دکتر زرین اسحاقی

دکتر زرین اسحاقی استاد دانشگاه پیام نور مشهد، ایران

دکتر زرین اسحاقی

Dr. Zarrin Eshaghi

استاد دانشگاه پیام نور مشهد، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Application of Polyethylene Glycol Grafted-CuO Nanoparticles in Solid Phase Extraction of Phthalate Esters in Baby Shampoo and Body Wash (دریافت مقاله) دوفصلنامه ایرانی شیمی تجزیه دوره: 8، شماره: 1
2 ارزیابی غیر مستقیم داروی ضد سرطان کپسیتابین با استفاده از فیبر منخلخل حمایت شده با فوم پلی اورتان/ نانولوله های کربنی عاملدار (دریافت مقاله) دوفصلنامه ایرانی شیمی تجزیه دوره: 5، شماره: 2
3 Carbon Nanotube Reinforced Heterostructure Electrochemical Sensor for the Simultaneous Determination of Morphine and Fentanyl in Biological Samples (دریافت مقاله) دوفصلنامه ایرانی شیمی تجزیه دوره: 9، شماره: 1
4 Complexation and Thermodynamic Studies of a New Schiff base Ligand with Some Metallic ions in Nonaqueous Solvents by Conductometric Method (دریافت مقاله) دوفصلنامه ایرانی شیمی تجزیه دوره: 7، شماره: 2
5 Copper Nanoparticles Stabilized By Reduced Graphene Oxide as a Probe For Flectrochemical Determination of Acyclovir (دریافت مقاله) دوفصلنامه ایرانی شیمی تجزیه دوره: 7، شماره: 2
6 Determination of Bisphenol A in Bottled Mineral Water and Toy Samples by Nanoparticle Assisted Fabric Phase Sorptive Extraction (NFPSE) -High Performance Liquid Chromatography (دریافت مقاله) دوفصلنامه ایرانی شیمی تجزیه دوره: 10، شماره: 1
7 Development of a Nanoparticle-Assisted Fabric Phase Sorptive Extraction Technique Coupled with High-Performance Liquid Chromatography for Sensitive Determination of Aflatoxins in Food Samples (دریافت مقاله) مجله تحقیقات شیمی تجزیه و تجزیه زیستی دوره: 10، شماره: 2
8 Disposable single-use electrochemical sensor: A novel hollow fiber based tool for environmental monitoring of cadmium (دریافت مقاله) فصلنامه ارتباطات شیمی ایران دوره: 6، شماره: 3
9 Exploiting of Green Synthesized Doped Metal Oxide Nanosensor for Electrochemical Determination of Aspirin and Ibuprofen in Biological and Pharmaceutical Samples (دریافت مقاله) دوفصلنامه ایرانی شیمی تجزیه دوره: 8، شماره: 2
10 In-situ preconcentration, and electrochemical sensing of zinc(II) and copper(II) based on ionic liquid mediated hollow fiber-modified pencil graphite electrode using response surface methodology (دریافت مقاله) فصلنامه ارتباطات شیمی ایران دوره: 8، شماره: 1
11 In-situ preconcentration, and electrochemical sensing of Zinc(II) and Copper(II) based on ionic liquid mediated hollow fiber-modified pencil graphite electrode using response surface methodology (دریافت مقاله) فصلنامه ارتباطات شیمی ایران دوره: 7، شماره: 5
12 Magnetite Nanoparticles Synthesis by low intensity Ultrasonic Waves and Its Using as Adsorbent for Bromophenol Blue and Chlorophenol Red as model Pollutants (دریافت مقاله) مجله بین المللی تحقیقات در علوم و مهندسی دوره: 1، شماره: 2
13 Solid/liquid Phase Microextraction of Anticancer Drug Cisplatin by Using a Hollow Fiber Reinforced with Multiwalled Carbon Nanotube- Ion Exchange Polyurethane Foam, and Determination by Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometry (دریافت مقاله) دوفصلنامه ایرانی شیمی تجزیه دوره: 10، شماره: 1
14 The Application of ۲,۶-Dichlorophenolindophenol-Functionalized Carbon nanotubes for Electrocatalytic Determination of Sulfide Ions (دریافت مقاله) دوفصلنامه ایرانی شیمی تجزیه دوره: 7، شماره: 2
15 The Influence of Green Surface Modification of Magnetite Nanoparticles on the Tolid Phase Extraction Tramadol Followed by High Performance Liquid Chromatography–Diode Array Aetection (دریافت مقاله) دوفصلنامه ایرانی شیمی تجزیه دوره: 7، شماره: 2
16 بررسی اثر جنس و شرایط کشتار بر چگونگی کاهش pH و پروتیولیز گوشت شترمرغ طی زمان تردشدن با استفاده از SDS-PAGE (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی دوره: 2، شماره: 1
17 بررسی اثر مخمر ساکارومایسس سرویزیۀ زنده و تیمارشده با حرارت و اسید بر میزان سیترینین و رنگدانه‌های موناسکوس پورپورئوس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی دوره: 9، شماره: 3
18 تابش گاما در سنتز Ag-NPs پیوندیافته به سطوح پلی پروپیلنی و اصلاح عملکرد سیستم آب بدون یون در الگودهی نیم رسانا (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون هسته ای دوره: 42، شماره: 1
19 مطالعه تجربی و تیوری استامینوفن بب استفاده از الکترود خمیری کربن اصلاح شدهبا نانولوله های کربن چند دیواره (دریافت مقاله) دوفصلنامه ایرانی شیمی تجزیه دوره: 3، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 استخراج و اندازه گیری یون کبالت در نمونه های آبی با استفاده از نانو مگنتیت ئ اسپکتروسکوپی جذب اتمی شعه ای (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کاربردهای شیمی در فناوریهای نوین
2 انکپسوله کردن لاکتو پراکسیداز استخراج شده از شیر شتر توسط آلزینات سدیم با استفاده از امولسیون روغن در آب (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی
3 Comparative biosorption of Cd(II) and Ni(II) by Dunaliella salina in single and binary systems (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی و پنجمین کنگره بین المللی عمران، معماری و شهرسازی آسیا
4 Determination Electrochemical of diclofenac Sodium at Multiwalled Carbon Nanotube/Fe3O4 Nanopartical Modified Pencil Electrode (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پیشرفت های اخیر در مهندسی و علوم نوین
5 Fabrication and characterization of polyaniline nanotubes/silver composite for the electrochemical sensing of anticancer drug,5- Fluorouracil (دریافت مقاله) بیستمین کنگره شیمی ایران
6 Fabrication of an optical pH sol-gel sensor based on Thionine dye (دریافت مقاله) بیستمین کنگره شیمی ایران
7 The green synthesis of gold nanoparticles using extract of Dracocephalum kotschyi Boiss (دریافت مقاله) بیستمین کنگره شیمی ایران
8 Titanium Dioxide Nanoparticles: Synthesis and study of its modifying properties on acrylic paints (دریافت مقاله) بیستمین کنگره شیمی ایران
9 Voltammetric Determination of Ibuprofen Magnetic carbon nanotubes/Chitosan/Polyvinyl alcohol composite film Modified Pencil electrode (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پیشرفت های اخیر در مهندسی و علوم نوین
10 تعیین آرسنیک در آب های سطحی با استفاده از تکنیک میکرو استخراج هیبرید سل- ژل همراه با روش تولید هیدرید اسپکتروسکوپی فلوروسانس اتمی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
11 حذف فلز کادمیم با استفاده از ترکیب نانوذره و نانولوله با پوست سبز پسته (دریافت مقاله) اولین همایش نانومواد و نانوتکنولوژی
12 ساخت الکترود مغز مداد گرافیتی اصلاح شده با نانو کامپوزیت گرافن اکساید مغناطیسی و مایع یونی جهت مطالعه الکتروشیمیایی و اندازه گیری داروی ایمی پرامین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مهندسی و فن آوری
13 طراحی و ساخت یک نانو حسگر الکتروشیمیایی سنجش دیازپام در نمونه های حقیقی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پیشرفت های اخیر در مهندسی و علوم نوین
14 مقایسه نانو ذرات ذرات تیتانیم دی اکسید (TiO2)، سیلیسیم دی اکسید (SiO2) آهن (III) اکسید (Fe2O3) و نانو تیوب کربن (CNT) در تعیین مقدار آرسنیک (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
15 میکرواستخراج پخشی مایع-مایع جهت پیش تغلیظ بنزودیازپین ها از ماتریکس آبی و اندازه گیری آن با استفاده از اسپکتروسکوپی مرئی-فرابنفش و کروماتوگرافی مایعی با کارایی بالا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه دانش بنیان صنایع نفت، گاز و پتروشیمی