، شماره: 37
41 تحلیل مولفه های علایق ژئوپلیتیکی و میزان تاثیر آن در روابط خارجی کشورها (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای سیاسی دوره: 6، شماره: 3
42 تحلیل نقاط قوت و ضعف جمهوری اسلامی ایران در استفاده از ظرفیت های منطقه جنوب آسیا (دریافت مقاله) مجله مدیریت و پژوهش های دفاعی دوره: 20، شماره: 93
43 تحول از ارتش وظیفه ای به ارتش حرفه ای در جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۲۰ (دریافت مقاله) فصلنامه آینده پژوهی دفاعی دوره: 2، شماره: 5
44 درآمدی بر مفهوم گفتمان ژئوپلیتیک صلح (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای سیاسی دوره: 7، شماره: 1
45 راهکارهای دستیابی به عدالت فضایی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای سیاسی دوره: 3، شماره: 3
46 رفتار مداخله گران فرا منطقه‌ای در ژئوپلیتیک فرهنگی ایران و آذربایجان (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 11، شماره: 3
47 ریشه های بحران ژئوپلیتکی عراق و تداوم مقاومت ضد ژئوپلیتیکی کردی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره: 11، شماره: 38
48 زمینه های اقتصادی جنبش های اجتماعی در طلیطله عصر امویان (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام دوره: 14، شماره: 26
49 سنجش فاصله قومی و همزیستی مسالمت آمیز در فضا های چند قومی نمونه موردی:خراسان شمالی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای سیاسی دوره: 5، شماره: 3
50 شناسایی عوامل ژئوپلیتیک موثر در سیاست خارجی (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 17، شماره: 2
51 طراحی مدل ساختاری-تفسیری (ISM) عوامل موثر بر ایجاد امنیت پایدار شهروندی (دریافت مقاله) فصلنامه شهر پایدار دوره: 2، شماره: 3
52 عوامل ژئوپلیتیکی موثر بر همگرایی امنیت جمعی در منطقه خلیج فارس (دریافت مقاله) مطالعات دفاعی استراتژیک دوره: 19، شماره: 86
53 فرصت های ژئوپلیتیکی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در جنوب آسیا (شبه قاره هند) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 18، شماره: 60
54 قابلیت ها و ظرفیت های همگرایی در جهان اسلام (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بنیادین و کاربردی جهان اسلام دوره: 2، شماره: 3
55 کانون‎های جغرافیایی مدیریت جریان سرمایه در مقیاس جهانی و ظهور مفهوم نقاط استراتژیک مالی (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 46، شماره: 1
56 محاسبه شاخص های اصلی و فرعی قدرت اجتماعی تاثیرگذار بر قدرت ملی کشورها و مقایسه وضعیت ایران با سایر کشورها (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش سیاسی دوره: 15، شماره: 2
57 مدل سازی ریاضی مولفه های تاثیرگذار بر قدرت اقتصادی در نظام ژئوپلیتیک جهانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات سیاسی دوره: 12، شماره: 45
58 معیارهای تعیین حوزه های انتخابیه پارلمانی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای سیاسی دوره: 5، شماره: 2
59 مقاله پژوهشی: تبیین جایگاه مولفههای صنایع دریایی در قدرت دریایی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) مطالعات دفاعی استراتژیک دوره: 18، شماره: 81
60 مقاله پژوهشی: تبیین نسبت قدرت هوایی با وزن ژئوپلیتیکی کشورها (دریافت مقاله) مطالعات دفاعی استراتژیک دوره: 20، شماره: 90
61 مقاله پژوهشی: تبیین نظری تاثیر عوامل جغرافیایی و ژئوپلیتیکی مناطق ساحلی اقیانوسی بر امنیت ملی (دریافت مقاله) مطالعات دفاعی استراتژیک دوره: 20، شماره: 89
62 مقاله پژوهشی:دغدغه های ژئوپلیتیکی مشترک و موثر بر روابط جمهوری اسلامی ایران و چین (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی دوره: 9، شماره: 34
63 مهمترین عوامل ژئوپلیتیکی کشور ترکمنستان موثر بر تدوین راهبردهای دفاعی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) مطالعات دفاعی استراتژیک دوره: 13، شماره: 61
64 نقش دیپلماسی شهری بر مناسبات بین المللی شهرها (مطالعه موردی: نظام مدیریت شهری تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه پایدار محیط جغرافیایی دوره: 4، شماره: 6
65 واکاوی علائق مشترک و چالشهای ژئوپلیتیکی موثر بر روابط جمهوری اسلامی ایران و کشورهای جنوب خلیجفارس (دریافت مقاله) مطالعات دفاعی استراتژیک دوره: 18، شماره: 82
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آینده نگاری تاثیر متقابل تغییرات اقلیمی و آلودگی هوا در کلانشهر تهران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
2 بررسی بازتابهای سیاسی - اجتماعی انتقال آب کارون به فلات مرکزی مطالعه موردی شهرستان اهواز (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
3 تبیین رابطه دولت محلی و شهر جهانی مبتنی بر زیرساخت های شهری (مطالعه موردی: تهران) (دریافت مقاله) همایش بین المللی اقتصاد شهری
4 تبیین شاخص های تقسیمات سیاسی - اداری فضای شهری (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
5 تحلیل ظرفیتهای ژئوپلیتیک جنوب شرق و تاثیر آن بر منافع ملی ایران (دریافت مقاله) دومین کنگره انجمن ژئوپلتیک ایران
6 توان مندی های گردشگری دریایی در جزیره قشم (دریافت مقاله) همایش ملی قشم و چشم انداز آینده
7 ژئوپلیتیک و صلح: تغییر در نظم ژئوپلیتیک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی صلح پژوهی
8 ژئوپلیتیک، علم یا گفتمان: یک تردید فلسفی (دریافت مقاله) نخستین کنگره انجمن ژئوپلتیک ایران
9 مناسبات قدرت های بزرگ در اقیانوس هند (دریافت مقاله) نهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران و اولین همایش انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران