دکتر امیر آقا کوچک

دکتر امیر آقا کوچک استاد، دانشگاه کالیفرنیا، ایرواین، آمریکا

دکتر امیر آقا کوچک

Dr. Amir Aghakouchak

استاد، دانشگاه کالیفرنیا، ایرواین، آمریکا

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.