احمد جعفری صمیمی

 احمد جعفری صمیمی استاد،دانشکده اقتصاد دانشگاه مازندران

احمد جعفری صمیمی

Ahmad Jafari Samimi

استاد،دانشکده اقتصاد دانشگاه مازندران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آزمون پایداری تورم درایران 1390-1351 : کاربردی ازالگوهای ARFIMA (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 3، شماره: 11
2 آزمون وجود حباب های چندگانه قیمت در بازار سهام: کاربرد روش سوپریمم عمومی دیکی - فولر تعمیم یافته (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 6، شماره: 21
3 اثر ضریب هوشی بر توسعه ی مالی کشورهای در حال توسعه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اقتصاد، مدیریت مالی و حسابداری دوره: 3، شماره: 1
4 اثرات سیاست تحکیم مالی بر متغیرهای مهم اقتصاد کلان ایران با تاکید بر رشد تولید: رویکرد FAVAR (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 9، شماره: 33
5 اثرات نامتقارن کلهای پولی دیویژیا برتورم درایران: کاربرد روش چرخشی مارکوف (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 4، شماره: 16
6 ارتباط بین متغیرهای نهادی و رشد اقتصادی :معرفی شاخص های نهادی جدید برای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 6، شماره: 21
7 ارزیابی آثاراقتصادی یارانه بنزین برمیزان مصرف آن درایران یک تحلیل تجربی 1382-1350 (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای اقتصادی دوره: 3، شماره: 5
8 امیدبه زندگی ورشداقتصادی درایران، مدل رگرسیون انتقال ملایم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 4، شماره: 13
9 The Impact of Inflation Targeting on Direct Taxes in Selected Countries: A Propensity Score Matching (PSM) Approach (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی اقتصاد و سیاست دوره: 1، شماره: 2
10 The Uncertainty Evaluation of Tax Revenue Forecast in Iran, Using Fan Chart (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی اقتصاد و سیاست دوره: 1، شماره: 1
11 برآورد تابع بلند مدت و کوتاه مدت تقاضای پول در ایران استفاده از الگوی خود بازگشت با وقفه های توزیعی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 8، شماره: 29
12 برآورد و ارزیابی روند رفاه اقتصادی ایران با استفاده از شاخص ترکیبی CIEWB (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 14، شماره: 42
13 بررسی اثر باز بودن تجاری و جهانی شدن اقتصادی بر اشتغال: رویکرد آزمون کرانه ها (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 4، شماره: 13
14 بررسی تطبیقی کارایی سیاست پولی بهینه در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 4، شماره: 4
15 بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی، استراتژی سازمانی و اثربخشی سازمان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت و کارآفرینی دوره: 4، شماره: 2
16 بررسی رابطه شاخص عملکرد محیط زیست و رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 1، شماره: 1
17 بررسی مکتب جیوکلاسیک در زمینه اقتصاد اخلاقی (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق دوره: 10، شماره: 15
18 بررسی وضعیت فرهنگی و تاثیر آن بر رشد اقتصادی استان های ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی دوره: 6، شماره: 2
19 تاثیر استقلال بانک مرکزی بر نوسانات تولید و تورم در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 8، شماره: 30
20 تاثیر تامین مالی داخلی بر بهره وری بنگاه ها: شواهد تجربی از صنعت خودرو در ایران (دریافت مقاله) مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره: 12، شماره: 1
21 تاثیر عبور نرخ ارز بر شاخص قیمت ضمنی بخش کشاورزی ایران: کاربرد الگوی گارچ چند متغیره و رگرسیون آستان های (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 3، شماره: 4
22 تاثیر نوسانات حق الضرب بر روی بخش زیرزمینی اقتصاد ایران: رهیافت DSGE (دریافت مقاله) مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره: 13، شماره: 1
23 جایگاه بیمه در پایداری کسب و کار خرد: شواهدی تجربی از کسب و کارهای کوچک ایجاد شده توسط صندوق مهر امام رضا (ع) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 28، شماره: 1
24 روند شاخص های عمده اقتصاد کلان در کشورهای مختلف جهان یک روش جدید برای درجه بندی کشورها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 1، شماره: 2
25 شبیه سازی مالیات سبز بر رشد اقتصادی در ایران با کاربرد روش تعادل عمومی قابل محاسبه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 6، شماره: 22
26 عوامل موثر بر تعیین رفتار شاخص قیمت مسکن در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 9، شماره: 32
27 کاربرد الگوی پویا برای بهینه سازی درآمد ذخایر گازی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 9، شماره: 30
28 کاربرد روش موجک ها و حرکت براونی کسری در آزمون فرضیه کارایی ضعیف بورس و اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 5، شماره: 17
29 مدل رتبه بندی ریسک اعتباری کشورهای در حال توسعه به روش تحلیل مولفه های مستقل (دریافت مقاله) دوره: ، شماره:
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر ارزش افزوده بخش صنعت برعملکرد محیط زیست با کاربرد روش داده های تابلویی : شواهد کشورهای منتخب جهان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها
2 اثر توسعه سیاسی بر مالیات بر تجارت در گروه کشورهای منتخب خاورمیانه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
3 اثر توسعه سیاسی بر مالیات بر کالاها و خدمات در گروه کشورهای منتخب خاورمیانه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
4 اثر مخارج دولت بر سرمایه گذاری خصوصی در بخش ماشین الات در ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
5 اثر مخارج دولت در بخش بهداشت و درمان بر مصرف خصوصی(مقایسه کشور های در حال توسعه و توسعه یافته) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد
6 اثر مزیت نسبی آشکار ارزشافزوده زراعت و باغداری بر رشد اقتصادی در استانهای ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی حسابداری،مدیریت و نوآوری در کسب و کار
7 اثیر ادوار تجاری بر بازار مسکن در ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و دومین همایش بین المللی مدیریت و حسابداری ایران
8 ارزیابی اثرات اقتصادی یارانه بر میزان مصرف بنزین در ایران، یک تحلیل تجربی ( 1350- 1382) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی انرژی
9 ارزیابی اقتصادی توسعه انرژی های تجدیدپذیر: مطالعه موردی بخش اداری انرژی خورشیدی شهرستان مشهد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
10 ارزیابی اقتصادی توسعه انرژیهای تجدیدپذیر:مطالعه موردی بخش خانگی انرژی خورشیدی شهرستان مشهد (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه
11 ارزیابی اقتصادی سرمایه گذاری طرح انرژی خورشیدی (مطالعه موردی شهرستان مشهد) (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
12 اقتصاد اخلاقی در مکتب جئوکلاسیک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
13 اقتصاد نانو: بررسی اثرات اقتصادی فناوری نانو (دریافت مقاله) دومین همایش دانشجویی فناوری نانو
14 الگوریتم ترکیبی ژنتیک و شبیه‌سازی تبرید جهت بهینه‌سازی سبد سهام با توجه به حد بالا و پایین درصد هر سهم و اندازه ثابت تعداد سهام (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
15 برآورد نوسانات بازده سهام در ایران: تحلیل اثر اهرمی و نامتقارنی اطلاعات (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد
16 بررسی اثر جهانی شدن اقتصادی بر اشتغال: رویکرد آزمون کرانه ها (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها
17 بررسی اثر نااطمینانی بازار سهام بر رشد اقتصادی ایران رهیافت خودرگرسیون با وقفه های توزیعی ARDL (دریافت مقاله) کنگره ملی تحقیقات بنیادین در مدیریت اقتصاد و حسابداری
18 بررسی تأثیر نوسانات عناصر پولی سیاستگذاری بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ماشین آلات (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی ملی چشم انداز اقتصاد ایران «با رویکرد حمایت از تولید ملی»
19 بررسی رابطه بین مزیت نسبی ارزش افزوده و توسعه اقتصادی در بخش کشاورزی استان خراسان و مقایسه آن با سایر استان های کشور (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
20 بررسی رابطه تولید علم وICT بر تولید ناخالص داخلی در کشورهای اسلامی منتخب با استفاده از داده های تابلویی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
21 بررسی عملکردخدمات نیروی انتظامی در ایران بارویکرد داده های تابلویی(Panel data) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها
22 بررسی مزیت نسبی ارزش افزوده خدمات شهری مشهد استان خراسان رضوی و مقایسه آن با سایر مراکز استانهای کشور در برنامه چهارم توسعه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران
23 بررسی مزیت نسبی حمل ونقل صادرات در ایران با رویکرد داده های تابلویی (Panel Data) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها
24 پیش بینی نقدینگی ایران با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (ANN) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها
25 تاثیر استقلال بانک مرکزی بر فساد در کشورهای منتخب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
26 تاثیر تامین مالی اسلامی بر صادرات در کشورهای منتخب (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
27 تاثیر خطر عدم پرداخت سود در بازدهی سود سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و حسابداری
28 تاثیر کودتا بر نوسانات تورم در کشورهای منتخب منطقهی خاورمیانه و شمال آفریقا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
29 تاثیر نااطمینانی بازده سهام بر اندازه دولت در کشورهای منتخب در حال توسعه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد
30 تأثیر استقلال بانک مرکزی بر جهانی شدن اقتصادی در کشورهای منتخب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت ،حسابداری ، علوم اجتماعی
31 تأثیر استقلال بانک مرکزی روی جهانی شدن اجتماعی در کشورهای منتخب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری
32 تحلیلی بر روند دریافتی ها و پرداختی های صندوق بازنشستگی کشوری (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی توانمندسازی جامعه در حوزه مدیریت،اقتصاد،کارآفرینی و مهندسی فرهنگی
33 تحلیلی بر شاخص جدید استقلال بانک مرکزی در ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
34 رابطه بین مزیت نسبی مالیات بر ارزش افزوده و مزیت نسبی ارزش افزوده بخش خدمات: مطالعه موردی استانهای ایران (دریافت مقاله) همایش ملی مالیات بر ارزش افزوده:فرصت ها و چالش ها
35 رابطهی بین مزیت نسبی مالیات بر ارزش افزوده و مزیت نسبی ارزش افزوده بخش صنعت: مطالعه موردی استانهای ایران (دریافت مقاله) همایش ملی مالیات بر ارزش افزوده:فرصت ها و چالش ها
36 روند توسعه و تحولات بانک های اسلامی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد
37 شبیه سازی تولید نفت شیل با رویکرد پویایی های سیستم، تحت سناریوهای چندگانه (قیمت، تکنولوژی، منابع) (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
38 مدل سازی ریسک به اشتراک گذاری دانش در تمایل به پرداخت مالیات (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
39 مزیت نسبی مالیات بر ارزش افزوده استان خراسان رضوی و مقایسه آن با سایر استان های ایران (دریافت مقاله) همایش ملی مالیات بر ارزش افزوده:فرصت ها و چالش ها
40 نقش فناوری اطلاعات و آموزش های نوین و پیشرفته در توسعه گردشگری در ایران (دریافت مقاله) همایش گردشگری و توسعه پایدار