دکتر حسین آگهی

دکتر حسین آگهی دانشیار دانشگاه رازی

دکتر حسین آگهی

Dr. Hossein Agahi

دانشیار دانشگاه رازی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 چگونگی ارزیابی کیفیت زندگی در بین روستاییان (مطالعه موردی: شهرستان زنجان) (دریافت مقاله) ماهنامه پایاشهر دوره: 1، شماره: 10
2 شناسایی راهکارهای مدیریت خشکسالی از دیدگاه کشاورزان (مطالعه موردی: بخش قره پشتلو، شهرستان زنجان) (دریافت مقاله) ماهنامه پایاشهر دوره: 1، شماره: 10
3 A review on social resilience models in the family farming system (Emphasis on increasing production in the face of climate change) (دریافت مقاله) مجله علوم محیط زیستی و نوآوری تکنولوژی آسیای مرکزی دوره: 3، شماره: 2
4 An Analysis on the Effect of Social Capital on Opportunities Recognition in Agricultural Entrepreneurship Development (دریافت مقاله) مجله بین المللی اقتصاد مقاومتی دوره: 11، شماره: 11
5 An Analysis on the Effect of Social Capital on Opportunities Recognition in Agricultural Entrepreneurship Development (دریافت مقاله) مجله بین المللی اقتصاد مقاومتی دوره: 8، شماره: 4
6 ارزیابی فرهنگ کارآفرینی و عوامل موثر بر شکست کارآفرینان کشاورزی در شهرستان کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 7، شماره: 2
7 اهمیت بازاریابی در موفقیت کارآفرینان (دریافت مقاله) مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی دوره: 1، شماره: 1
8 Evaluation and zoning environmental water security in rural districts of Kermanshah (Iran) (دریافت مقاله) مجله علوم محیط زیستی و نوآوری تکنولوژی آسیای مرکزی دوره: 3، شماره: 4
9 بررسی عوامل تاثیرگذار بر مقاومت خانوار روستایی شهرستان الشتر در هنگام خشکسالی با استفاده از چارچوب معیشت پایدار (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی دوره: 5، شماره: 3
10 بررسی موانع خوداشتغالی از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه (دریافت مقاله) دوفصلنامه راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی دوره: 2، شماره: 4
11 بررسی موانع دسترسی کارآفرینان کشاورزی به سرمایه مالی (دریافت مقاله) دوفصلنامه راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی دوره: 1، شماره: 2
12 بررسی موانع فردی و خانوادگی مشارکت زنان در امور سیاسی و اجتماعی روستا (مورد مطالعه: شهرستان هرسین- دهستان شیرز) (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی دوره: 4، شماره: 1
13 بررسی وضعیت کنونی منطقه آسیای جنوب غربی (مبانی همگرایی منطقه آسیای جنوب غربی) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آسیای جنوب غربی دوره: 1، شماره: 3
14 تاثیر اعتبارات بانک کشاورزی بر کیفیت زندگی روستاییان شهرستان زنجان؛ یک تحلیل کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 10، شماره: 4
15 تحلیل کیفی چالش های فراروی صنایع تبدیلی انواع میوه در استان کرمانشاه (کاربرد نرم افزار NVivo) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 6، شماره: 3
16 تحلیلی بر رویکردها و مدل های توسعه ی کارآفرینی، در توسعه ی کارآفرینی کشاورزی (دریافت مقاله) مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی دوره: 2، شماره: 2
17 تعیین عوامل موثر در تحقق خودکفایی زنان سرپرست خانوار (مطالعه موردی: استان کردستان) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 8، شماره: 4
18 حمایت های ضروری در جهت توسعه کارآفرینی (دریافت مقاله) مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی دوره: 1، شماره: 2
19 راه کارهای دست یابی به آب زی پروری پایدار در استان گیلان با تاکید بر ابعاد محیط زیستی آن (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 22، شماره: 6
20 راهبرد اکوسیستم کارآفرینی: پارادیم جدید توسعه کارآفرینی (دریافت مقاله) مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی دوره: 1، شماره: 3
21 شناسایی چالش های بازاریابی کارآفرینان کشاورزی شهرستان کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 6، شماره: 1
22 عارضه یابی صادرات بخش کشاورزی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 11، شماره: 21
23 عملکرد دهیاری های دهستان بالادربند شهرستان کرمانشاه از دیدگاه دهیاران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 5، شماره: 3
24 متغیر های موثر بر استفاده روستاییان شهرستان ایلام از برنامه های رادیویی ترویج کشاورزی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی دوره: 9، شماره: 42
25 مقایسه وضعیت تاب آوری اجتماعی نوع نظام بهره برداری در برابر تغییرات اقلیمی (مورد مطالعه: سیب زمینی کاران شهرستان کرمانشاه) (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد توسعه دوره: 17، شماره: 67
26 نقش سبکهای تفکر در خلاقیت دانشجویان کشاورزی (مطالعه موردی دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه) (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 2، شماره: 1
27 نیازهای آموزشی مدیریت کارآفرینی دانشجویان دانشکده های کشاورزی غرب ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی دوره: 6، شماره: 30
28 واکاوی چالش های مدیریت روستایی با رویکرد کیفی تئوری بنیانی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 12، شماره: 34
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اخلاق کارآفرینی، عاملی تسریع کننده در شکل گیری کارآفرینی پایدار (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی
2 امکان سنجی توسعه پایدار گردشگری شهر کرمانشاهه با استفاده ازمدل SWOT (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
3 بررسی ارتباط روحیه کارآفرینی با سبک یادگیری دانشجویان کشاورزی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
4 بررسی رابطه فضای نظام آموزش عالی و روحیه کارآفرینی دانشجویان (دریافت مقاله) همایش علمی سالانه دانشگاه رازی
5 بررسی روحیه کارآفرینی در بین دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی
6 بررسی روش های ترویج آبزی پروری پایدار در استان گیلان از دیدگاه کارشناسان، محققان و آبزی پروران (دریافت مقاله) سومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
7 بررسی عوامل مؤثر بر مدیریت سرمایه اجتماعی و تأثیر آن بر موفقیت تعاونیهای تولیدی (دریافت مقاله) همایش علمی سالانه دانشگاه رازی
8 بررسی عوامل موثر بر افزایش ضایعات کشاورزی در فرایند تولید از دیدگاه کشاورزان دهستان سراب نیلوفر، شهرستان کرمانشاه (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
9 بررسی معیشت خانوار های روستایی شهرستان الشتر هنگام خشکسالی با در نظر گرفتن سرمایه های انسانی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
10 بررسی موانع کارآفرینی در آموزش عالی کشاورزی از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی (دریافت مقاله) همایش علمی سالانه دانشگاه رازی
11 بررسی و تعیین نقش عوامل آموزشی مؤثر بر موفقیت تعاونیهای تولیدی (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
12 پیش بینی پذیرش نظام کشاورزی حفاظتی در اقلیم کردستان عراق با استفاده از قضیه بیز :مطالعه موردی منطقه گرمیان (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
13 تبیین نیازهای آموزش دانشجویان درزمینه وظایف تجاری کارآفرینی با استفاده از مدل نیاز سنجی بوریچ و مدل تجزیه و تحلیل کوادرانت از دیدگاه اساتید و دانشجویان کشاورزی غرب کشور (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
14 تحلیل تأثیر سرمایه ی اجتماعی بر تشخیص فرصتها در توسعه کارآفرینی کشاورزی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
15 تحلیل جنسیتی تیپ های شخصیتی A و B در مدیران پایه جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
16 تحلیل سازه های تأثیرگذار بر توانمندسازی کارآفرینان کشاورزی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
17 تحلیل عاملی اثرات گردشگری روستایی بر توسعه مناطق روستایی (مطالعه موردی - دهستان ریجاب در استان کرمانشاه) (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی کشاورزی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
18 تحلیل عوامل موثر بر بسط و گسترش روحیه کار آفرینانه کشاورزان(مطالعه موردی:کشاورزان دهستان دهگلان) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
19 چالش های فراروی دهیاری ها در آیینه مدیریت روستایی (دریافت مقاله) همایش علمی سالانه دانشگاه رازی
20 دوگانگی جغرافیایی بازار کار روستائیان و پیامدهای آن (دریافت مقاله) سومین همایش ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران
21 سنجش نگرش کشاورزان شهرستان کرمانشاه نسبت به مراکز ترویج و خدمات جهاد کشاورزی (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
22 شناسایی راهکارهای مدیریت خشکسالی از دیدگاه کشاورزان مطالعه موردی: بخش قرهپشتلو، شهرستان زنجان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری ،عمران و محیط زیست
23 کاهش فقر و مهاجرت روستاییان با کلید طلایی کارآفرینی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی
24 مدیریت روستایی با تأکید بر نقش دهیاری ها در توسعه پایدار روستاها (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه روستایی
25 موانع اقتصادی و سیاسی مشارکت زنان در امور سیاسی و اجتماعی مطالعه موردی: دهستان شیرز-شهرستان هرسین (دریافت مقاله) همایش ملی جایگاه و نقش زنان در مدیریت جهادی
26 نقش دانشگاه در آموزش کارآفرینی (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه کارآفرینی در آموزش های علمی - کاربردی کشاورزی
27 نگاهی ایدئولوژیک برپیش نیازهای توسعه کشت ارگانیک در روستاها (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک