دکتر علی محمد احمدی

دکتر علی محمد احمدی استادیار پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

دکتر علی محمد احمدی

Dr. Ali mohammad Ahmadi

استادیار پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Health investment as a determinant of sport success: a case study of London 2012 Olympic Games (دریافت مقاله) فصلنامه سیاستگذاری سلامت و سلامت پایدار دوره: 2، شماره: 1
2 The public health effects of economic sanctions as a global concern in 21th century: Why the economic sanctions is a cruel strategy (دریافت مقاله) فصلنامه سیاستگذاری سلامت و سلامت پایدار دوره: 2، شماره: 1
3 مطالعه تطبیقی روش های arima و شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی نیاز داخلی برق کشور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 13، شماره: 41
4 مفهومپردازی گذار به اقتصاد یادگیرنده در ایران با رویکرد سیاست علم و فناوری (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 20، شماره: 76
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی تأثیر قرض‌الحسنه بر توزیع درآمد (دریافت مقاله) همایش اقتصاد اسلامی و توسعه
2 تحلیل اثرات حقیقی و انتظاری شوک های اقتصادی بر مخارج سلامت خانوارهای ایرانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
3 مدل تحلیلی سیستم مالی سلامت با استفاده از منطق فازی (دریافت مقاله) اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
4 مرور سیستماتیک تاثیرات اقتصادی گسترش گردشگری پزشکی؛ رویکردی برای توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی بازاندیشی توسعه پایدار