دکتر زاهد غفاری هشجین

دکتر زاهد غفاری هشجین استاد/ دانشگاه شاهد

دکتر زاهد غفاری هشجین

Dr. zahed ghafari

استاد/ دانشگاه شاهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اسلام هراسی در اروپا، ریشه ها و عوامل (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش سیاسی دوره: 3، شماره: 6
2 بررسی تاثیر هجرت عرفانی بر هجرت سیاسی در اندیشه امام خمینی (ره) (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه سیاسی در اسلام دوره: 2، شماره: 6
3 بررسی مولفه های جمعی فرهنگ ایثار و شهادت در خاطرات آزادگان دفاع مقدس به مثابه سرمایه اجتماعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی دوره: 6، شماره: 14
4 پیاده روی اربعین حسینی به مثابه جنبش اجتماعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش سیاسی دوره: 14، شماره: 1
5 تبیین نظام حکومتی در بینش سیاسی میرزا کوچک خان جنگلی: (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر دوره: 4، شماره: 7
6 تحلیل آینده نگارانه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش سیاسی دوره: 16، شماره: 2
7 تحلیل مواضع و فرآیند بسیج منابع سازمان فدائیان خلق (اکثریت) و حزب مشروطه ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه علوم سیاسی دوره: 16، شماره: 2
8 جایگاه مفهوم تبری در منظومه فکری و رفتاری امام خمینی(ره) و مهندس بازرگان (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست متعالیه دوره: 7، شماره: 26
9 زمینه‌های ساختاری و عوامل کارگزاری شکل‌گیری نهاد بسیج مستضعفان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاسی جهان اسلام دوره: 9، شماره: 4
10 عوامل موثر بر مشارکت سیاسی دانشجویان علوم سیاسی و فنی دانشگاه تهران (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش سیاسی دوره: 6، شماره: 12
11 مبانی مشورت در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)؛ با تاکید بر قرآن کریم و سیره معصومین (ع) (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 19، شماره: 69
12 مقایسه «راهبرد مذاکره» با جریان ها و کشورهای غیر همسو از نگاه دو جریان اصول گرا و اصلاح طلب (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر دوره: 8، شماره: 24
13 موانع مشارکت نخبگان سیاسی زن در عرصه تصمیم گیری های سیاسی و مدیریتی؛ (مطالعه موردی: زنان نماینده مجلس) (دریافت مقاله) پژوهشنامه علوم سیاسی دوره: 14، شماره: 1
14 مولفه های اخلاق علمی و شاگردپروری در سیره علمی- آموزشی امام خمینی (ره) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 7، شماره: 15
15 مولفه های فرهنگ سیاسی جریان سلفی تکفیری (مطالعه موردی: داعش) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام دوره: 3، شماره: 11
16 نقش هییت های مذهبی شهر تهران در فرآیند پیروزی انقلاب اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش سیاسی دوره: 8، شماره: 16
17 نهاد سازی در سبک رهبری حضرت امام خمینی (ره) (دریافت مقاله) دوفصلنامه اسلام و علوم اجتماعی دوره: 13، شماره: 25
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی نگاه صهیونیستی به فرهنگ ایثار و شهادت شیعی و نقش آن در ترویج شیعه هراسی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی حقوق، فقه و فرهنگ
2 جایگاه فرهنگ ایثار و شهادت در فرهنگ سیاسی تشیع با تاکید بر نقش آن در پیروزی انقلاب اسلامی (دریافت مقاله) همایش ملی فرهنگ ایثار و شهادت
3 جایگاه و اهمیت فرهنگ ایثار و شهادت در بازنگری و تحول علوم انسانی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی علوم انسانی
4 نقش انقلاب اسلامی بر بیداری اسلامی: مطالعه موردی حرکت اسلامی مصر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)