نیک بخش جوادیان

 نیک بخش جوادیان استادیار تجزیه و تحلیل سیستم دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر

نیک بخش جوادیان

Nik Bakhsh Javadian

استادیار تجزیه و تحلیل سیستم دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.