دکتر محمد حسن صادقی مقدم

دکتر محمد حسن صادقی مقدم استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

دکتر محمد حسن صادقی مقدم

Dr. Mohammad Hasan Sadeghi Moghadam

استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارایه راهکاری برای تعیین موصی به مبهم در حقوق ایران با تکیه بر منابع فقه شیعه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی دوره: 2، شماره: 6
2 اقسام رجوع از وصیت در فقه امامیه و حقوق ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوقی گواه دوره: 3، شماره: 2
3 امکان سنجی استیفای دین از اعضای بدن مدیون (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی دوره: 3، شماره: 9
4 باز فروش مبیع (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 13، شماره: 34
5 بررسی ضوابط عام حاکم بر قراردادهای تضمینی توثیقی در تجارت بین الملل با نگاهی به حقوق ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 20، شماره: 79
6 تابعیت طفل متولد از روشهای نوین باروری در حقوق ایران (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 83، شماره: 106
7 تاثیر (شروط چندگزینه ای) و (اسقاط حق طرح دعوا) بر صلاحیت مراجع حل اختلاف معاهده ای در دعاوی سرمایه گذاری خارجی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 17، شماره: 49
8 تامین مالی هواپیما از طریق اعتبار صادرات (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی دوره: 4، شماره: 14
9 جنین آزمایشگاهی به مثابه شخص (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 11، شماره: 4
10 حکم معامله فضولی و مبنای آن در حقوق انگلیس، فرانسه، آلمان و ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق تطبیقی دوره: 0، شماره: 21
11 حمایتهای احتیاطی و مساعدتی از حقوق مسافران هواپیما در صورت ورشکستگی شرکت های هواپیمایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 19، شماره: 58
12 راهکارهای ارتقاء احساس عدالت قضایی در جهت افزایش امنیت عمومی (دریافت مقاله) فصلنامه امنیت ملی دوره: 10، شماره: 36
13 روح حقوق رقابت (مطالعه ی تطبیقی در اهداف حقوق رقابت) (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 75، شماره: 73
14 رهن منفعت در فقه امامیه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی دوره: 9، شماره: 33
15 طلاق حرجی و نقد آرای محاکم در این زمینه (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق تطبیقی دوره: 0، شماره: 9
16 ماهیت و جایگاه عقد نکاح در میان عقود معاوضی و غیر معاوضی (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های فقه مدنی دوره: 7، شماره: 13
17 مبانی فقهی و بایسته های قانون ( نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور) (مصوب ۸/۵/۱۳۸۲) (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق تطبیقی دوره: 0، شماره: 7
18 مطالعه تطبیقی «انفاق در فرزندخواندگی» در حقوق ایران و فرانسه (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق تطبیقی دوره: 0، شماره: 23
19 نگاهی اجمالی بر قراردادهای حفظ اطلاعات (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی دوره: 1، شماره: 2
20 نوع طلاق مبتنی بر عسر و حرج (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق تطبیقی دوره: 0، شماره: 14
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی رسیدگی بدوی به تخلفات انتظامی اعضای هیأت علمی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق
2 آسیب شناسی رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیأت علمی در مرحله تجدید نظر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق