علی باقرپور

 علی باقرپور استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه شوشتر

علی باقرپور

Ali Bagherpoor

استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه شوشتر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی اثرات پاتولوژی سم ارگانو فسفره مالاتیون بر روی بافت کبد و کلیه درماهی حوض (Carassius auratus) (دریافت مقاله) فصلنامه هیستوبیولوژی دامپزشکی دوره: 1، شماره: 1
2 بررسی ارتباط حجم و پنوماتیزاسیون سینوس ماگزیلاری با سن و جنس افراد (دریافت مقاله) مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد دوره: 42، شماره: 3
3 تاثیر غلظت های مختلف گلشیسین بر روی صفات کروموزومی گونه اهلی بزنجدی (دریافت مقاله) فصلنامه هیستوبیولوژی دامپزشکی دوره: 1، شماره: 1
4 تعیین ترکیبات شیمیایی بستر جوجه های گوشتی مرغداری های اطراف شوشتر (دریافت مقاله) فصلنامه هیستوبیولوژی دامپزشکی دوره: 5، شماره: 2
5 گزارش آلودگی انگل سخت پوست لرنه آ در مزارع پروش ماهیان گرمابی ،شهرستان شوشتر و درمان به روش Multiple treatment option (دریافت مقاله) فصلنامه هیستوبیولوژی دامپزشکی دوره: 6، شماره: 1
6 مطالعه تاثیر طول کل و جنسیت در تجمع فلز سنگین سرب در بافت کبد ماهی کفشک راستگرد (Brachirus orientalis) در منطقه آبادان (دریافت مقاله) فصلنامه هیستوبیولوژی دامپزشکی دوره: 3، شماره: 1