آرام تیرگر

 آرام تیرگر دانشگاه علوم پزشکی بابل

آرام تیرگر

َAram Tirgar

دانشگاه علوم پزشکی بابل

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اختلالات اسکلتی - عضلانی و آگاهی از ملاحظات ارگونومیک کار با کامپیوتر در دانشجویان علوم پزشکی (دریافت مقاله) مجله ارگونومی دوره: 1، شماره: 3
2 ارزیابی اثربخشی آموزش ارگونومی به روش شبه آسکی در دانشجویان علوم پزشکی (دریافت مقاله) مجله ارگونومی دوره: 4، شماره: 3
3 بررسی ارتباط نوبت کاری و سلامت دهان و دندان در پرستاران (دریافت مقاله) مجله ارگونومی دوره: 4، شماره: 3
4 بررسی الگوی بازیافت مواد در خانواده ها با عنایت به فرهنگ اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه اسلام و سلامت دوره: 1، شماره: 4
5 بررسی برونداد علمی مجلات علوم انسانی در خصوص اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) دو فصلنامه علم سنجی کاسپین دوره: 2، شماره: 2
6 بررسی مقایسه ای عوامل مؤثر بر تعیین تراکم کروم شش ظرفیتی بعنوان یک سرطانزای شغلی (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی ابن سینا دوره: 15، شماره: 2
7 بررسی وضعیت تمایل به موضوعات مذهبی در برونداد های علمی حوزه علوم پزشکی (دریافت مقاله) فصلنامه اسلام و سلامت دوره: 1، شماره: 3
8 پایش تولیدات علمی علوم پزشکی از منظر بهره گیری از قرآن کریم (دریافت مقاله) طب و تزکیه دوره: 25، شماره: 3
9 پایش یک دهه تولیدات علمی حوزه سلامت کار با تاکید بر پژوهشهای ارگونومی (دریافت مقاله) مجله ارگونومی دوره: 5، شماره: 1
10 تجزیه وتحلیل نظام مند یک دهه پژوه شهای حوزه سلامت کار درایران (دریافت مقاله) مجله مهندسی بهداشت حرفه ای دوره: 3، شماره: 2
11 سرمایه اجتماعی محل کار و سلامت کارکنان: مطالعه مروری سیستماتیک (دریافت مقاله) مجله ارگونومی دوره: 5، شماره: 1
12 ضرورت ملاحظات ارگونومیک در اعتباربخشی به بیمارستان ها با تاکید بر ویژگی های سالمندان (دریافت مقاله) مجله ارگونومی دوره: 6، شماره: 3
13 وضعیت بهره گیری از قرآن و نهج البلاغه در بروندادهای علمی حوزه علوم پزشکی (دریافت مقاله) فصلنامه اسلام و سلامت دوره: 1، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آیا مفهوم سرمایه اجتماعی محل کار در جمعیت ایرانی با سایر کشورها یکسان است روانسنجی پرسشنامه سرمایه اجتماعی محل کار در کارکنان ایرانی (دریافت مقاله) سومین همایش دوسالانه ارگونومی ایران
2 ارتباط سندرم متابولیک و نوبت کاری در زنان سنین باروری شمال ایران (دریافت مقاله) همایش کشوری مامایی و سلامت زنان( به مناسبت صد سال مامایی آکادمیک در ایران)
3 ارزیابی ساختمان های عمومی با توجه به سازگاری سازه برای سالمندان (دریافت مقاله) سومین همایش دوسالانه ارگونومی ایران
4 ارزیابی عوامل موثر بر حرکت برای سالمندان در بناهای عمومی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی اختلالات عصبی عضلانی اسکلتی
5 بررسی آلودگی صوتی در بیمارستان های دولتی شهرستان بابل در سال 1391 (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
6 بررسی ارتباط سرمایه اجتماعی و سلامت روان در کارگران (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی مطالعات اجتماعی سلامت
7 بررسی مقایسه ای عوامل موثر بر تعیین تراکم کروم شش ظرفیتی: یک طرح عاملی کامل (دریافت مقاله) اولین همایش آلودگی هوا و اثرات آن بر سلامت
8 بکارگیری مدل آماری تاگوچی د رطراحی مطالعات آلودگی هوا (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
9 تعیین سهم عوامل فردی - سازمانی کارگران صنعت لاستیک در ابتلاء به اختلالات اسکلتی عضلانی (دریافت مقاله) سومین همایش دوسالانه ارگونومی ایران
10 توصیه های ارگونومیک به منظور کاستن از مشکلات حرکتی سالمندان در مراکز درمانی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی اختلالات عصبی عضلانی اسکلتی
11 جذب زیستی، چشم اندازی نو در کنترل آلودگی هوا به کروم شش ظرفیتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE
12 جنبه های جذاب نوبت کاری: یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) سومین همایش دوسالانه ارگونومی ایران
13 رتبه بندی ملاحظات ارگونومیک برای سالمندان در بیمارستان ها (دریافت مقاله) سومین همایش دوسالانه ارگونومی ایران
14 سنجش اثر عوامل مداخله کننده در تعیین تراکم کروم شش ظرفیتی در هوا به کمک طرح آزمایش های تاگوچی (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی بهداشت محیط
15 طراحی ابزار ارزیابی تناسب کالبدی مراکز درمانی برای سالمندان (دریافت مقاله) سومین همایش دوسالانه ارگونومی ایران
16 گزارش ساخت ابزار ارزیابی تناسب ساختاری مساجد برای سالمندان (دریافت مقاله) سومین همایش دوسالانه ارگونومی ایران
17 مطالعه شرایط کالبدی مراکز درمانی با تاکید بر اختلالات حرکتی در سالمندان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی اختلالات عصبی عضلانی اسکلتی