علی شیعه علی

 علی شیعه علی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان

علی شیعه علی

Ali Shieh ali

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 احکام میت در فقه مذاهب اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی دوره: 8، شماره: 30
2 اخلاق محیط زیست با نگاهی به روایات فریقین (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی دوره: 8، شماره: 31
3 بررسی مستندات قایلان جواز اخذ اجرت بر قضاء در فقه مذاهب اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه مقارن دوره: 4، شماره: 8
4 بررسی نظریه ی تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران با نگاهی به رابطه ی ولایت فقیه با تفکیک قوا (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حقوق عمومی دوره: 6، شماره: 18
5 تاثیر رابطه رشوه و هدیه در حکم اخذ هدیه توسط قاضی در فقه مذاهب اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه مقارن دوره: 5، شماره: 10
6 مهر عندالاستطاعه در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی دوره: 11، شماره: 44
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی استقلال دختر باکره و تشریک بین دختر و پدر یا جد پدری در نکاح (دریافت مقاله) کنفرانس ملی دستاوردهای نوین جهان در تعلیم و تربیت، روانشناسی، حقوق و مطالعات فرهنگی - اجتماعی
2 بررسی فقهی نظریه صحت و بطلان نکاح معاطاتی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی دستاوردهای نوین جهان در تعلیم و تربیت، روانشناسی، حقوق و مطالعات فرهنگی - اجتماعی
3 شرطیت ایمان قاضی در فقه مذاهب اسلامی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی تمدن نوین اسلامی
4 مسئولیت کیفری وکیل درمقابل موکل (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی
5 مسئولیت مدنی وکیل در مقابل موکل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای دینی، علوم اسلامی، فقه و حقوق در ایران و جهان اسلام
6 وجود و عدم وجود و ضمانت اجرای اذن پدر یا جد پدری در نکاح دختر باکره (دریافت مقاله) کنفرانس ملی دستاوردهای نوین جهان در تعلیم و تربیت، روانشناسی، حقوق و مطالعات فرهنگی - اجتماعی
7 وضعیت اعمال حقوقی بازرس در شرکت های تجاری پس از انقضای مدت ماموریت (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی حقوق، فقه و فرهنگ