دکتر عبداله یزدی

دکتر عبداله یزدی استادیار گروه زمین شناسی و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کهنوج

دکتر عبداله یزدی

Dr. Abdollah Yazdi

استادیار گروه زمین شناسی و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کهنوج

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 درآمدی بر ژئودایورسیتی، به عنوان پایه ای برای توسعه ژئوتوریسم (دریافت مقاله) دوفصلنامه یافته های نوین زمین شناسی کاربردی دوره: 9، شماره: 18
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی پتانسیل سایندگی سنگ های گرانیتویدی غرب زاهدان با استفاده از دستگاه سایش سرشار (Cerchar) (دریافت مقاله) همایش ملی دانشجویی علوم خاک و آمایش سرزمین
2 ارزیابی ژئوشیمیایی کیفیت آب دشت زاوه تربت حیدریه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی چالش ها و راهکارهای توسعه
3 ارزیابی قابلیت های ژئوتوریسمی و رتبه های جهانی جاذبه های کویرلوت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین
4 ارزیابی کیفیت آب دشت زاوه تربت حیدریه با استفاده از شاخص WQI (دریافت مقاله) سومین همایش ملی چالش ها و راهکارهای توسعه
5 امکان سنجی بیابانها و کویرهای ایران در راستای توسعه ژئوتوریسم (بررسی موردی، کویر لوت) (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
6 ایران، کانون پتانسیلهای ژئوتوریسم (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
7 IRAN, The Centre of Geotourism Potentials (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
8 POTENTIALS OF IRAN’S GEOTOURISM AND STRUCTURE OF MUD VOLCANOES (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
9 بررسی اثرات تغییرات تراز آب زیرزمینی آبخوان های استان کرمان بر پدیده فرونشست (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی علوم زمین، آب و هوا و تغییرات اقلیمی
10 بررسی پتروگرافی و ژئوشیمیایی ولکانیسم ائوسن در روستاهای چال - قلعه - بادامستان (طارم علیا) (دریافت مقاله) بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
11 بررسی پترولوژی سنگهای آتشفشانی ائوسن منطقه چال قلعه بادمستان ( طارم علیا استان زنجان ) (دریافت مقاله) نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
12 بررسی پدیده های ژیوتوریسم جزیره هنگام (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
13 بررسی پدیدهای ژیوتوریسمی ایران برای تحقق اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
14 بررسی تاثیر پارامترهای کانی شناسی سنگ های گرانیتی کوهسنگی مشهد بر شاخص سایندگی سرشار (Cershar) (دریافت مقاله) همایش ملی دانشجویی علوم خاک و آمایش سرزمین
15 بررسی توزیع ژئوشیمیایی مس و عناصر نادر خاکی همراه سنگ آهن در بخش غربی معدن سنگ آهن جلال آباد زرند (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین شناسی کاربردی
16 بررسی جایگاه تکتونوماگمایی سنگهای گرانیتوئیدی منطقه حسن آباد(اردستان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی، زیست شناسی و زمین شناسی
17 بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکی مسیر تونل انحراف آب سد گدارخوش (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در زمین شناسی و علوم جغرافیا
18 بررسی خصوصیات زمینشناسی مهندسی و ژئوتکنیکی مسیر تونل انحراف آب سد گدارخوش (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی
19 بررسی ذخایر اورانیوم ایران جهت استفاده از راکتورهای هسته‌ای تولید برق در 20 سال آینده به عنوان یک راه کار توسعه در مناطق محروم (دریافت مقاله) همایش منطقه ای چالشها و راهکارهای توسعه در مناطق محروم
20 بررسی ژئوتوریسم روستای ترود (مروارید کویر استان سمنان) در راستای دستیابی به توسعه پایدار (دریافت مقاله) همایش منطقه ای چالشها و راهکارهای توسعه در مناطق محروم
21 بررسی ژئوسایت هاوژئوپارکهای بالقوه ایران به عنوان زیربنای توسعه ژئوتوریسم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین
22 بررسی عوارض ژئومورفولوژیکی و پتانسیلهای زمینگردشگری کویر لوت (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
23 بررسی قابلیت های ژئوتوریسمی دشت کویر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
24 پترولوژی و منشاء توده های گرانیتوئیدی ترود واقع در شمال شرق شاهرود (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی، زیست شناسی و زمین شناسی
25 پترولوژی، پتروگرافی و ژئوشیمی دایکهای گابرویی اطراف معدن چاه موسی واقع در شمال غرب ترود (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی، زیست شناسی و زمین شناسی
26 تاًملی بر پتانسیل های گردشگری ژئومورفوسایت های کویر مرنجاب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
27 تاملی بر پدیده های زمین شناختی و تاثیر آن در کارآفرینی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
28 تحلیل پایداری و طراحی سیستم نگهدارنده تونل انحراف آب سد گدارخوش (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های دانش بنیان در علوم زمین
29 تخمین پارامترهای تغییرشکل پذیری در ساختگاه سد گابریک با استفاده از آزمایش دیلاتومتری (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی علوم زمین، آب و هوا و تغییرات اقلیمی
30 توسعه ژئوتوریسم، فواید و چالشها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
31 توسعه گردشگری روستایی با استفاده از مدل swot مطالعه موردی : شهرستان های گرمسار و شاهرود (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
32 جزیره قشم ایران، آموزشگاه طبیعی توسعه ژئوتوریسم (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
33 جزیره هرمز، از منظر زمین شناسی و ژئوتوریسم (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین شناسی کاربردی
34 چالش های موجود در مسیر بحران آب و راهکارهای رفع آنها (دریافت مقاله) سومین همایش ملی چالش ها و راهکارهای توسعه
35 حفاظت از ژئوسایت ها با پدیده ی جدید علم زمین شناسی، ژئوکانزرویشن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
36 رونق اقتصاد و اشتغال در استان کرمان با توسعه ژئوتوریسم و گردشگری معدنی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی چالش ها و راهکارهای توسعه
37 ژئوداریورسیتی و مدیریت حفاظت از میراث زمین شناختی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
38 ژئودایورسیتی ایران،عامل ارتقاء ژئوتوریسم و توسعه پایدار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین
39 شواهد ماگماتیسم پشت قوسی ائوسن- الیگوسن در جنوب غرب شاهرود، شمال شرق (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین شناسی کاربردی
40 شهداد و نقش آن در توسعه گردشگری کویر لوت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی چالش ها و راهکارهای توسعه
41 قابلیتهای ژئوتوریسمی و ساختار گلفشانهای ایران (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
42 کار آفرینی و نقش آن در توسعه ژئوتوریسم گنبدهای نمکی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی چالش ها و راهکارهای توسعه
43 کارآفرینی شهری (دریافت مقاله) همایش علوم مدیریت نوین
44 گل فشان ها استعدادبالقوه توسعه ژئوتوریسم ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین
45 گوناگونی زمین شناختی، ژئوکانزرویشن و اصول مدیریت در کاربری ژئوسایت ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
46 محاسبه حجم آب شور ورودی از کویر به آبخوان دشت کاشان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های دانش بنیان در علوم زمین
47 مطالعه پتروگرافی سنگهای آتشفشانی ائوسن شمال غرب سبزوار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
48 مطالعه توانمندی های ژئوتوریسمی منطقه ترود (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
49 معرفی سنگ‌های قیمتی ترود و تأثیر آن بر توسعه‌ اقتصادی پایدار (دریافت مقاله) همایش منطقه ای چالشها و راهکارهای توسعه در مناطق محروم
50 نقش جغرافیای پزشکی در تولید ملی و اشتغال (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
51 نگاهی به ژئوتوریسم پزشکی در گنبدهای نمکی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار