دکتر شریعه رستمی

دکتر شریعه رستمی رییس اداره حفظ کاربری امور اراضی استان تهران

دکتر شریعه رستمی

Dr. Sharie Rostami

رییس اداره حفظ کاربری امور اراضی استان تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی اثرات کاربرد فناوری های نانو در کشاورزی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
2 جداسازی و شناسایی ریزوباکترهای موثر Bacilluss subtilis در کنترل بیولوژیک پوسیدگی اسکتلروتینیایی گیاه دارویی آفتابگردان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
3 نقش کنترل بیولوژیک عوامل بیمارگرخاکزاددرجهت توسعه کشاورزی پایدار (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار