دکتر عباس سعیدی

دکتر عباس سعیدی عضو هیات علمی گروه جغرافیا دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی

دکتر عباس سعیدی

Dr. Abbas Saeidi

عضو هیات علمی گروه جغرافیا دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثربخشی طرح ها و پروژه های عمرانی در توسعه اجتماعی - اقتصادی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 7، شماره: 22
2 اثربخشی کارآفرینی روستایی در گسترش پیوندهای روستایی–شهری مطالعه موردی: روستاهای ناحیه دالاهو (استان کرمانشاه) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 18، شماره: 66
3 الحاق شهری سکونتگاه های روستایی پیرامون شهر زنجان؛ مورد: روستاهای سایان و گاوازنگ (دریافت مقاله) فصلنامه مسکن و محیط روستا دوره: 33، شماره: 145
4 امکانات و محدودیتهای کارآمدی منظومه های روستایی- شهری به عنوان مناطق کارکردی مورد: منظومه ضیاء آباد قزوین (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 17، شماره: 62
5 برخی معیارهای مکانیابی سکونتگاه های روستایی (دریافت مقاله) فصلنامه مسکن و محیط روستا دوره: 27، شماره: 124
6 بررسی آثار اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و زیست محیطی توسعه گردشگری در سکونتگاه های روستایی از دیدگاه گردشگران و روستاییان (مطالعه موردی: دشت ارژن-فارس) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 2، شماره: 2
7 پیوستگی توسعه و امنیت مناطق مرزی جستاری در مفهوم شناسی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 13، شماره: 47
8 تحلیل پایداری بستر کالبدی- فضایی (عرصه فعالیت و روابط فضایی) با تاکید بر جریان های حاکم بین شهر و سکونتگاه های روستایی در ناحیه ابهر (زنجان) (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 9، شماره: 3
9 تحلیل جریان فضایی در سطح ناحیه با تاکید بر پیوستگی روستایی- شهری (مطالعه موردی: ناحیه دالاهو، استان کرمانشاه) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی دوره: 4، شماره: 1
10 تحلیل جریان‌های فضایی سکونتگاه‌های روستایی در نواحی مرزی (مطالعه‌ی موردی: روستاهای شهرستان گمیشان) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 8، شماره: 32
11 تحلیل شبکه سازمانی موثر بر خزش روستایی در سکونتگاه های روستایی پیرامون همدان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 8، شماره: 3
12 تحلیل فضائی تغییرات ساختاری- کارکردی سکونتگاههای روستائی در اثر احداث و بهره برداری از سد و شبکه آبیاری(مورد: سد و شبکه آبیاری علویان در استان آذربایجان شرقی) (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 7، شماره: 4
13 تحلیلی بر جریان های فضایی و شبکه منطقه ای در نواحی مرزی. مطالعه موردی: نواحی مرزی استان گلستان (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 9، شماره: 33
14 تحول روابط و مناسبات شهر و روستا در بخش مرکزی شهرستان درگز (دریافت مقاله) مجله روستا و توسعه پایدار فضا دوره: 4، شماره: 3
15 توان سنجی توسعه پایدار کالبدی-فضایی در ناحیه ابهر (استان زنجان) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 15، شماره: 52
16 جایگاه روابط روستایی-شهری در تحول کالبدی - فضایی روستاهای بخش مرکزی شهرستان اهواز (خوزستان) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 20، شماره: 73
17 جایگاه روابط شهر و روستا در تولید و عرضه فرش مورد: ناحیه سنقر (کرمانشاه) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 19، شماره: 68
18 حکمروایی آب و توسعه منطقه ای مورد: منطقه آبیاری کرخه(خوزستان) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 16، شماره: 56
19 خزش کلانشهری، الحاق و تعارض بافت کالبدی- فضایی مورد: محور دربند- کاشانک (شمال تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 12، شماره: 41
20 روند تحول کالبدی- فضایی روستاهای پیرامون شهر کاشان طی دوره زمانی 1395-1355 (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 8، شماره: 29
21 سخن سردبیر (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 10، شماره: 33
22 شیوه های بومی بهره گیری از منابع محدود (مورد: آب باران در جزیره کیش) (دریافت مقاله) فصلنامه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 2، شماره: 3
23 عوامل اثرگذار بر شکل گیری خزش روستایی در ناحیه چمستان مطالعه موردی: شهرستان نور، استان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 19، شماره: 69
24 فرایند دگرگونی بافت روستایی در روند تحول نظام کاربری اراضی، با ارجاع به روستاهای ناحیه اردبیل (۱۳۵۵-۱۳۹۵) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 17، شماره: 63
25 محدودیت های توسعه یکپارچه روستایی- شهری ناحیه سروآباد (کردستان) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 17، شماره: 60
26 محیط، فضا و توسعه بحثی در ضرورت توسعه یکپارچه روستایی- شهری (دریافت مقاله) فصلنامه مسکن و محیط روستا دوره: 29، شماره: 131
27 مطالعه تطبیقی موانع شکل گیری پیوندهای روستایی- شهری (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 10، شماره: 33
28 نقد علمی و نقد پویش ساختاری-کارکردی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 16، شماره: 58
29 نقش احداث و بهره برداری از سد و شبکه های آبیاری در ساماندهی نظام فضایی سکونتگاههای روستایی، مورد: سد مخزنی علویان در نواحی مراغه و بناب(آذربایجان شرقی/ ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 16، شماره: 59
30 نقش خزش روستایی و تغییر کاربری اراضی / مطالعه موردی: روستاه ای پیرامون شهر همدان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 14، شماره: 50
31 نقش کارگاههای شیرپزی در شکل گیری جریان های فضایی مورد مطالعه: سکونتگاههای نواحی هشترود و چاراویماق (آذربایجان شرقی) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 14، شماره: 51
32 نوسازی مسکن و دگرگونی ساختاری- کارکردی خانه های روستایی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 11، شماره: 38
33 واکاوی نقش کارآفرینی روستایی در توسعه پایدار محلی، با تاکید بر پیوستگی روستایی- شهری (مورد شناسی: ناحیه دالاهو، استان کرمانشاه) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 11، شماره: 39
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی مقدماتی طرح باغ ویلا ازمنظر پدافند غیر عامل نمونه موردی : شهریار (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران با محوریت آمایش سرزمین،الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت
2 کارآمدی برنامه ریزی فضائی در ارزیابی ساخت و بهره برداری پایدار از سدهای مخزنی، مورد: سد مخزنی علویان (آذربایجان شرقی) (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
3 محدودیت ها و فرصت های توسعه کالبدی-فضایی سکونتگاه های عشایری چرام (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین مدیریت، روانشناسی و علوم انسانی در قرن ۲۱