فرزانه حاجی حسنی

 فرزانه حاجی حسنی عضو هیأت علمی و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

فرزانه حاجی حسنی

Farzane Haji hasani

عضو هیأت علمی و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.