دکتر محمد اکبری بورنگ

دکتر محمد اکبری بورنگ دانشیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند

دکتر محمد اکبری بورنگ

Dr. mohammad akbaribooreng

دانشیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثربخشی آموزش مهارت های زندگی با استفاده از کارتون (نقاشی متحرک) بر سازگاری اجتماعی دانش آموزان پایه ششم (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش در آموزش ابتدایی دوره: 4، شماره: 8
2 اثربخشی برنامه درسی مبتنی بر درمان شناختی- رفتاری بر بهزیستی روان شناختی بیماران تحت درمان متادون (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی دوره: 4، شماره: 4
3 ادراک از ساختار سازمانی و نقش آن در پیش بینی سکوت سازمانی و فرسودگی شغلی کارکنان دانشگاه بیرجند (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 13، شماره: 1
4 ادراک معلمان از برنامه درسی آموزش ارزش ها در دوره اول ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 30، شماره: 57
5 ادراک معلمان از نقش برنامه درسی در بهبود تربیت شهروندی دانش آموزان ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در آموزش مطالعات اجتماعی دوره: 2، شماره: 3
6 ارائه الگوی جاری عوامل کلیدی موفقیت آموزش از طریق شبکه‌های اجتماعی: سنتزپژوهی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی راهبرد اجتماعی فرهنگی دوره: 7، شماره: 4
7 استفاده از نظریه در فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، طی سال‌های 89 -93 (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 7، شماره: 1
8 اعتباریابی ابزاری برای سنجش نگرش دانش آموزان نسبت به مدرسه هوشمند (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 10، شماره: 3
9 اعتباریابی پرسشنامه صلاحیت های حرفه ای معلمان درس تفکر و سواد رسانه ای (مورد مطالعه: معلمان شهرستان بیرجند) (دریافت مقاله) فصلنامه رسانه دوره: 34، شماره: 1
10 انطباق برنامه درسی تربیت بدنی قصدشده، اجراشده و کسب شده در پایه پنجم ابتدایی بیرجند (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دوره: 11، شماره: 3
11 Relating emotional intelligence and social competence to academic performance in high school students (دریافت مقاله) مجله بین المللی پژوهش روانشناسی و علوم تربیتی دوره: 1، شماره: 2
12 Survey of Students’ Feeling of Presence of E-learning Courses and its Relationship with Students’ Attitude toward Elearning Courses in Iran’s Higher Education System (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 6، شماره: 3
13 بررسی ادراک از محیط یادگیری به عنوان یکی از عوامل شکل دهنده برنامه درسی پنهان در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند: نقش جنسیت، محل سکونت و اقامت در خوابگاه (دریافت مقاله) مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی شهید صدوقی یزد دوره: 11، شماره: 4
14 بررسی تاثیر عناصر دیداری بر توجه دانشجویان با سبک یادگیری دیداری در کلاس های مجازی (یک مطالعه ردیابی چشمی) (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش و یادگیری دوره: 5، شماره: 17
15 بررسی تعاملات حاکم بین والدین و معلم در فضای شبکه شاد: قوم نگاری مجازی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش پژوهی دوره: 8، شماره: 32
16 بررسی رابطه بین برنامه درسی پنهان با سبک های تفکر و ارتباطی دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر مهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 19، شماره: 73
17 بررسی رابطه بین ذهنیت فلسفی و جهت گیری های برنامه درسی دبیران مدارس متوسطه شهر زاهدان در سال تحصیلی 92-1391 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 13، شماره: 48
18 بررسی رابطه مدیریت اسلامی منابع انسانی با عدالت سازمانی، رضایت شغلی و تمایل به ترک شغل (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات منابع انسانی دوره: 5، شماره: 15
19 بررسی راهبردهای یادگیری و نگرش نسبت به یادگیری زبان انگلیسی در دانشجویان کارشناسی دانشگاه بیرجند: نقش جنسیت، بومی - غیربومی و محل سکونت (دریافت مقاله) دوفصلنامه نقد زبان و ادبیات خارجی دوره: 11، شماره: 15
20 بررسی فرهنگ تحقیقاتی دانشجویان دانشگاه اصفهان (دریافت مقاله) ماهنامه پیشرفت های نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش دوره: 2، شماره: 18
21 بررسی فرهنگ مطالعه در دانش آموزان شهر بیرجند (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان دوره: 11، شماره: 1
22 بررسی میزان احساس حضور دانش آموزان در آموزش های غیرحضوری (برنامه شاد و شبکه آموزش) نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۹۸ (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش پژوهی دوره: 8، شماره: 29
23 بررسی نقش باورهای معرفت شناسی و نگرش نسبت به ریاضی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان رشته مهندسی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 20، شماره: 79
24 بررسی نگرش نسبت به یادگیری درس زبان انگلیسی دانش آموزان شهر چابهار: نقش یک زبانه و دوزبانه و جنسیت (دریافت مقاله) پژوهش های زبانشناختی در زبانهای خارجی دوره: 9، شماره: 2
25 بررسی هوش هیجانی دانش آموزان شهر چابهار: نقش یک زبانه، دوزبانه و جنسیت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه درسی دوره: 2، شماره: 2
26 تاثیر آموزش درس زبان عمومی طبق سرفصل مصوب بر انگیزش- نگرش و خودکارآمدی یادگیری زبان انگلیسی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند دوره: 25، شماره: 0
27 تاثیر ادراک دانشجویان از ارتباط اساتید با بیمار بر اخلاق حرفه ای آنان در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 19، شماره: 82
28 تاثیر روش آموزش از طریق تلفن همراه بر خودنظم دهی فراشناختی و نگرش دانشجویان پیراپزشکی (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 13، شماره: 12
29 تبیین رفتارهای نوآورانه معلمان براساس باورهای غیرمنطقی وتفکرسیستمی آنان (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 7، شماره: 3
30 تبیین عملکرد سازمان براساس گرایش به کارآفرینی و سرمایه فکری: مدل معادلات ساختاری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 8، شماره: 3
31 تبیین عناصر برنامه درسی جهان وطنی در آموزش (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی دوره: 10، شماره: 20
32 تبیین گرایش به اعتیاد بر اساس خود تمایزیافتگی و ناگویی خلقی در دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی دوره: 6، شماره: 2
33 تبیین ویژگی‎های برنامه درسی آموزش ارزش‎ها (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 17، شماره: 40
34 تعیین تاثیر شیوه های مدیریت منابع انسانی بر قابلیت یادگیری سازمانی با میانجی گری سرمایه انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 10، شماره: 4
35 جهت گیری های برنامه درسی استادان: نقش جنسیت، مرتبه علمی و نحوه ارائه آموزش (مجازی، حضوری) در دانشگاه علوم پزشکی مشهد (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 12، شماره: 3
36 رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت و جهت گیری هدف در دانشجویان دانشگاه پیام نور بیرجند (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 13، شماره: 1
37 رابطه راهبردهای یادگیری و نگرش نسبت به یادگیری زبان انگلیسی با موفقیت در درس زبان انگلیسی در دانشجویان کارشناسی دانشگاه بیرجند (دریافت مقاله) پژوهش های زبانشناختی در زبانهای خارجی دوره: 4، شماره: 1
38 رابطه عزت نفس با تعارضات زناشویی در دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه ایده های نوین روانشناسی دوره: 16، شماره: 20
39 رفتار اخلاقی معلمان درفرایند ارزشیابی ازآموخته های دانش آموزان پایه ی سوم ابتدایی به شیوه الکترونیکی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش در آموزش ابتدایی دوره: 4، شماره: 8
40 شناسایی شایستگی های حرفه ای متخصصان تولید محتوای الکترونیکی (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 17، شماره: 1
41 طراحی الگوی برنامه درسی آموزش ترکیبی برای نظام آموزش عالی بر اساس الگوی اکر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 14، شماره: 53
42 طراحی و اعتبار بخشی الگوی تدریس مجازی باکیفیت در نظامآموزش عالی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کیفی در برنامه ریزی درسی دوره: 1، شماره: 2
43 نقش دورنمای آینده شغلی بر انگیزش تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (دریافت مقاله) مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی شهید صدوقی یزد دوره: 10، شماره: 2
44 نقش سبک تدریس ترجیحی و جنسیت دانشجویان بر پیش بینی درگیری تحصیلی آنان در دانشگاه علوم پزشکی مشهد (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 14، شماره: 9
45 نقش قراردادهای روان شناختی بر تعهد سازمانی با میانجی اعتماد سازمانی در کتابداران کتابخانه های عمومی شهر کرمان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 21، شماره: 4
46 واکاوی پدیدارشناسانه چالش ها و مزایای شبکه اجتماعی علمی از منظر توجه به یادگیری جمعی (مورد مطالعه گروه انجمن مطالعات برنامه درسی) (دریافت مقاله) ماهنامه پیشرفت های نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش دوره: 2، شماره: 19
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آموزش مفاهیم کار آفرینی به دانشجویان رشته علوم تربیتی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در حوزه مشاوره، علوم تربیتی و روانشناسی ایران
2 اثربخشی آموزش مداخلات شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهزیستی روانشناختی والدین کودکان اوتیستیک (دریافت مقاله) همایش خانواده، اختلال اتیسم و چالش های همراه
3 اثربخشی آموزش مداخلات شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر تاب آوری والدین کودکان اوتیستیک (دریافت مقاله) همایش خانواده، اختلال اتیسم و چالش های همراه
4 اثربخشی گشتالت درمانی گروهی بر خوش بینی مادران دارای کودک بیش فعال (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و حقوق کودک در جهان اسلام
5 ارزیابی برنامه درسی دانشکده مهندسی دانشگاه بیرجند از حیث اشتغال پذیری: دیدگاه دانشجویان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی برنامه درسی و اشتغال
6 بررسی ادراک دانشجویان از اشتغال پذیری برنامه درسی رشته مهندسی کشاورزی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی برنامه درسی و اشتغال
7 بررسی تاثیر خودتنظیمی و کنترل علمی ادراکی بر موفقیت تحصیلی دانشجویان در یادگیری های الکترونیکی (مجازی) (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی آموزش
8 بررسی نقش انگیزش و رفتار شهروندی سازمانی معلمان مدارس و تسهیم دانش آن ها: ارائه الگوی ساختاری (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
9 بررسی نقش تصویر ذهنی بیمار از بیمارستان و تاثیر آن بر رضایتمندی او با میانجیگری کیفیت ادراک شده از خدمات بیمارستان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار
10 بررسی نقش نظام آموزش وپرورش در تربیت شهروندی: ادراکات والدین و متخصصان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی یافته های نوین در حوزه یاددهی و یادگیری
11 تاثیر فیلم آموزشی برانگیزش، توجه، یادگیری و یاد داری دانش آموزان پایه هشتممتوسطه اول شهرستان هیرمند، در درس مطالعات اجتماعی (دریافت مقاله) هجدهمین همایش سالیانه با عنوان هویت ایرانی برنامه درسی و آموزش در عصر پسا کرونا
12 تربیت دینی: آموزش مستقیم و غیر مستقیم با نگاهی بر نظریه شناختی اجتماعی بندورا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی
13 رفتار شهروندی سازمانی در مدارس و عوامل موثر در آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ایران
14 طراحی الگوی آموزش سواد مالی در دوره ی ابتدایی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی پژوهش های حرفه ای در روانشناسی و مشاوره با رویکرد ازنگاه معلم
15 طراحی الگوی برنامه درسی تربیت جنسی برای دانش آموزان مقطع ابتدایی براساس الگوی تایلر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب شناسی روانی
16 طراحی الگوی برنامه درسی کارآفرینی برای دانش آموزان مقطع ابتدایی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی پژوهش های حرفه ای در روانشناسی و مشاوره با رویکرد ازنگاه معلم
17 طراحی الگوی تربیت شهروند الکترونیک در دوره ی ابتدایی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی پژوهش های حرفه ای در روانشناسی و مشاوره با رویکرد ازنگاه معلم
18 طراحی الگویی برای اموزش فرهنگ یادگیری مجازی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی پژوهش های حرفه ای در روانشناسی و مشاوره با رویکرد ازنگاه معلم
19 طراحی برنامه درسی مبتنی بر سواد بدنی برای دانش آموزان دوره ی ابتدایی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم انسانی
20 طراحی برنامه درسی مبتنی بر سواد بدنی برای دانش آموزان دوره ی ابتدایی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم انسانی
21 نقش کیفیت محیط یادگیری الکترونیکی بر رضایتمندی دانشجویان از یادگیری الکترونیکی در نظام آموزش عالی ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت ،حسابداری ، علوم اجتماعی
22 واکاوی شکل گیری طراحی برنامه درسی (دریافت مقاله) دهمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
23 وضعیت رفتار شهروندی سازمانی معلمان در مدارس شهر بیرجند (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ایران