دکتر احد فرامرز قراملکی

دکتر احد فرامرز قراملکی مدیر مسئول

دکتر احد فرامرز قراملکی

Dr. Ahad Faramarz Gharamaleki

مدیر مسئول

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.