بدرالدین اورعی یزدانی

 بدرالدین اورعی یزدانی دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان

بدرالدین اورعی یزدانی

Badredin Orei Yazdani

دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 الگوی شایستگی های اجتماعی در روابط اجتماعی معصومین با تاکید بر فرهنگ علوی و رضوی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اجتماعی اسلامی دوره: 24، شماره: 118
2 بررسی رابطه سرمایه نمادین اخلاقی – اعتقادی با عدالت سازمانی ادراک شده : موردمطالعه، نیروهای یکی از یگان های آجا (دریافت مقاله) ماهنامه پیشرفت های نوین در علوم رفتاری دوره: 2، شماره: 8
3 تواناسازی: جا به جایی پایگاه های قدرت در سازمان های امروزی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 7، شماره: 25
4 مدل یابی معادلات ساختاری رابطه فرهنگ سازمانی با فرایند پیاده سازی مدیریت دانش (نمونه پژوهش: شهرداری زاهدان) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دانش سازمانی دوره: 2، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه مدل ارزیابی عملکرد در ادارات دولتی با استفاده از روش کارت امتیازی متوازن آنالیز تاکسونومی و رتبه بندی اصلاحی شاخص ها با استفاده از تصمیم گیری فازی (مطالعه موردی اداره کل ثبت احوال استان تهران) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت ، حسابداری و مهندسی صنایع در سازمانها
2 الگوی توسعه ی التزام سرمایه ی انسانی برگرفته از قرآن و عترت (دریافت مقاله) دومین جشنواره تالیفات برتر علوم انسانی اسلامی،جایزه ویژه علامه جعفری (رض)
3 بررسی اثربخشی اجرای سیستم مدیریت یکپارچه و تعیین متغیرهای اثر بخشی با رویکرد کارت امتیازی متوازن و تحلیل عاملی ( مطالعه موردی: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی زاهدان) (دریافت مقاله) همایش چالشهای مدیریت و رهبری در سازمانهای ایرانی
4 بررسی انگیزش از دیدگاه علم و اسلام (دریافت مقاله) کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی
5 بررسی تاثیر استقرار مدیریت دانش بر عملکرد کارکنان کمیته امداد امام خمینی (ره) استان سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در حسابداری، مدیریت، اقتصاد و بانکداری
6 بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر تسهیم دانش در کمیته امداد امام خمینی (ره) استان سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در حسابداری، مدیریت، اقتصاد و بانکداری
7 بررسی تاثیر مولفه های : تجربه های دینی ، نوع دوستی و جوانمردی بر عملکرد منابع انسانی در دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی زاهدان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
8 بررسی تاثیر هوش معنوی بر عملکرد منابع انسانی در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی زاهدان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
9 بررسی رابطه عوامل استرس زای شغلی با عملکرد کارکنان اداره راه و شهرسازی زاهدان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار
10 بررسی و تحلیل نقش مدیریت اسلامی در توسعه مدیریت مردم دار (مطالعه موردی: شهرداری شهر زاهدان) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
11 بررسی وضعیت رهبری تحول آفرین در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
12 تاثیر نظام پیشنهادهادر عملکرد درون سازمانی اموزش و پرورش از دیدگاه مدیران و معلمان (دریافت مقاله) هشتمین جشنواره و همایش ملی نظام پیشنهادها
13 توانمند سازی در مدیریت اسلامی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، کسب و کار و حسابداری
14 رابطه ی مولفه های فرهنگ سازمانی با چابکی دانشگاه علوم پزشکی زابل بر اساس مدل فرهنگ سازمانی دنیسون (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی
15 سنجش میزان مولفه های هوش معنوی منابع انسانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
16 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر ارتقای سلامت سازمانی مطالعه موردی ( شهرداری زاهدان و مناطق سه گانه آن ) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین
17 طراحی سیستمی برای انتخاب مدیران در ادارات دولتی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی گروهی (مطالعه موردی اداره کل ثبت احوال استان تهران) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت ، حسابداری و مهندسی صنایع در سازمانها
18 عدالت اجتماعی در مدیریت اسلامی (با تکیه براندیشه امیر المومنین(ع)) (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی مدیریت و فرهنگ توسعه
19 نظام شورایی فراگیر و مشارکت مستقیم در پرتو سیستم های جدید دموکراسی الکترونیکی با رویکردی کاربردی در شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
20 نقش فناوری های نوین در چابکی سازمان صنایع و معادن خراسان جنوبی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
21 نقش مدیریت منابع انسانی بر نشاط سازمانی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21