سیدرضا صالحی امیری

 سیدرضا صالحی امیری

سیدرضا صالحی امیری

Seyedreza Salehiamiri

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارایه استراتژی مناسب دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر مقایسه تطبیقی ایران و ترکیه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 18، شماره: 41
2 بررسی جایگاه صنایع فرهنگی خلاق و رابطه آن با ارتقا سرمایه فرهنگی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 2، شماره: 1
3 بررسی چالش های مطبوعات در ایران به منظور ارایه الگوی مطلوب مدیریتی (دریافت مقاله) فصلنامه رسانه دوره: 27، شماره: 2
4 درآمدی بر شاخص های فرهنگی مطلوب (دریافت مقاله) فصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی دوره: 4، شماره: 4
5 رابطه آموزش با ارتقاء سرمایه فرهنگی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 11، شماره: 38
6 مدل دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 18، شماره: 38
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی فرهنگی اسکان غیر رسمی در کلانشهر تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی جامعه شناسی و علوم اجتماعی
2 شاخصهای تحلیل امنیت در فضاهای شهری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
3 گونهشناسی ویژگیها و پیامدهای اسکان غیر رسمی و حاشیهنشینی شهری در کلانشهر تهران (دریافت مقاله) همایش ملی فضای جغرافیایی ،رویکرد آمایشی ، مدیریت محیط
4 مهمترین چالش شوراها: عدم واگذاری تصدی گری ها از سوی دولت (دریافت مقاله) همایش هم اندیشی شوراها و مدیریت محلی در افق چشم انداز