دکتر ساسان علینیایی فرد

دکتر ساسان علینیایی فرد استادیار فیزیولوژی و بیوتکنولوژی گیاهان باغبانی گروه باغبانی، دانشکده ابوریحان، دانشگاه تهران

دکتر ساسان علینیایی فرد

Dr. Sasan Aliniaeifard

استادیار فیزیولوژی و بیوتکنولوژی گیاهان باغبانی گروه باغبانی، دانشکده ابوریحان، دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر تنش خشکی بر برخی ویژگی های مورفولوژیک دانهال های ایجاد شده از تلاقی های بین گونه ای پسته ( P. vera × P. integerrima) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های میوه کاری دوره: 6، شماره: 1
2 اثرات افزودن نور قرمز دور به طیف فعال فتوسنتزی، بر خصوصیات رشدی و مورفولوژیکی ریحان (Ocimum basilicum L.) در محیط کنترل شده (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 30، شماره: 1
3 اثربخشی طیف های مختلف نوری بر مهار تنش نور شدید در گل رز رقم سامورایی (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 9، شماره: 36
4 ارزیابی برخی صفات رویشی و فیزیولوژیکی دانهال‌های پسته گونه اهلی در تلاقی‌های کنترل شده با دانه گرده گونه اینتگریما به منظور دسترسی به ژنوتیپ‌های متحمل به خشکی (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 34، شماره: 2
5 ارزیابی تغییرات فلورسانس کلروفیل و میزان زیست توده پایه ها و هیبریدهای بین گونه ای جنس پسته (P. vera × P. integerrima) به منظور دستیابی به پایه های متحمل به خشکی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های میوه کاری دوره: 5، شماره: 2
6 ارزیابی فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان و میزان پراکسید هیدروژن دانهال های ایجاد شده حاصل از تلاقی های درون و بین-گونه ای پسته ( P. vera × P. integerrima) در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 28، شماره: 3
7 ارزیابی ویژگی های کمی و کیفی تیپ های مختلف کاهو برای تولید در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون باغبانی ایران دوره: 24، شماره: 3
8 القای تغییرات مورفو-فیزیولوژی و بیوشیمیایی در گیاه مریم گلی (Salvia officinalis L.) توسط دستورزی طیف نور (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 30، شماره: 3
9 Effect of Phenological Stages on Essential Oil Content, Composition and Rosmarinic Acid in Rosmarinus officinalis L. (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم و فنون باغبانی دوره: 4، شماره: 2
10 Effects of combined Red and Blue light spectra as supplemental light on yield and fruit quality of sweet pepper (دریافت مقاله) مجله باغبانی و تحقیقات پس از برداشت دوره: 6، شماره: 22
11 Efficient Method for Direct Embryogenesis in Phalaenopsis Orchid (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم و فنون باغبانی دوره: 8، شماره: 1
12 Enhancing Growth and Nutritional Quality in Greenhouse-grown ‘Little Gem’ Lettuce using LED Supplemental Lighting (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم و فنون باغبانی دوره: 11، شماره: 3
13 Growth and Photosynthetic Performance of Calendula officinalis under Monochromatic Red Light (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم و فنون باغبانی دوره: 5، شماره: 1
14 Potential Aspects of Plant Growth Promoting Bacteria to Improve Horticultural Crop Production (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم و فنون باغبانی دوره: 8، شماره: 2
15 بررسی اثر طیف های مختلف نوری بر رشد و مورفولوژی کاهو در سامانه کارخانه گیاهی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات سامانه ها و مکانیزاسیون کشاورزی دوره: 23، شماره: 83
16 بررسی امکان تولید آب از هوای مرطوب در مدل گلخانه ای مجهز به مبدل حرارتی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 10، شماره: 2
17 بهبود عملکرد گل رز تحت تیمارهای هرس جوانه و خم‌سازی شاخه در رقم آولانچ گل رز (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 34، شماره: 3
18 تاثیر تغییر غلظت دی اکسیدکربن اتمسفر محیط کشت درون شیشه ای بر خصوصیات رشدی و پتانسیل فتوسنتزی ارکیده خربقی معمولی‎ ‎ ( Epipactis veratrifolia ) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 51، شماره: 1
19 تاثیر دما و مدت زمان ذخیره سازی بر فرایند جوانه زنی پروتوکورم کپسوله شده ثعلب سایه پسند (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون باغبانی ایران دوره: 21، شماره: 3
20 تاثیر شدت های مختلف نور بر کارایی مصرف آب محصول کاهو تحت شرایط کنترل شده (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 9، شماره: 1
21 تاثیر طول دوره کشت درون شیشه ای بر فتوسنتز گیاهچه های فالانوپسیس (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون باغبانی ایران دوره: 24، شماره: 2
22 تاثیر طیف های مختلف نور بر عملکرد فتوسنتزی، شاخص های رشد و میزان اسانس گیاه مریم گلی (Salvia officinalis L.) (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 37، شماره: 3
23 تاثیر طیف های نور و تنظیم کننده رشد تیدیازورون بر رویان زایی و سیستم فتوسنتزی ارکیده فالانوپسیس (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 27، شماره: 1
24 تاثیر طیف های نوری مختلف بر کیفیت و ویژگی های مورفولوژیکی و فتوسنتزی گل آنتوریوم (Anthurium andraeanum) در شرایط انبار سرد (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 35، شماره: 1
25 تاثیر مواد آنتی اکسیدانتو شوری بر خصوصیات فتوسنتزی و رشد رویشی زیتون رقم زرد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 39، شماره: 1
26 تعیین عملکرد، کارایی مصرف آب و شبیه سازی تاج پوشش گیاه کاهو در دو کشت هیدروپونیک و کشت خاکی با مدل AquaCrop (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 14، شماره: 6
27 تعیین کارایی مصرف آب و تابع تولید آب-نیتروژن برای گیاه تربچه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 11، شماره: 2
28 تغییرات پارامترهای جوی، تبخیرتعرق گیاه مرجع و نیاز آبی ریحان در سیستم یکپارچه نوین گلخانه و حوضچه تبخیر آب شور (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 51، شماره: 2
29 تغییرهای ظرفیت فتوسنتزی گیاهچههای برخی جمعیت های گوجه فرنگی در تنش خشکی (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون باغبانی ایران دوره: 22، شماره: 1
30 تنش شوری ملایم و تاثیر آن بر افزایش ظرفیت حفظ آب برگ گیاهان کشت بافتی گردوی ایرانی در طول پسابیدگی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 28، شماره: 2
31 معرفی محیط کشت جامد درون شیشه ای ارزان برای تولید گیاهچه های پر کیفیت ارکیده فالانوپسیس (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 29، شماره: 2
32 نیاز آبی گیاه ریحان در گلخانه مجهز به مبدل حرارتی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 52، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر پرتو گاما برویژگی های جوانه زنی مرزه تابستانی Satureja hortensis (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی امنیت غذایی ایده ها و پژوهش ها در مهندسی بازیافت و کاهش ضایعات کشاورزی
2 اثر شدتهای مختلف نور بر صفات رشدی گازمانیا (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
3 اثر طیفهای مختلف نور تکمیلی بر خصوصیات رویشی آنتوریوم گلدانی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
4 اثر غنی سازی دی اکسیدکربن بر صفات رشدی گیاه وریزیا Vriesea Splenriet (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
5 اثرات سمیت گاز دی اکسید گوگرد بر عملکرد کوانتومی فتوسیستم II در گیاه داودی تحت شدتهای مختلف نور (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
6 اثرات کاربرد برگی سیلیکون بر تعدیل تنش خشکی در برخی از واریته های پسته (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
7 اثرات کاربرد سیلیسیوم بر رشد و روابط آبی بادام در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
8 اثرات کاربرد سیلیسیوم بر میزان رشد و روابط آبی بادام در شرایط سمیت بور (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
9 اثرات کاربرد سیلیسیوم در تغذیه درختان بادام بر میزان رشد و تحمل تنش خشکی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
10 ارزیابی پارامترهای رشدی دانهال های پسته جهت معرفی گونه های مناسب فضای سبز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی شهری
11 ارزیابی پاسخ های تحمل به شوری و شاخص سدیم به پتاسیم در دانهال های پسته (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران
12 ارزیابی پاسخهای چهار واریته دانهالی پسته اهلی به کم آبیاری (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
13 ارزیابی کارایی فتوسیستم 2 تحت شرایط شوری در رقم اکبری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران
14 Relationships between yield and related traits yield in melon under drought stress using principal factor analysis (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی و شانزدهمین کنگره ملی ژنتیک
15 بررسی اثر طیف های نور بر رویانزایی مستقیم ارکیده هیبرید فالانوپسیس (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
16 بررسی پاسخ های مورفولوژیکی فیزیولوژیکی گیاه داودی به سطوح مختلف شوری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی شهری
17 بررسی تاثیر امواج فراصوت بر درصد جوانه زنی در گیاه دارویی باریجه (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
18 بررسی تست OJIP در گیاه داودی تحت طیف های مختلف نوری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی شهری
19 بررسی خصوصیات مورفولوژیک ارقام اطلسی جهت کاشت در فضای سبز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی شهری
20 بررسی عملکرد کوانتومی فتوسیستم II در پاتوسیستم گیاه گندم و بیمارگر قارچی Zymoseotpria tritici (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
21 بررسی کاربرد کوتاه مدت الیسیتورهای غیرزیستی بر رنگیزه های فتوسنتزی و روابط آبی ریحان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی، کارآفرینی و تجاری سازی
22 بهینه سازی نور در گلخانه و سایر محیطهای کنترل شده جهت به حداکثر رساندن تولید و کیفیت محصولات گلخانه ای (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
23 پتانسیل های گونه های مختلف جنس پسته در طراحی منظر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی شهری
24 تاثیر اسید آسکوربیک روی برخی ویژگی های رویشی و فیزیولوژیکی نعناع فلفلی در شرایط کشت بدون خاک (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
25 تاثیر غلظت محلول غذایی بر رشد رویشی گازمانیا در شرایط کشت بدون خاک (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
26 تاثیر غلظت های مختلف اسید سالیسیک بر گیاه دارویی نعناع فلفلی تحت شرایط سمیت بور(پوستر) (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
27 تاثیر گاز دی اکسید گوگرد بر غلظت رنگیزه های فتوسنتزی تحت شدتهای مختلف نور در گیاه داودی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
28 تعدیل تنش خشکی: مطالعه اثر کاربرد برگی سیلیکون بر تنش خشکی با تاکید بر پسته (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
29 تعیین دز مناسب اشعه ی گاما برای ایجاد تنوع ژنتیکی در مرزه تابستانی Satureja hortensis (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی امنیت غذایی ایده ها و پژوهش ها در مهندسی بازیافت و کاهش ضایعات کشاورزی
30 تغییر در سیستم رویشی و فیزیولوژیکی گیاه دارویی نعناع فلفلی بوسیله اسید اسکوربیک در شرایط کشت بدون خاک (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران