شریعه رستمی

 شریعه رستمی ریاست امور اراضی ، سازمان جهاد کشاورزی تهران

شریعه رستمی

Sharie Rostami

ریاست امور اراضی ، سازمان جهاد کشاورزی تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی اثرات کاربرد فناوری های نانو در کشاورزی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
2 جداسازی و شناسایی ریزوباکترهای موثر Bacilluss subtilis در کنترل بیولوژیک پوسیدگی اسکتلروتینیایی گیاه دارویی آفتابگردان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
3 نقش کنترل بیولوژیک عوامل بیمارگرخاکزاددرجهت توسعه کشاورزی پایدار (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار