کریم علیمحمدی

 کریم علیمحمدی استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

کریم علیمحمدی

Karim Alimohammadi

استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.