دکتر محمد اکبری بورنگ

دکتر محمد اکبری بورنگ دانشیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند

دکتر محمد اکبری بورنگ

Dr. Mohammad Akari borng

دانشیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثربخشی برنامه درسی مبتنی بر درمان شناختی- رفتاری بر بهزیستی روان شناختی بیماران تحت درمان متادون (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی دوره: 4، شماره: 4
2 ادراک از ساختار سازمانی و نقش آن در پیش بینی سکوت سازمانی و فرسودگی شغلی کارکنان دانشگاه بیرجند (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 13، شماره: 1
3 ارائه الگوی جاری عوامل کلیدی موفقیت آموزش از طریق شبکه‌های اجتماعی: سنتزپژوهی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی راهبرد اجتماعی فرهنگی دوره: 7، شماره: 4
4 استفاده از نظریه در فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، طی سال‌های 89 -93 (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 7، شماره: 1
5 اعتباریابی ابزاری برای سنجش نگرش دانش آموزان نسبت به مدرسه هوشمند (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 10، شماره: 3
6 بررسی رابطه بین ذهنیت فلسفی و جهت گیری های برنامه درسی دبیران مدارس متوسطه شهر زاهدان در سال تحصیلی 92-1391 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 13، شماره: 48
7 بررسی رابطه مدیریت اسلامی منابع انسانی با عدالت سازمانی، رضایت شغلی و تمایل به ترک شغل (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات منابع انسانی دوره: 5، شماره: 15
8 بررسی نقش باورهای معرفت شناسی و نگرش نسبت به ریاضی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان رشته مهندسی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 20، شماره: 79
9 تبیین رفتارهای نوآورانه معلمان براساس باورهای غیرمنطقی وتفکرسیستمی آنان (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 7، شماره: 3
10 تبیین عناصر برنامه درسی جهان وطنی در آموزش (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی دوره: 10، شماره: 20
11 تبیین گرایش به اعتیاد بر اساس خود تمایزیافتگی و ناگویی خلقی در دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی دوره: 6، شماره: 2
12 رابطه راهبردهای یادگیری و نگرش نسبت به یادگیری زبان انگلیسی با موفقیت در درس زبان انگلیسی در دانشجویان کارشناسی دانشگاه بیرجند (دریافت مقاله) پژوهش های زبانشناختی در زبانهای خارجی دوره: 4، شماره: 1
13 طراحی الگوی برنامه درسی آموزش ترکیبی برای نظام آموزش عالی بر اساس الگوی اکر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 14، شماره: 53
14 طراحی و اعتبار بخشی الگوی تدریس مجازی باکیفیت در نظامآموزش عالی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کیفی در برنامه ریزی درسی دوره: 1، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثربخشی آموزش مداخلات شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهزیستی روانشناختی والدین کودکان اوتیستیک (دریافت مقاله) همایش خانواده، اختلال اتیسم و چالش های همراه
2 اثربخشی آموزش مداخلات شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر تاب آوری والدین کودکان اوتیستیک (دریافت مقاله) همایش خانواده، اختلال اتیسم و چالش های همراه
3 ارزیابی برنامه درسی دانشکده مهندسی دانشگاه بیرجند از حیث اشتغال پذیری: دیدگاه دانشجویان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی برنامه درسی و اشتغال
4 بررسی ادراک دانشجویان از اشتغال پذیری برنامه درسی رشته مهندسی کشاورزی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی برنامه درسی و اشتغال
5 بررسی تاثیر خودتنظیمی و کنترل علمی ادراکی بر موفقیت تحصیلی دانشجویان در یادگیری های الکترونیکی (مجازی) (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی آموزش
6 بررسی نقش انگیزش و رفتار شهروندی سازمانی معلمان مدارس و تسهیم دانش آن ها: ارائه الگوی ساختاری (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
7 بررسی نقش تصویر ذهنی بیمار از بیمارستان و تاثیر آن بر رضایتمندی او با میانجیگری کیفیت ادراک شده از خدمات بیمارستان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار
8 بررسی نقش نظام آموزش وپرورش در تربیت شهروندی: ادراکات والدین و متخصصان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی یافته های نوین در حوزه یاددهی و یادگیری
9 تربیت دینی: آموزش مستقیم و غیر مستقیم با نگاهی بر نظریه شناختی اجتماعی بندورا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی
10 رفتار شهروندی سازمانی در مدارس و عوامل موثر در آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ایران
11 طراحی الگوی برنامه درسی تربیت جنسی برای دانش آموزان مقطع ابتدایی براساس الگوی تایلر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب شناسی روانی
12 طراحی برنامه درسی مبتنی بر سواد بدنی برای دانش آموزان دوره ی ابتدایی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم انسانی
13 نقش کیفیت محیط یادگیری الکترونیکی بر رضایتمندی دانشجویان از یادگیری الکترونیکی در نظام آموزش عالی ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت ،حسابداری ، علوم اجتماعی
14 وضعیت رفتار شهروندی سازمانی معلمان در مدارس شهر بیرجند (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ایران