رحیم حب نقی

 رحیم حب نقی رئیس دانشگاه ارومیه

رحیم حب نقی

Rahim Hobnaghi

رئیس دانشگاه ارومیه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ایجاد مسمومیت تجربی با گل افعی در گوساله های بومی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 58، شماره: 4
2 مطالعه بافتشناسی آنژیوژنز درمانی به روش مهندسی بافت در رت: نقش ماستسلها و پلاکتها در القاء آنژیوژنز (دریافت مقاله) مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور دوره: 4، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی اثرات سطوح مختلف نانوذره مس بر بافت آبشش بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران
2 اثر سطوح مختلف نانوذره مس بر آسیب شناسی کبد بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران
3 اثرات حفاظتی عصاره سیاهدانه بر روی نورونهای شاخ حرکتی قدامی نخاع رت بالغ بعد از اکسنوتومی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
4 بررسی هیستوپاتولوژیک ضایعات آبشش ماهیان پنکوسی سفید (Albino pangasius) در مراکز عرضه ماهیان زینتی در شهرستان ارومیه (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
5 بررسی هیستولوژیک روند ترمیم زخم در ماهی گلدفیش کوهان دار (Red Ryukin) (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
6 پراکندگی سنی جنسی تیپ های اولسر شیردان در گاومیش های ذبح شده در کشتارگاه ارومیه (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
7 تعیین درصد ضایعات هیستوپاتولوژیک قلب بره های سقط شده در میش های ارومیه (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
8 سپتی سمی آیروموناسی در ماهیان آنجل مونو (Monodactylus sebae) بررسی اثرات هیستوپاتولوژیکی آن (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
9 گزارش پاتولوژیکی وقوع یک مورد مانهیمیوز ( پاستورلوز ) ریوی در گاو مبتلا به نارسایی احتقانی قلب (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
10 گزارش وقوع سپتی سمی آئروموناسی در ماهیان مولی (Poecilia latipinna) در یکی از فروشگاه های ماهیان زینتی در شهرستان ارومیه و بررسی اثرات هیستوپاتولوژی آن (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
11 گزارش یک مورد کاردیومیولیزگاو وعوارض جانبی آن درگاو (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
12 گزارش یک مورد ناهنجار ی قلبی " نقیصه کامل سپتوم بطنی بهمراه تکوین ناقص در یچه های دهل ی زی – بطنی درگوساله (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
13 مطالعه ضایعات هیستوپاتولوژیک تعیین آلودگی باکتریایی فیل ماهیان بیمار پرورش یافته در پژوهشکده آرتمیا جانوران آبزی دانشگاه ارومیه (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
14 مطالعه هیستومورفومتری اثرات تجویزخوراکی عصاره هیدرو الکلی سیاه دانه در کولون رت نر (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران