مقصود پژوهنده

 مقصود پژوهنده دانشیار گروه بیوتکنولوژی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

مقصود پژوهنده

Maghsoud Pazhouhandeh

دانشیار گروه بیوتکنولوژی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر تنش شوری بر بیان نسبی ژن های کاتالاز و آسکوربات پراکسیداز وبرخی صفات فیزیولوژیکی در دو رقم گوجه فرنگی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی دوره: 6، شماره: 2
2 ایجاد گیاه سیب زمینی مقاوم به ویروس PVX با استفاده از مکانیسم RNA Silencing (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی دوره: 5، شماره: 1
3 بررسی تاثیر نوع ریز نمونه و هورمون برکالوس زایی و باززایی زعفران(Crocus sativus L.) (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 3، شماره: 3
4 بهینه سازی تولید پروتئین نوترکیب کریپتوکروم DASH1 جلبک سبز Volvox carteri در باکتری Escherichia coli: بررسی حلالیت و اتصال به DNA (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 10، شماره: 4
5 تاثیر ژن rolC در گیاه دارویی پروانش (Catharanthus roseus) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی دوره: 5، شماره: 1
6 دخالت متالوپروتیین MSD1در مکانیسم مقاومت به شوری بوسیلهمیانکنش با SSOS3 (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی دوره: 4، شماره: 2
7 روش ارزیابی فعالیت مهارکننده های خاموشی ژن در گیاه با استفادهاز دو پروتیین از ویروس برگ بادبزنی مو (GFLV) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی دوره: 4، شماره: 2
8 مطالعه تنوع ژنتیکی سودوموناس های فلورسنت جداشده از مزارع گندم با قابلیت کنترل Gaeumannomyces graminis var. Tritici عامل بیماری پاخوره گندم (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 45، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ایجادگیاه تراریخته زودگلده آرابیدوپسیس به روش خاموش کردن ژن CLF از طریق RNA silencing (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
2 Knock down بیان پروتئین P0 از ژنوم PLRV با القاء تولید آhpRNA و siRNAهای این ممانعت کننده ی RNA silencing و ایجاد گیاهان تراریخته با مقاومت زیاد نسبت به این ویروس (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
3 بررسی ایجاد گیاه تراریخته زود گلده اطلسی با انتقال ژن FT (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
4 بررسی بیان نسبی ژن آسکوربات پراکسیداز(APX1) در دو رقم گوجه فرنگی براثر تنش شوری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
5 بررسی بیان نسبی ژن کاتالاز (CAT1) دردورقم گوجه فرنگی تحت تنش شوری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
6 بررسی نقش تنظیم کننده های رشد و جداکشت در ایجاد کالوس و باززایی گیاه دارویی Nepeta Fissa (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
7 بهینهسازی کشت بافت گیاه دارویی ریحان، جهت بازایی مستقیم از ریز نمونههای هیپوکوتیل و کوتیلدون (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
8 بیان پروتئین پوششی ویروس PVX در باکتری به منظور تولید آنتی بادی اختصاصی ویروس (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
9 پروتئین عامل مقاومت به شوری SOS3 با پروتئین MnSOD درجهت حفاظت از گیاه در برابر استرس شوری تعامل دارد (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
10 تاخیر در زمان گلدهی گیاه کاهو با استفاده از خاموشی بیان ژنMSI4مبتنی بر مکانیسم RNA Silencing (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
11 تعمیر ترک بتن توسط رسوبات کلسیتی میکروبی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
12 تولید سازهی hairpin RNA ژن P25 از ژنوم ویروس PVX و ایجاد مقاومت در گیاهان تراریخت و تولید siRNA های نانوپلیپلکس این ژن در محیط in vitro (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
13 تولید سازهی hairpin RNA ژن P25 از ژنوم ویروس PVX و ایجاد مقاومت در گیاهان تراریخت و تولید siRNA های نانوپلیپلکس این ژن در محیط in vitro (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
14 تولید سیب زمینی مقاوم به ویروس PLRV از طریق knock down کردن بیان پروتئین ممانعت کننده از RNA silencing این ویروس (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
15 تولید گیاه سیب زمینی تراریخته مقاوم به ویروسPVXاز طریق RNA Silencing (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
16 جداسازی و انتخاب باکتری های تولید کننده رسوبات کلسیتی برای تعمیر ترک بتن و جلوگیری از خوردگی آرماتورها (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
17 جداسازی و کلونینگ cDNAی ژن SOS3 ( SALT OVERLY SENSITIVE 3 ازArabidopsis thaliana (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
18 جداسازی و کلونینگ ژن (CERK1) LysM-RLK1 و بررسی تاثیر بیان آن در مقاومت به پاتوژن های قارچی و باکتریایی گیاهان (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
19 جداسازی و کلونینگ ژن کیتیناز ech42 ازقارچ T.atroviride (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
20 جداسازی و همسانه سازی ژن MYC2 از گیاه مدل آرابیدوپسیس (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
21 جداسازی و همسانه سازی ژن PR1 N از گیاه آرابیدوپسیس (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
22 جداسازی و همسانه سازی ژن تولید کننده انسولین انسانی جهت بیان در سیستم های مختلف تولید پروتئین های نوترکیب (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
23 خاموشی ژن CLF با استفاده از تکنیک RNAi به منظور ایجاد گیاه تراریخته ی زود گلده آرابیدوپسیس (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
24 شناسایی محدود ویروس نکروز عفونی بافتهای خونساز در ماهی قزلآلا به روش nested-RT-PCR مبنای منطقه mid-G در استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
25 کشف یک تعامل مولکولی جدید درمکانیسم آغاز گلدهی با استفاده ازتکنولوژی دوبل هیبرید مخمر (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
26 کلونینگ Cdnaی ژن IGF1 جهت تولید انسولین انسانی در گیاهان (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
27 کلونینگ و انتقال ژن فایتوئین سنتاز گیاه نرگس به کاهو (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
28 گزارش سویه ای از سودوموناس فلورسنت با قابلیت تولید همزمان آنتی بیوتیک های فنازین و پایولوتیورین (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
29 گزارش یک میانکنش مولکولی ژن مقاومت به شوری SOS3 گیاه آرابیدوپسیس تالیانا به کمک روش دوبل هیبرید مخمر (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
30 مطالعه اثر تنش شوری بر صفات فیزیولوژیکی دو رقم گوجه فرنگی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
31 مطالعه رشد لوله گرده درون خامه با استفاده از میکروسکوپ فلورسنت در چند ژنوتیپ زردآلو (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
32 مقایسه استرین هایی از باکتری های سودوموناس فلورسنت با قابلیت تولید آنتی بیوتیک های مختلف در کنترل Phytophthora drechsleri، عامل بیماری پوسیدگی ریشه خیار (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
33 همسانه سازی و انتقال ژن تولید کننده انسولین انسانی به گیاه نعناع (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی