شهرام رضوان بیدختی

 شهرام رضوان بیدختی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

شهرام رضوان بیدختی

Shahram Rezvanbidokhti

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر تنش خشکی بر عملکرد، اجزای عملکرد و آنتی اکسیدان در دو اکوتیپ سیر (Allium sativum L.) با تراکم های کاشت مختلف (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 8، شماره: 1
2 اثرات تنش خشکی و تراکم کاشت بر برخی خصوصیات بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی دو اکوتیپ سیر (.Allium sativum L) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 14، شماره: 4
3 ارزیابی اثر کاربرد سویه هایی از باکتری سودوموناس برعملکرد و اجزای عملکرد گندم در سطوح مختلف فسفر (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 1، شماره: 1
4 ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد در کشت مخلوط افزایشی سورگوم (Sorghum bicolor L.) و لوبیا چشم بلبلی (Vigna unguiculata L.) در شرایط آبیاری کامل و کم آبیاری (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 3، شماره: 1
5 ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی سیاه دانه(Nigella sativa L.)در تراکمهای مختلف بوته در شرایط کم آبیاری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 10، شماره: 2
6 واکنش گیاه زعفران (.Crocus sativus L) به تنش یخ زدگی در شرایط کنترل شده (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 9، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر غلظت های مختلف تنظیم کننده رشد D,2,4- بر صفات مورفولوژیکی کالوس های تولید شده در گیاه دارویی موسیر در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی
2 اثر غلظت های مختلف سالیسلیک اسید برصفات مورفولوژیک جداکشت های گیاه آویشن تالشی (Thymus trautvetteri Klokov & Desj.– Shost) در شرایط کشت بافت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران
3 اثر غلظت های مختلف سالیسلیک اسید و نانوکلات روی بر میزان تیمول جداکشت های گیاه آویشن تالشی در شرایط کشت بافت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران
4 اثر غلظت های مختلف متیل جاسمونات بر صفات مورفولوژیک جداکشت های گیاه آویشن تالشی (Thymus trautvetteri Klokov & Desj. – Shost) درشرایط کشت بافت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران
5 اثر غلظت های مختلف متیل جاسمونات بر میزان تیمول جداکشت های گیاه آویشن تالشی در شرایط کشت بافت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران
6 اثر غلظت های مختلف نانوکلات روی بر میزان صفات مورفولوژیک جداکشت های گیاه آویشن تالشی در شرایط کشت بافت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران
7 اثر کم آبیاری در مزرعه بر خصوصیات کیفی بذر سورگوم (Sorghum bicolor L) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
8 ارزیابی تیمارهای مختلف بر شکستن خواب و تحریک جوانه زنی بذرگیاه دارویی- صنعتی موسیر (Alliumm altissimum Regel) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
9 باززایی جوانه پیازچه گیاه موسیر از طریق کشت بافت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی
10 بررسی اثر غلظت های مختلف تنظیم کننده رشد 4-D و 2 بر صفات مورفولوژیکی کالوس های تولید شده در گیاه دارویی موسیر در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی
11 بررسی اثر متقابل غلظت های مختلف نانوکلات آهن و سولفات آهن بر روی تعداد برگ در گیاه آویشن دنایی (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
12 بررسی اثر متقابل غلظت های مختلف نانوکلات آهن و سولفات آهن بر روی طول ریشه در گیاه آویشن دنایی (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
13 بررسی تاثیر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر روی صفات رشد و خصوصیات مورفولوژیکی و عملکرد گل گیاه دارویی بابونه (Matricaria chamomilla) (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
14 بررسی عملکرد دانه در کشت مخلوط افزایشی سورگوم: لوبیا چشم بلبلی در شرایط کم آبیاری (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
15 بررسی عملکرد دانه ذرت و لوبیا در نسبت های مختلف کشت مخلوط (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
16 پدیده بیابان زایی و بررسی راهکار های اصلاحی در راستای بیابان زدایی درایران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی-دانشجویی مرتع،آبخیز و بیابان
17 تاثیر باکتری سودوموناس فلورسنت و گوگرد بر درصد روغن دانه گیاه کلزا (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
18 تاثیر غلظت های مختلف نانو سفرآهن و سولفات آهن بر میزان تیمول درکشت بافت گیاه آویشن دنایی (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
19 تاثیر هورمون اکسین و سایتوکنین بر میزان کالوس زایی و باززایی در گیاه موسیر در شرایط شیشه ای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی
20 دانش بومی استفاده ازگیاهان دارویی جهت درمان بیماری های انسانی عشایر در غرب استان اصفهان INDIGENOUS KNOWLEDGE OF MEDICINAL PLANTS TO TREAT HUMAN DISEASES TRIBES WEST OF ISFAHAN IRAN (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور
21 شبیه سازی جذب وتوزیع نوردرکانوپی مخلوط ارزن Setaria italica L و لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) درحضورعلفهای هرز (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
22 کاربرد باکتری های تسهیل کننده جذب فسفر در سیستم های ارگانیک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
23 کالوسزایی از نمونه برگی گیاه موسیر (Allium hirtifolium) با استفاده از تکنیک کشت بافت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی