دکتر محمد شمس اسفندآبادی

دکتر محمد شمس اسفندآبادی دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

دکتر محمد شمس اسفندآبادی

Dr. Mohammad Shams Esfand Abadi

دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 The Unified Approach to Set-Membership and Selective Partial Update Adaptive Filtering Algorithms (دریافت مقاله) مجله بین المللی ارتباطات و فناوری اطلاعات دوره: 2، شماره: 2
2 Image Registration Based on Sum of Square Difference Cost Function (دریافت مقاله) مجله نوآوری های مهندسی برق و کامپیوتر دوره: 6، شماره: 2
3 یادگیری مفاهیم انتزاعی فیزیک نوین به کمک زمینه های کاربردی لیزر (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 4، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A Comparative Study of the Family of Partial Update Adaptive Filter Algorithms in System Identification Application (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق کشور
2 A New Variable Step-Size Normalized Subband Adaptive Filter Algorithm Employing Dynamic Selection of Subband Filters (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران
3 A NEW VARIABLE STEP-SIZE NORMALIZED SUBBAND ADAPTIVE FILTER ALGORITHM USING STATISTICS OF CHANNEL IMPULSE RESPONSE (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران
4 Adaptive Distributed Incremental Networks Based on the Selective Partial Update Affine Projection Algorithm (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران
5 Application of Classical Adaptive Filters in Speech Enhancement (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق
6 Automatic Classification of Travertine Stones based on Sum and Difference Histograms Algorithm (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران
7 الگوریتم حداقل میانگین مربعات نرمالیزه شده ی انتشاری با اندازه ی گام متغیر (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی تحقیقات نوین پژوهشی در مهندسی و تکنولوژی
8 الگوریتم فیلتر تطبیقی زیرباند توسعه یافته در شبکه توزیع شده انتشاری (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مهندسی برق مجلسی
9 الگوریتم نوین فیلتر تطبیقی زیرباند نرمالیزه شده با انتخاب جزیی ضرایب در شبکه های توزیع شده بر پایه روش انتشاری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی تحقیقات نوین پژوهشی در مهندسی و تکنولوژی
10 Channel Equalization Using Resursive Adaptive Matching Pursuit Algorithm (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
11 Classification of Travertine Stones Using Wavelet Transform (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی درمهندسی برق و علوم کامپیوتر
12 Image Restoration Using Two Dimensional Fast Euclidean Direction Search Based Adaptive Algorithm (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
13 MR image denoising using two-dimensional adaptive filter (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
14 Noise Removal from Encrypted Images Based on Switching Weighted Adaptive Median Filter (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
15 Performance Study of Partial Update Adaptive Filter Algorithms in Distributed Networks (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
16 Recursive Adaptive Matching Pursuit Alghorithm in Noise Cancellation for Speech Enhancement (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش
17 Removal of Ocular Artifacts from Electro-Encephalogram by Affine Projection Adaptive Algorithm (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
18 Selective partial update affine projection adaptive filter algorithm with dynamic selection of input vectors in stationary and nonstationary environments (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران
19 SELECTIVE PARTIAL UPDATE NORMALIZED LEAST MEAN SQUARE ALGORITHMS FOR DISTRIBUTED ESTIMATION OVER AN ADAPTIVE INCREMENTAL NETWORK (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران
20 Set-Membership Normalized Subband Adaptive Filters (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
21 system identification using fast euclidean direction search based adaptive algorithm (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
22 Transient Analysis of the Sogened Regressor Algorithm Based on a Unifide Framework (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
23 two -dimensional recursive adaptive matching pursuit filter (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
24 Two-Dimensional Variable Step-Size Normalized Least Mean Squares and Affine Projection Adaptive Filter Algorithms (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران
25 Variable Step Size Set-membership Normalized sub-band algorithm for Adaptive Channel Equalizer (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی تازه های مهندسی برق و کامپیوتر ایران با نگاه کاربردی بر انرژی های نو
26 Verification and Simulation of Image Restoration Filters in Spatial Domain (دریافت مقاله) دوازهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
27 بررسی عملکرد روشهای پیش پردازش تصویر برروی نرخ بازشناسی ارقام دست نوشته ی فارسی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران
28 بررسی و شناسایی عوامل موثر بر پذیرش سرویس های ابری به عنوان پلتفرم IT در دوره همه گیری کرونا (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات
29 تاثیرات رنگ در محیط آموزشی و نقش آن در رفتار کودکان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
30 تحقق الگوریتم حداقل میانگین مربعات نرمالیزه شده با اصلاح جزئی ضرایب در شناسایی سیستم های بلوکی تنک (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی تازه یافته های مهندسی برق ایران
31 تخمین عیار سنگ آهن و طبقه بندی آن با پردازش تصویر (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
32 ترکیب محدب الگوریتم حداقل میانگین مربعات توزیع شده انتشاری در شبکه های توزیع شده (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق
33 ترکیب محدب الگوریتم های تطبیقی نوین در شبکه های توزیع شده انتشاری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق
34 توسعه الگوریتم زیر باند تطبیقی با رویکرد کاهش پیچیدگی محاسبات در سیستمهای تنک (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی تازه یافته های مهندسی برق ایران
35 طراحی بسته نرم افزاری شبیه سازی سیستم تصویربرداری سی تی اسکن (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی برق
36 مقایسه عملکرد فیلترهای تطبیقی کلاسیک در حذف نویز ECG ازسیگنال EMG (دریافت مقاله) سیزهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران