سید علی جوهری

 سید علی جوهری عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان(دانشکده منابع طبیعی - گروه شیلات)

سید علی جوهری

Seyedali Johari

عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان(دانشکده منابع طبیعی - گروه شیلات)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تاثیر القای تریپلوییدی و دستکاری های فیزیکی بر شاخص های رشد و ترکیب اسیدهای آمینه قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 73، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم آماده شده تحت تابش فرابنفش و تاریکی در بافت کلیه کپور معمولی نوجوان ( Cyprinus carpio) (دریافت مقاله) دومین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران
2 آشنایی با پروتیومیکس و کاربرد آن در توسعه پایدار آبزی پروری و علوم شیلاتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی
3 اثر سمیت ایجاد شده توسط نانو ذرات بر موجودات آبزی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور
4 اثر فاز محلول نفت خام و نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم آماده شده تحت تابش فرابنفش و تاریکی بر بافت پانکراس کپور معمولی نوجوان (Cyprinus carpio) (دریافت مقاله) دومین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران
5 اثر همزمان نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم و فاز محلول نفت خام تحت تابش فرابنفش و تاریکی بر بافت پانکراس و کلیه کپور معمولی (Cyprinus carpio) (دریافت مقاله) دومین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران
6 بررسی اثر سمیت یون نقره بر موفقیت تولید مثل ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست
7 بررسی اثر فاز محلول نفت خام (WSF) آماده شده تحت تابش فرابنفش و تاریکی بر بافت های کلیوی کپور معمولی نوجوان ( Cyprinus carpio) (دریافت مقاله) دومین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران
8 بررسی خواص ضدمیکروبی نانوذرات مس بر پروبیوتیک Bacillus subtilis در محیط in vitro (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
9 تاثیر القای تتراپلوییدی بر بازماندگی، رشد و ترکیب اسیدهای آمینه قزل آلای رنگین کمانOncorhynchus mykiss (دریافت مقاله) اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی
10 مروری بر کاربردهای گیاهان دارویی در تکثیر و پرورش آبزیان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن های علمی دانشجویی رشته های کشاورزی و منابع طبیعی
11 مطالعه اثر سمیت حاد کلرید جیوه در ماهی دانیو گورخریDanio rerio تراریخته (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
12 مطالعه اثر سمیت نانو ذرات نقره کلوئیدی بر موفقیت لقاح در ماهی قزل آلای رنگین کمانOncorhynchus mykiss (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران