سیمین صفوی

 سیمین صفوی مدرس دانشگاه

سیمین صفوی

simin safavi

مدرس دانشگاه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه مدل شناسایی راهکارهای توسعه گردشگری پزشکی با رویکرد نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های نوین در مدیریت کارآفرینی و توسعه کسب و کار دوره: 1، شماره: 3
2 بازسازی در بازاریابی کسب و کارای امروز در ایران (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های نوین در مدیریت کارآفرینی و توسعه کسب و کار دوره: 1، شماره: 4
3 بررسی ارتباط جامعه برند آنلاین، کیفیت رابطه نام تجاری و وفاداری به نام تجاری (مطالعه موردی: مشتریان شرکت هواپیمایی سیر و سفر اردبیل) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان دوره: 1، شماره: 4
4 بررسی استراتژی های بازاریابی بین دو کسب وکار درشرایط بحران همه گیری بیماری COVID ۱۹ (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های نوین در مدیریت کارآفرینی و توسعه کسب و کار دوره: 2، شماره: 1
5 بررسی بازاریابی دیجیتال و استراتژی های بازاریابی دیجیتال در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان دوره: 1، شماره: 4
6 بررسی تاثیر استراتژی اقیانوس آبی در سازمان ها (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های نوین در مدیریت کارآفرینی و توسعه کسب و کار دوره: 1، شماره: 4
7 بررسی تاثیر بازاریابی در رسانه های اجتماعی بر تصمیم گیری خرید (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های نوین در مدیریت کارآفرینی و توسعه کسب و کار دوره: 1، شماره: 4
8 بررسی تاثیر محتوا سازی در بازاریابی دیجیتال (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان دوره: 1، شماره: 4
9 بررسی رابطه بین هویت برند و رفتاری مشتریان برندهای ورزشی در اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان دوره: 1، شماره: 4
10 بررسی رابطه و مشارکت بین نظام پیشنهادات و رضایت شغلی در سازمان صداوسیما (دریافت مقاله) فصلنامه کنکاش مدیریت و حسابداری دوره: 1، شماره: 2
11 بررسی رفتار مصرف کننده و تاثیر عوامل اعتماد و تعهد و ارتباطات بر روی آن در بیمه ی دی شهر ایلام (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه مدیریت و مهندسی صنایع دوره: 2، شماره: 2
12 تاثیر جستجوی اطلاعات و تعاملات اجتماعی بر تقویت برند با نقش میانجی درگیری با برند در محصولات شنل (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان دوره: 1، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی اعتماد و ارزش درک شده بر تمایل به خرید مجدد و تمایل به حمایت از برند سامسونگ در شهر اردبیل (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
2 بررسی بازاریابی پایدار در توسعه کسب و کار های جدید (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش ها و دستاوردهای نو در علوم، مهندسی و فناوری های نوین
3 بررسی تاثیر بازاریابی آنلاین بر قصد خرید ورضایت مصرف کنندگان دیجی کالا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
4 بررسی تاثیر پاسخگویی اجتماعی شرکت و ابعاد آن بر تعهد سازمانی در هتل های شهر سرعین (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
5 بررسی تاثیر پاسخگویی اجتماعی و ابعاد آن بر تعهدسازمانی در مدارس استان اردبیل (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران(با رویکرد فرهنگ مشارکتی)
6 بررسی تاثیر توسعه پایدار بر روی خصوصی سازی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش ها و دستاوردهای نو در علوم، مهندسی و فناوری های نوین
7 بررسی تاثیر شفافیت نقش بر عملکرد شغلی با نقش میانجی سلامت سازمانی (مورد مطالعه: بیمارستان فاطمی شهر اردبیل) (دریافت مقاله) کنفرانس نوین پژوهش های نوین کاربردی در مدیریت
8 بررسی تاثیر قدرت بر روی عملکرد وروابط شرکت های برتر صادراتی ایران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری ایران
9 بررسی تاثیرمدیریت زنجیره تامین الکترونیکی( e-scm )بر عملکردتجاری و عملکرد نو آورانه کارکنان واحدتولیدی یاکارخانه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری ایران
10 بررسی رابطه بازاریابی سبزو تخریب محیط زیست ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش ها و دستاوردهای نو در علوم، مهندسی و فناوری های نوین
11 بررسی رضایت شغلی براساس سلامت سازمانی ومولفه های مربوطه آن در کارکنان مراکز بهداشت ودرمان استان اردبیل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی سالانه اقتصاد، مدیریت و حسابداری
12 بررسی رفتار مصرف کننده و تاثیر عوامل اعتماد و تعهد و ارتباطات بر روی آن در بیمه ی دی شهر ایلام (دریافت مقاله) اولین کنفرانس علمی پژوهشی دستاوردهای نوین در مطالعات علوم مدیریت، حسابداری و اقتصاد ایران
13 بررسی روابط بین فرهنگ یکپارچگی سازمانی ومسئولیت اجتماعی برعملکرد کسب وکار (مورده مطالعه شرکت اسنپ) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
14 بررسی زیرساخت های مدیریتی گردشگری پزشکی بیمارستان های اردبیل (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد با تاکید بر بازاریابی منطقه ای و جهانی
15 بررسی عوامل تخریب محیط زیست ایران باعدم رعایت اصول بازاریابی سبزصنایع (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد با تاکید بر بازاریابی منطقه ای و جهانی
16 بررسی عوامل موثر بر تصمیم گیری خرید محصول سبزمصرف کنندگان محصولات سبز کشت وصنعت مغان در اردبیل (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
17 بررسی عوامل موثر بر تصمیم گیری خرید محصولات سبز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش ها و دستاوردهای نو در علوم، مهندسی و فناوری های نوین
18 تاثیر انگیزه و ویژگی هیئت مدیره بر اجتناب مالیاتی شرکت های تولیدی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در مدیریت و علوم انسانی
19 تاثیر مدیریت شهری بر عدالت و رفاه شهروندان( مورد مطالعه:ناحیه ۲ شهرداری منطقه ۹تهران) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
20 تاثیر نام تجاری پایدار بر روی بهبود عملکرد کسب و کارآژانس های هواپیمایی فعال در شهر زنجان (دریافت مقاله) کنفرانس نوین پژوهش های نوین کاربردی در مدیریت
21 تاثیرپیشرفت های علمی بر گرایش صادراتی شرکتهای کوچک با در نظر گرفتن نقش تعدیل گری حمایت مدیریت عالی شرکتهای کوچک صادراتی شهراردبیل (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد با تاکید بر بازاریابی منطقه ای و جهانی
22 تأثیر نوآوری ریسک ادراک شده مصرف کننده بر قصد خرید آنلاین (مطالعه موردی: دیجی کالا) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد،حسابداری و بانکداری
23 تأثیر نوآوری ریسک ادراک شده مصرف کننده بر قصد خرید آنلاین(مطالعه موردی: مدیسه) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد،حسابداری و بانکداری
24 حسابداری و حسابرسی اینترنتی و مکانیزه از راه دور (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در مدیریت و علوم انسانی
25 رابطه ساختاری باورهای غیرمنطقی، و سبک تصمیم گیری در در مدارس استان اردبیل (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران(با رویکرد فرهنگ مشارکتی)
26 رابطه ساختاری راهبردهای مقابله با استرس و سبک تصمیم گیری عمومی در دانش آموزان مدارس استان اردبیل (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران(با رویکرد فرهنگ مشارکتی)
27 نقش اعتماد و تعهد و ارتباطات بر رفتار مصرف کننده در بیمه البرز استان اردبیل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری