محمدحسن امیرتیموری

 محمدحسن امیرتیموری استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی

محمدحسن امیرتیموری

Mohamad Hasan Amir Teimpouri

استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثربخشی مدل طراحی آموزشی 5E بر تفکر انتقادی دانشجویان در درس روان شناسی تربیتی (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 5، شماره: 2
2 بررسی تاثیر استفاده از الگوی طراحی آموزشی مریل(نظریه نمایش اجزاء) بر میزان یادگیری ویادداری در درس زیست شناسی سال اول دبیرستان (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 7، شماره: 20
3 بررسی تاثیر مدل طراحی آموزشی رایگلوث بر یادگیری و یادداری درس علوم تجربی سال دوم راهنمایی1 (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 10، شماره: 33
4 بررسی رابطه ی بین خلاقیت با خودکارآمدی رایانه ای در دانشجویان کارشناسی رشته ی تکنولوژی آموزشی دانشکده ی روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 1، شماره: 2
5 بررسی شیوه های کیفیت بخشی دوره های آموزشی رشته برق صنعتی (طرح 18 ماهه) و اتومکانیک درجه یک مراکز آموزشی فنی و حرفه ای استان مازندران از دیدگاه کارفرمایان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی دوره: 2، شماره: 2
6 بررسی میزان انطباق کتاب علوم تجربی سال دوم دبستان با مؤلفه های خلاقیت و سطوح بالای حیطه شناختی بلوم (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 3، شماره: 3
7 تاثیر بازی رایانه ای آموزشی در یادگیری، یاد داری انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر کم توان ذهنی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 3، شماره: 9
8 تاثیر به کارگیری کارپوشه الکترونیکی بر راهبردهای یادگیری خودتنظیمی دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 4، شماره: 15
9 مقایسه اثربخشی لینک های متنی تکرار شونده و لینک های ارجاعی درون متنی بر یادگیری و یادداری واژگان و درک مطلب زبان انگلیسی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 9، شماره: 29
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی وضعیت بکارگیری آموزش الکترونیکی در دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان سازمانجهاد کشاورزی استان خوزستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی
2 تاثیر شخصی سازی گفتار بر یادگیری یادگیرندگان در درس علوم (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین‌المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی
3 تاثیر یادگیری ترکیبی مبتنی بر سیستم مدیریت یادگیری بر انگیزه پیشرفت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی
4 تأثیر پیش آموزش از طریق وبلاگ بر یادگیری و یادداری ریاضی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی
5 تأثیر وبلاگ آموزشی مشارکتی بر یادگیری و یادداری ریاضی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی