دکتر سید صادق حقیقت

دکتر سید صادق حقیقت استاد دپارتمان علوم سیاسی، دانشگاه مفید، قم، ایران.

دکتر سید صادق حقیقت

Dr. Seyed Sadegh Haghighat

استاد دپارتمان علوم سیاسی، دانشگاه مفید، قم، ایران.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 دین، و حقوق بشر نحیف و فربه (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق بشر دوره: 7، شماره: 14
2 فقه سیاسی و دموکراسی (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه سیاسی در اسلام دوره: 1، شماره: 4
3 نسبت علم و دموکراسی در مطالعات و فلسفه علم معاصر (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 25، شماره: 99
4 نقش مصلحت در حکومت اسلامی از دیدگاه امام خمینی(ره) (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه سیاسی در اسلام دوره: 2، شماره: 6
5 هویت ایرانی- اسلامی: تحلیلی گفتمانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق بشر دوره: 13، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 معرفت شناسی سیاست در حکمت متعالیه (دریافت مقاله) کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی