دکتر حامد پوررستمی

دکتر حامد پوررستمی دانشیار؛ دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران؛ ایران

دکتر حامد پوررستمی

Dr. Hamed Pourrostami

دانشیار؛ دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران؛ ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 The Expressive Revelation and the Quiddity of the Sensory Articulation of the Qur’ān (in the Light of Nahj al-Balāgha Teachings) (دریافت مقاله) مجله مطالعات اسلامی معاصر دوره: 2، شماره: 2
2 بررسی آسیب شناسانه تاثیر نسخه هایعبده و صبحی صالح بر ترجمه های معاصر نهج البلاغه (دریافت مقاله) دوفصلنامه حدیث پژوهی دوره: 3، شماره: 2
3 بررسی تطبیقی ادله نظریه «توسعه معنایی الفاظ قرآن» از دیدگاه فیض کاشانی و علامه طباطبایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های قرآنی دوره: 26، شماره: 98
4 بررسی تطبیقی هستی‌شناسی‌معنا در دیدگاه فیض کاشانی و علامه طباطبایی (دریافت مقاله) فصلنامه نقد و نظر دوره: 25، شماره: 99
5 بررسی حجیت ظواهر قرآن (در پرتو آموزه های نهج البلاغه) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقهی دوره: 9، شماره: 0
6 بررسی روایت «حمال ذو وجوه» بودن قرآن در نهج البلاغه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم حدیث دوره: 20، شماره: 75
7 بررسی نظریه ابدان روحانی از منظر روایات شیعی (با تکیه بر دیدگاه نهج البلاغه) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اعتقادی کلامی دوره: 6، شماره: 22
8 تحلیل قلمروشناختی از «فقه مطلوب» در اندیشه شیعه (با رویکرد قلمرو موضوعی) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقهی دوره: 14، شماره: 2
9 درآمدی بر ایده «عدالت اقتضایی» (دریافت مقاله) فصلنامه فلسفه دین دوره: 20، شماره: 3
10 درآمدی بر نظریه «اشراف» در علوم انسانی اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات بنیادین علوم انسانی دوره: 3، شماره: 2
11 دراسه فی مصطلح (کرائم القرآن) وحقله الدلالی (دریافت مقاله) المجله اللغه العربیه و آدابها دوره: 12، شماره: 2
12 راهبردشناسی دینی در تحول علوم انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی دوره: 16، شماره: 53
13 راهبردشناسی مدیریت بحران در سیره زینب کبری(علیهاالسلام) (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 11، شماره: 2
14 عرضه ی حدیث بر قرآن (دریافت مقاله) فصلنامه سفینه دوره: 6، شماره: 23
15 نظریه سرمایه اجتماعی «امامت محور» با تکیه بر آموزه های شیعه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سرمایه اجتماعی دوره: 7، شماره: 3
16 نقش مبانی اسلامی در ارتقای اخلاق زیست محیطی (دریافت مقاله) فصلنامه مشکوه دوره: 42، شماره: 3
17 نقش مبانی هستی شناختی در تعامل با محیط زیست با تکیه بر آموزه های قرآن (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات علوم قرآنی دوره: 6، شماره: 24
18 نگاهی تعلیلی و فلسفی به وصف ناپذیری خدا در نهج البلاغه (دریافت مقاله) فصلنامه فلسفه دین دوره: 6، شماره: 2
19 هنرهای چهارگانه سبک زندگی مومنانه با تکیه بر آموزه های رضوی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های میان رشته ای قرآن کریم دوره: 7، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 درآمدی بر نظریه سرمایه اجتماعی با تکیه بر آموزه های شیعه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار
2 دین و تمدن سازی با تکیه بر آموزه های اسلامی (دریافت مقاله) هشتمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی
3 کارکردهای فرازمانی نظام غدیر و امامت (دریافت مقاله) هفتمین اجلاس بین المللی دکترین جهانی دهه غدیر
4 گام دوم انقلاب و تحلیلی آسیب شناسانه بر فرهنگ مصرف (دریافت مقاله) همایش ملی جستارهای پژوهشی با تاکید بر بیانیه گام دوم انقلاب
5 وجوه نقش آفرینی نظام امامت و غدیر با تکیه بر آموزه های امام رضا علیه السلام (دریافت مقاله) هفتمین اجلاس بین المللی دکترین جهانی دهه غدیر
6 هنرهای چهارگانه سبک زندگی مومنانه باتکیه برآموزه های رضوی (دریافت مقاله) همایش ملی سلامت از دیدگاه قرآن کریم