دکتر علی ثقه الاسلامی

دکتر علی ثقه الاسلامی دانشیار رفتار حرکتی، گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران.

دکتر علی ثقه الاسلامی

Dr. Ali Seghatoleslami

دانشیار رفتار حرکتی، گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی اثر تمرین تعادلی و پیلاتس بر روی تعادل ایستا و عملکردی مردان سالمند (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 18، شماره: 6
2 تاثیر یک جلسه تمرین تدوامی ،تناوبی و مقاومتی بر غلظت مولکول چسبان سلولی-1 و پروتیین واکنشی C مردان دارای اضافه وزن (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 7، شماره: 27
3 مقایسه 6 هفته کنزیوتیپ و رفلکسولوژی کف پا بر شدت درد و ناتوانی عملکردی مردان مبتلا به کمردرد مزمن (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش دوره: 5، شماره: 10
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر6هفته تمرین هوازی و مصرف عصاره بنه برعملکرد سلولهای بتای پانکراس درموشهای دیابتی شده با استرپتوزوتوسین (دریافت مقاله) همایش ملی کاربرد گیاهان دارویی در سبک زندگی و طب سنتی
2 بررسی ارتباط بین ویژگی های شخصیتی و مدیریت زمان کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت اهواز
3 بررسی تاثیر ابعاد یادگیری سازمانی بر چابکی سازمانی در ادارات کل ورزش و جوانان شرق کشور (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت اهواز
4 بررسی وضعیت اثربخشی سازمانی ادارات ورزش و جوانان استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در تربیت بدنی، علوم ورزشی و قهرمانی
5 پیش بینی روحیه کارآفرینی بر اساس هوش عاطفی و تسلط ربع های مغزی در دانشجویان پسر دانشگاه بیرجند (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در تربیت بدنی،علوم ورزشی و قهرمانی
6 پیش بینی هوش هیجانی براساس تسلط ربع های مغزی دانش آموزان پسر ورزشکار و غیرورزشکار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
7 تاثیر 8 هفته تمرین ایروبیک بر بهبود عملکرد شناختی کودکان دارای اختلال یادگیری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
8 تاثیر 8 هفته تمرین ایروبیک بر عملکرد نیمرخ اسید و کسلر کودکان (حساب،رمز نویسی،اطلاعات،حافظه عددی) در دانش اموزان اختلال یادگیری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
9 مقایسه تاثیر هوش عاطفی و تسلط ربع های مغزی بر روحیه کارآفرینی دانشجویان پسر ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه بیرجند (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در تربیت بدنی،علوم ورزشی و قهرمانی
10 مقایسه نتایج ارزیابی اساتید توسط خود و دانشجویان مطالعه موردی: دانشکده های تربیت بدنی دانشگاه های دولتی خراسان بزرگ (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی