دکتر محمدمهدی علیشاهی

دکتر محمدمهدی علیشاهی استاد
دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز

دکتر محمدمهدی علیشاهی

Dr. Mohamadmahdi Alishahi

استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی پدیده اسلمینگ در قایق پرنده (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی دریا دوره: 3، شماره: 5
2 تخمین و تحلیل حساسیت ضرایب آیرودینامیکی یک وسیله پرنده از مدل سازی داده های آزمایش ایروبالستیک با حداقل مربعات غیرخطی و ماتریس فیشر (دریافت مقاله) دوفصلنامه مکانیک سیالات و آیرودینامیک دوره: 9، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A STUDY OF WINGLET AND AERODYNAMIC INTERFERENCES IN 3 D VISCOUS FLOW AROUND A FLYING BOAT IN GROUND EFFECT (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
2 ارزیابی کیفیت داده های تونل باد حدود صوت عاصف (دانشگاه شیراز) بر اساس آزمایش بر روی مدل استاندارد آگارد-بی (دریافت مقاله) سی و دومین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
3 اندازه گیری کیفیت جریان در محوطه آزمایش تونل باد حدود صوت دانشگاه شیراز به کمک سنجه فیلم داغ (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران
4 بالابردن دقت در محاسبه میدان جریان بر روی پروانه های دریایی و مقایسه نتایج شبکه ساختار یافته و بدون ساختار (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
5 بررسی اثر میزان گاز تزریقی در سوپرکاویتاسیون با تزریق گاز( با نشت نوع اول) (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن هوافضای ایران
6 بررسی اثرات مدلهای اغتشاشی و متدهای عددی گوناگون برصدای ناشی از جریان حول یک استوانه (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
7 بررسی اثرجاذبه برسوپرکاویتاسیون طبیعی دیسک درحضوربدنه (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
8 بررسی پدیده ضربه در حین ورود جسم به آب به صورت مایل (دریافت مقاله) هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران
9 بررسی پدیده کاویتاسیون حول یک بدنه با سر نیمکروی بصورت آزمایشگاهی (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
10 بررسی پدیده کاویتاسیون حول یک بدنه با سر نیمکروی بصورت آزمایشگاهی ومقایسه آن با حل عددی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
11 بررسی تجربی کیفیت جریان در محوطه آزمایش تونل باد حدود صوت دانشگاه شیراز (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
12 بررسی تجربی کیفیت جریان در محوطه آزمایش تونل باد حدود صوت دانشگاه شیراز (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
13 بررسی تحلیلی نیروهای آیرودینامیکی بالک مشبک در حضور بدنه در جریان مافوق صوت (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس توسعه فناوری در مهندسی مکانیک و هوافضا
14 بررسی میدان جریان حول قایق پرنده در پرواز آزاد بکمک حل معادلات روی ابر رایانه موازی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
15 تحلیل عددی آیرودینامیک جدایش در یک پیکربندی بال پایلون جسم الحاقی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
16 تحلیل کانال پسا برای یک بالانس داخلی تونل باد با در نظر گرفتن قابلیت ساخت (دریافت مقاله) سی و دومین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
17 چالشها و راهکارها درشبیه سازی سخت افزاردرحلقه یک وسیله پرنده مافوق صوت (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
18 حل عددی جریانهای چند ناحیه ای مافوق صوت حول بال و بدنه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس دینامیک شاره ها
19 حل موازی معادلات ناویه - استوکس در حالت غیرقابل تراکم با در نظر گرفتن سطح آزاد در برخورد یک سیلندر دایره ای شکل با سیال بر روی پردازنده های موازی نا همگن (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
20 شبیه سازی عددی میدان جریان همراه با احتراق درون اتاق احتراق جریان معکوس یک نیروگاه گازی (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
21 شبیه سازی عددی یک برج خنک کن کارخانه سیمان، حل سیمان سه بعدی گاز و حرکت ذرات گرد و غبار (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
22 طراحی مسیر بهینهی انرژی برای پهپاد خورشیدی با رویکرد پوشش منطقه ای و حرکت روی منحنی مشخص (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی ناوبری
23 طراحی یکسیستم کنترل غیرخطی جهت حذف اثر پدیده چرخشمعکوسیکوسیله پرنده (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
24 طراحی، بهینه سازی معلق کننده OCXO برای رسیدن به افت نویز فازی کمینه (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس رادار و سامانه های مراقبتی ایران
25 مدل سازی هندسی بطن چپ قلب انسان برای محاسبه تقابل سازه - سیال بوسیله نرم افزار میمیکس (دریافت مقاله) بیست و یکمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
26 مدلسازی عددی جریان در توربین فراصوت ضربه ای (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
27 مقایسه منحنی های مشخصه یک پمپ گریز از مرکز دور بالا در دو حالت شبکه با سازمان و بی سازمان (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک