دکتر پدرام پیوندی

دکتر پدرام پیوندی دانشیار، دانشکده مهندسی نساجی - بخش پوشاک دانشگاه یزد

دکتر پدرام پیوندی

Dr. pedram Peyvandi

دانشیار، دانشکده مهندسی نساجی - بخش پوشاک دانشگاه یزد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.