دکتر فریبا تابع بردبار

دکتر فریبا تابع بردبار

دکتر فریبا تابع بردبار

Dr. Fariba TabeBordbar

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر شادکامی، بهبود حافظه آشکار و کیفیت خواب در سالمندان شهر شیراز (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی دوره: 6، شماره: 1
2 Explain the causal model of The use of Internet technology by employees of the National Bank of Shiraz, According to Subjective norms, governmental and institutional support (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 6، شماره: 4
3 بررسی رابطه اضطراب کرونا با راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، سرسختی روانی و تاب آوری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 15، شماره: 55
4 بررسی رابطه بین رفتار خوردن آشفته با طرحواره های ناسازگار اولیه و اضطراب در دختران نوجوان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 7، شماره: 27
5 بررسی نقش واسطه ای احساس تنهایی در رابطه بین میزان استفاده از فضای مجازی و مشکلات درون ریز و برون ریز رفتاری در نوجوانان مقطع تحصیلی متوسطه دوم شهر شیراز (دریافت مقاله) ماهنامه پیشرفت های نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش دوره: 3، شماره: 28
6 تبیین ابعاد موثر در تعهد ورزشی ورزشکاران خاص (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 12، شماره: 22
7 رابطه سبک های یادگیری و قابلیت آینده پژوهی با نقش واسطه ای خودکارآمدی پژوهشی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 12، شماره: 43
8 رابطه ویژگی های شخصیت و سبک های یادگیری با موفقیت تحصیلی دانشجویان برخط (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 3، شماره: 2
9 مقایسه عملکرد شناختی سالمندان تک زبانه و دو زبانه (دریافت مقاله) مجله سالمندشناسی دوره: 7، شماره: 2
10 مقایسه و بررسی نیمرخ عصب روانشناختی و تنظیم شناختی هیجان در مبتلایان به وسواس فکری- عملی و اضطراب فراگیر (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 8، شماره: 4
11 نقش ویژگی های شخصیتی و منبع کنترل سلامت در پیش بینی اضطراب کرونا در زنان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 13، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی عملکرد حافظه بیماران آلزایمری (تک زبانه، دو زبانه) و افراد عادی با آزمون فراخنای حافظه فعال با تست اعداد معکوس (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی روانشناسی (علم زندگی)
2 بررسی اثربخشی تعالیم دینی بر حساسیت اضطرابی بیماران مبتلا به سرطان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی روانشناسی (علم زندگی)
3 بررسی ارتباط سواد سلامت با سبک زندگی ارتقادهنده سلامت در جوانان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی روانشناسی، تعلیم و تربیت و سبک زندگی
4 بررسی ارتباط سواد سلامت با سبک زندگی ارتقادهنده سلامت در گروه زنان جوان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روانشناسی و سلامت با محوریت سبک زندگی
5 بررسی بهبود بهره وری بر اساس افزایش سرعت پردازش و کنترل (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
6 بررسی بهبود بهره وری بر اساس بهبود ارتباطات و حفظ امنیت اطلاعات (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
7 بررسی بهبود بهرهوری بر اساس سیستم های اطلاعات مدیریت در شرکت برق فارس (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت، حسابداری و مهندسی صنایع در سازمانها
8 بررسی پیش بینی کیفیت زندگی دانشجویان براساس سبک زندگی ارتقاء دهنده ی سلامت و سواد سلامتی. (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش در روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی
9 بررسی پیش بینی کیفیت زندگی دانشجویان براساس سبک زندگی ارتقاءدهنده ی سلامت (دریافت مقاله) سومین همایش ملی روانشناسی، تعلیم و تربیت و سبک زندگی
10 بررسی تاثیر بین میزان شیوع اضطراب کرونا و سبک های مقابله ای زنان شهر دهدشت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روانشناسی و سلامت با محوریت سبک زندگی
11 بررسی تاثیر تعالیم قرآنی بر ترس از بازگشت بیماری در بیماران مبتلا به سرطان خون در شهر شیراز (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی روانشناسی (علم زندگی)
12 بررسی تاثیر سبک زندگی ایرانی-اسلامی بر خوداثربخشی مستقل نوجوانان شیراز (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی روانشناسی (علم زندگی)
13 بررسی رابطه ارگونومی شغلی با خودکارآمدی و فرسودگی شغلی کارکنان(مورد مطالعه: بانکهای شهر شیراز) (دریافت مقاله) هفتمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
14 بررسی رابطه اعتیاد به اینترنت والدین با میزان پرخاشگری و افسردگی کودکان شهر شیراز (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی روانشناسی (علم زندگی)
15 بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری واثربخشی مدیران مراکزپست استان فارس (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی پژوهش های نوین در مطالعات مدیریت
16 بررسی رابطه عزت نفس و رضایت شغلی با فرسودگی شغلی دبیران مدارس مقطع متوسطه اول شهرشیراز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم اجتماعی، علوم تربیتی و فلسفه
17 بررسی رابطه علی بین ویژگی های شغلی و رضایت شغلی با نقش واسطه ای انگیزش شغلی در کارکنان کمیته امدادامام خمینی فارس (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی
18 بررسی رابطه علی بین ویژگی های شغلی و رضایت شغلی با نقش واسطه ای انگیزش شغلی در کارکنان کمیته امدادامام خمینی فارس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار
19 بررسی رابطه علی میان انتظارات زناشویی و طلاق عاطفی با میانجیگری درماندگی روانشناختی زوجین شهرشیراز (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی روانشناسی (علم زندگی)
20 بررسی رابطه فضای مجازی با راهبردهای یادگیری خود تنظیمی دانش آموزان پسر دوره متوسطه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم اجتماعی، علوم تربیتی و فلسفه
21 بررسی عملکرد شناختی بیماران آلزایمری (تک زبانه، دو زبانه) و افراد عادی با استفاده از آزمون MMSE (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی آینده نگری در روانشناسی و علوم تربیتی
22 بررسی عوامل موثر بر توانمند سازی شرکتهای تعاونی کشاورزی شهرستان شیراز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
23 بررسی نقش واسطه ای احساس تنهایی در رابطه بین میزان استفاده از اینترنت و مشکلات رفتاری در نوجوانان شهر شیراز (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آسیب های اجتماعی و روانی با تاکید بر علوم رفتاری
24 پیش بینی اختلال خواب بر اساس نشخوار فکری، راهبردهای مدیریت افکار و امید به زندگی در سالمندان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی روانشناسی (علم زندگی)
25 پیش بینی ارضای نیازهای روانشناختی دانش آموزان مقطع متوسطه بر اساس بلوغ عاطفی و تنظیم هیجان دبیران (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی علوم شناخت و تعلیم و تربیت
26 پیش بینی تعارضات زناشویی بر اساس نشخوار فکری و الکسی تایمی در زوجین شهر شیراز (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی روانشناسی (علم زندگی)
27 پیش بینی علاقه اجتماعی کودکان 8 تا 12 ساله بر اساس نیمرخ روانی مادران (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی علوم شناخت و تعلیم و تربیت
28 پیشبینی سرزندگی تحصیلی بر اساس نشخوار فکری و درگیری تحصیلی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور شهر شیراز (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی
29 تاثیر شبکه اجتماعی (اینستاگرام) بر هویت فرهنگی دانش آموزان پسر دبیرستانی شهر شیراز از دیدگاه دبیران شهر شیراز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی، علوم ورزشی و تربیت بدنی
30 تحلیل محتوای داستان های کتاب های فارسی دوره ابتدایی بر اساس مولفه ی بین فردی هوش هیجانی در نظریه ی بار- ان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی روانشناسی (علم زندگی)
31 رابطه انگیزه شغلی و رضایت شغلی با توجه به نقش واسطه ای مسئولیت اجتماعی در کارکنان تأمین اجتماعی شهر شیراز (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی روانشناسی دانشگاه پیام نور
32 رابطه بین تعارض شغل – خانواده با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان و مدیران اداره آموزش و پرورش (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روانشناسی - روانشناسی خانواده
33 عوامل موثر بر چابکی سازمانی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی
34 مقایسه انگیزه پیشرفت و فرسودگی تحصیلی دانش اموزان پایه ششم مدارس هوشمند و عادی شهر شیراز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی
35 مقایسه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، انعطاف پذیری روانی و توانایی حل مساله اجتماعی در کودکان مبتلا و غیرمبتلا به لکنت زبان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی علوم شناخت و تعلیم و تربیت
36 مقایسه شیوه های مقابله ای، نیازهای بنیادی روانشناختی و افسردگی در بیماران پوستی و افراد بهنجار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روانشناسی و سلامت با محوریت سبک زندگی
37 مقایسه عملکرد حافظه کاذب در میان مصرف کنندگان مواد تریاک، کراک و ترامادول (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی روانشناسی دانشگاه پیام نور
38 مقایسه فعالیت مغزی بیماران زن مبتلا به افسردگی پس از زایمان افسردگی پس از سقط زنان عادی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره، تعلیم و تربیت
39 مقایسه کیفیت زندگی و ابعاد شخصیت زنان سالمند مقیم آسایشگاه و غیر مقیم آسایشگاه (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی مدیریت،روانشناسی و علوم انسانی با رویکرد توسعه پایدار
40 مقایسه مکانیسم های دفاعی و میزان اضطراب بیماری کرونا با توجه به متغیرهای دموگرافیک (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی دانشگاه و کووید - ۱۹
41 نقش خودارزیابی و توانمند سازی در پیش بینی تعهد سازمانی کارکنان شرکت ها و اتحادیه های تعاونی مصرف کارکنان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
42 نقش رسانه و فضای الکترونیکی مجازی در پیشگیری از آسیب های اجتماعی و وقوع جرم (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت
43 نقش مکانیسم های دفاعی در تجربه عاطفه مثبت و منفی در مبتلایان با تشخیص کووید ۱۹ (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی دانشگاه و کووید - ۱۹
44 نقش نیازهای روانشناختی و دانش جنسی در خود کارامدی جنسی دانشجویان متاهل شیراز (دریافت مقاله) همایش ملی روان شناسی و سلامت با محوریت خانواده و زندگی سالم
45 نقش هویت سازمانی درپیش بینی تعهدسازمانی کارکنان دانشگاه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها