دکتر محمدرضا نقصان محمدی

دکتر محمدرضا نقصان محمدی دانشیار دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد

دکتر محمدرضا نقصان محمدی

Dr. Mohammadreza Noghsanmohammadi

دانشیار دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Redesigning Bazaar, Based on its Collective Memories Formation and Retention Case Study: Bazaar Khan, City of Yazd (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 13، شماره: 39
2 بازخوانی الگو در معماری سنتی (دریافت مقاله) پژوهش های مرمت و مطالعات معماری ایرانی اسلامی دوره: 4، شماره: 11
3 توزیع جغرافیایی بیماران مبتلا به ام.اس با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی در شهر کرمان (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های سلامت محور دوره: 3، شماره: 3
4 راهکارهای طراحی شبکه پیاده مدار گردشگری مرتبط با ساختار تاریخی شهر (مطالعه موردی: محله قلعه طبره اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مکانی فضایی دوره: 1402، شماره: 26
5 زمینه گرایی فرهنگی در مداخلات بافت تاریخی ابرکوه (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ یزد دوره: 2، شماره: 2
6 شناخت الگوی کارکرد فضا در حسینیه‌های شهر تفت (علمی پژوهشی) (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات معماری ایران دوره: 8، شماره: 16
7 شناسایی نحوه و میزان تاثیر عناصر پیاده رو های شهری بر ابعاد و مولفه های سلامت عابران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 2، شماره: 7
8 طراحی فضای شهری بومگرا در توسعههای جدید شهری: آشتی توسعه و پایداری « با تاکید بر طراحی بومگرا در خیابانهای شهر یزد (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری اقلیم گرم و خشک دوره: 2، شماره: 2
9 مجموعه شاه ولی یادگار ماندگار شهر تفت (دریافت مقاله) مجله صفه دوره: 21، شماره: 4
10 مدرسه محله هنر و معماری یزدمدرسه هنر » با حضور « محله سهل بن علی » تجدید حیات« و معماری (دریافت مقاله) مجله صفه دوره: 22، شماره: 3
11 مطالعه تطبیقی مراکز محله ای شهر یزد بر مبنای شاخص های مرکز محله ایده آل با رویکرد تحلیلی FMEA (مطالعه موردی: مرکز محله "یعقوبی" در بافت تاریخی و "پشت سیلو" در بافت جدید شهر یزد) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 7، شماره: 25
12 مناطق ویژه علم و فناوری؛ رهیافتی نوین در توسعه پایدار (نمونه مطالعاتی: منطقه ویژه علم و فناوری یزد) (دریافت مقاله) مجله آمایش سرزمین دوره: 12، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آینده پژوهی کالبد شهر آینده در سیاره ی مریخ (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی شهرآینده اندیشه بومی
2 اثرگذاری شاخص های توسعه گردشگری بر بهبود هویت شهری (دریافت مقاله) نهمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم معماری و شهرسازی ایران
3 ارائه راهکارهای ارتقاء نقش عرصه عمومی درخاطره جمعی شهروندان نمونه موردی: خیابان زندشیراز (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری
4 ارتباط میان حیاط با مجتمع مسکونی در معماری سنتی ایران (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
5 ارتقاء کیفیت محورهای شهری با رویکرد پایداری مطالعه موردی: خیابان سپه، اصفهان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی
6 ارتقاء هویت مکانی فضاهای شهری سکونتگاه های غیررسمی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
7 ارتقای اجتماع پذیری در خیابان های شهری نمونه مورد مطالعه : خیابان عدالت کرمان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
8 ارزیابی عناصر کلیدی شهر خلاق، در پهنههای مرکز شهر مشهد با استفاده از مدلسازی معادله ساختاری (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر راهبردهای توسعه شهری
9 ارزیابی مقایسه ای معیارهای و شاخص های رشد هوشمند با شهرسازی سنتی ایران ( نمونه موردی: شهر یزد ) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
10 اعتلای تعاملات اجتماعی هنجار محور در فضاهای شهری جهت ارتقا سرمایه اجتماعی نمونه موردی: منطقه 4 اصفهان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
11 امکان سنجی پیاده راه سازی در محورهای بافت تاریخی شهر (نمونه موردی: محدوده امامزاده جعفر یزد در محله گودال مصلی) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
12 اولویت بندی مولفه های موثر بر شکل گیری خاطرات جمعی در فضاهای عمومی محله (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست در هزاره سوم
13 باز طراحی خیابان با تاکید بر ارتقاء سرزندگی و حس مشارکت شهروندان نمونه موردی خیابان سادات منطقه 10 تهران (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
14 باز طراحی خیابان شهری با تاکید بر ارتقاء امنیت و حضور پذیری شهروندان نمونه موردی خیابان سادات منطقه 10 تهران (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
15 باز طراحی فضاهای گمشده پیرامون بناهای تاریخی به منظور ایجاد پیوند با بافت نوسازی شده پیرامونی نمونه موردی: مجموعه حرم مطهر امام رضا (ع) (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
16 باز طراحی فضای شهری با تاکید بر الگوهای رفتاری شهروندان (مطالعه موردی: میدان فرهنگ تهران) (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
17 باز طراحی فضای شهری با تاکید بر تاثیرات ادراکی رنگ (حوزه مطالعاتی: خیابان دانشگاه مشهد) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه اقتصاد شهری
18 بازآفرینی الگوهای اقلیمی خانه های سنتی رشت در آپارتمان ها (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
19 بازآفرینی فضای شهری با رویکرد رفتار گرایی(مطالعه موردی:میدان فرهنگ تهران) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری ،مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
20 بازتعریف فرآیند مسئله گشایی در طراحی شهری (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
21 بازخوانی الگو در معماری سنتی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی
22 بازخوانی اندیشه و عمل آماده سازی زمین در ایرانشهر (عصر زرین ایران باستان تا مکتب الهی اصفهان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
23 بازخوانی جایگاه مدارس در بافت اجتماعی شهر با تأملی بر سیر تحول موقعیت مدارس یزد در بافت شهری (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی
24 بازخوانی راهکارهای اقلیمی خانه های بومی در دستیابی به معماری پایدارنمونه موردی: بافت تاریخی شهر یزد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
25 بازنمایی فضای شهری آینده در شعر فارسی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی شهرآینده اندیشه بومی
26 بازیابی مدل هویت مکان و بررسی عناصر و ابعاد مختلف ان با استفاده از اصول پایداری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در مهندسی عمران، معماری، محیط زیست و مدیریت شهری
27 بازیابی هویت محله های قدیمی درطرح بهسازی ونوسازی منطقه مرکزی مشهد نمونه موردی: محله نوغان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
28 بررسی اهمیت حس تعلق به مکان در بهبود کیفیت آموزش معماری (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی هویت گرا
29 بررسی تاثیرعوامل ناپایداری درنماهای شهری نمونه موردی: خیابان مسجدجامع شهریزد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
30 بررسی تأثیر ساختار کالبدی فضایی درون گرا بر کیفیات رفتاری و فرهنگ؛ از حفظ حرائم شخصی تا گسترش روابط اجتماعی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی معماری و شهرسازی
31 بررسی سرزندگی درخیابان شهری مطالعه موردی، خیابان مسجدجامع یزد (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس برنامه‌ریزی و مدیریت شهری
32 بررسی عامل نور در کیفیت روح مکان در خانه های سنتی ایرانی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی معماری هدف
33 بررسی عوامل محیطی موثر بر ادراک زمان در تجربه فضاهای شهری حین پیاده روی (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
34 بررسی فضای ورودی شهرها با رویکرد شهرسازی پایدار (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، شهرسازی و توسعه پایدار با محوریت از معماری بومی تا شهر پایدار
35 بررسی کیفیات درون گرایی در معماری از گذشته تا به امروز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نخبگان عمران، معماری و شهرسازی
36 بررسی مواد و مصالح بیونیکی راهی برای رسیدن به معماری پایدار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران
37 بررسی مولفه های سازنده خاطرات جمعی در فضاهای عمومی محلات بافت بلافصل شهر بوشهر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و سازه
38 بررسی نقش فضاهای نیمه عمومی بر کیفیت های محیطی (خوانایی، امنیت، هویت و سرزندگی) محلات (دریافت مقاله) دومین کنفرانس شهرسازی،مدیریت و توسعه شهری
39 بررسی و ارزیابی کیفیت و تاثیر فضای ورودی شهرها در شهرسازی پایدار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک
40 تاثیر رویکرد حمل و نقل محور (TOD) بر کیفیت مسیر های پیاده ی شهری، مطالعه موردی: میدان نعل اسبی شهر یزد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شهرهای فردا، خلاقیت، نوآوری و توسعه پایدار
41 تاثیر سیاسستهای واگذاری زمین و مسکن دولتی در گسترش کالبدی شهرهای ایران نمونه موردی: شهر یزد (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
42 تاثیر طراحی اقلیمی بر مطلوبیت کالبد مجموعه مسکونی نمونه موردی: منطقه یک شهر یزد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
43 تاملی بر کالبد شهر آینده مبتنی بر سبک زندگی اجتماعی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی شهرآینده اندیشه بومی
44 تاملی بر مفهوم رفتار اجتماعی شهروندان در میادین شهری (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
45 تأثیر نظم فرم های بصری نماهای ساختمان های مسکونی بر آرامش درونی روان انسان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
46 تبلور فرهنگ در شکل گیری الگوهاو اجزاءکالبدی بومی معابردر بافت تاریخی بوشهر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست در هزاره سوم
47 تبیین ادراک هویت مکان در نظریات روانشناسی شناختی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
48 تبیین الگو بافت کالبدمحله های سنتی دوره صفوی اصفهان نمونه موردی: محله جویباره اصفهان (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
49 تبیین جایگاه روایت و شهرسازی روایتی در مطالعات شهری (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی شهرآینده اندیشه بومی
50 تبیین شخصیت فضا در طراحی فضاهای شهری (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
51 تبیین عملکرد فضاهای نیمه عمومی موجود در سطح محلات در ارتقا سرمایه اجتماعی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی معماری و شهرسازی هویت گرا
52 تبیین مدل ارتباطی انرژیهای انسان و تاثیرپذیری آن در شهرآینده (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی شهرآینده اندیشه بومی
53 تبیین معیارهای بومی پایداری در مراکزمحلات بافت تاریخی نمونه موردی:محله فهادان شهر یزد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
54 تبیین مفهوم تعاملات اجتماعی در فضاهای عمومی شهری (مورد پژوهی: میادین شهری) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش معماری و شهرسازی پایدار
55 تبیین مولفه های کیفی موثر در شناخت هویت در ابعاد مکان (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
56 تبیین نقش دیالوگ نوروسایه در زیبای بصری معماری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
57 تبیین نقش فضای نیمه باز در کیفیت رفتار ساکنین با رویکرد تبیین تعاریف و مفاهیم متفاوت فضای نیمه باز با تاکید بر الگوی رفتاری در جهت رسیدن به تعریفی جامع در حیطه روانشناسی از مفهوم فضای نیمه باز (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی هویت گرا
58 تحلیل مفهوم اجتماع پذیری در فضاهای جمعی شهری (نمونه پژوهی: پلازاهای شهری) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و ششمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
59 تحلیل نقش سیاست های واگذاری زمین شهری در برنامه ریزی توسع کالبدی شهری، نمونه موردی منطقه سه شهر یزد (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
60 تحلیلی بر زیبایی شناسی نماهای خانه رسولیان یزد با تاکید بر عنصر ریتم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مسکن ایرانی
61 تدوین راهنمای طراحی شهری با رویکرد استفاده کارآمد از انرژی در مقیاس شهری (نمونه مطالعاتی: شهر یزد) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
62 تدوین راهنمای طراحی شهری با محوریت ادراک زمان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
63 تدوین شاخص های پایداری کالبدی منظر بافت تاریخی شهر یزد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک
64 تطبیق جایگاه هویت مکان با مفاهیم مرتبط مکان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
65 تعیین شاخص های سنجش پایداری اجتماعی در محلات (دریافت مقاله) هفتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
66 تعیین عوامل گردشگری موثر بر افزایش پایداری فضاهای شهری (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار،عمران و بازآفرینی شهری
67 توزیع مکانی بیماران مولتیپل اسکلروزیس در شهر کرمان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
68 جایگاه نور در زیبایی بصری معماری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
69 حیاط سنتی برای مجتمع های مسکونی مدرن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی معماری،عمران،شهرسازی،محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
70 دسته بندی انواع تحرک پذیری در اجزاء معماری (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی شهرآینده اندیشه بومی
71 ساماندهی سیما و منظرمحیط شهری با نگاهی به خیابان (مطالعه موردی:خیابان شهید مدرس) (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
72 سینرژی (هم افزایی) در معماری (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی به سوی شهرسازی و معماری دانش بنیان
73 طراحی فضاهای شهری و نقش آن در کاهش بیماری MS (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی عمران،معماری و توسعه شهری پایدار
74 طراحی فضای شهری بومگرا درتوسعههای جدید شهری: آشتی توسعه و پایداری با تاکید بر طراحی بومگرا در خیابان به عنوان یک فضای شهری (دریافت مقاله) نخستین همایش توسعه شهری پایدار
75 طراحی فضای ورودی شهرها بر اساس مولفه های پایداری (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی انسان گرا
76 طراحی مجتمع مسکونی با تاملی بر نقش حیاط در خانه های سنتی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
77 طراحی میدان شهری انسان گرا با تاکید بر ارتقا کیفیت های فضای شهری نمونه موردی: میدان پژوهش مشهد (دریافت مقاله) هفتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
78 عوامل موثر بر رفتارهای اجتماعی شهروندان در میادین شهری مطالعه موردی: میدان توپخانه شیراز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری و بازآفرینی شهری
79 فرش ایرانی نمودی از شی زنده از نگاه کریستوفر الکساندر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی
80 مجموعه های مسکونی با تاکید بر مصرف بهینه انرژی از طریق هوشمندسازی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
81 مطالعه تطبیقی طراحی شهری، موسیقی و معماری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس شهرسازی،مدیریت و توسعه شهری
82 مکان سازی با استفاده از روایت در طراحی شهری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری
83 نحوه ی به کارگیری تکنولوژی های هوشمند در ساختمان ها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
84 نقش برنامه ریزی مشارکتی در شکل گیری فضای خلاق شهری (مطالعه موردی: میدان پژوهش منطقه نه شهر مشهد) (دریافت مقاله) نهمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم معماری و شهرسازی ایران
85 نقش عرصه های عمومی در پایداری اجتماعی شهر (نمونه موردی: خیابان زند شیراز) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
86 نقش فضاهای شهری در هویت بخشی طرح شهر جدید صدرا (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
87 نقش هندسه در هویت بخشی به بنا و تجلی آن در معماری معاصر (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی شهر ایرانی اسلامی
88 نمود کالبدی مفاهیم در معماری و شهرسازی زیارتگاه ها نمونه موردی:صحن انقلاب حرم مطهر امام رضا(ع) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری ،مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
89 واکاوی و شناخت رابطه معنایی باغ ایرانی و فرش ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی
90 واکاوی و شناخت رابطه معنایی باغ ایرانی و فرش ایرانی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی معماری و شهرسازی معاصر خاورمیانه
91 هویت بویم درعوامل منظرسازمراکزمحله ای بافت تاریخی شهر یزد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری