پروفسور محمد حسین تقدیسی

پروفسور محمد حسین تقدیسی استاد

پروفسور محمد حسین تقدیسی

Prof. Mohammad Hossein Taghdisi

استاد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Association between spiritual health and quality of life in patients with type ۲ diabetes in Bandar Abbas, Iran (دریافت مقاله) فصلنامه پزشکی هرمزگان دوره: 18، شماره: 3
2 Association between spiritual health and quality of life in patients with type ۲ diabetes in Bandar Abbas, Iran (دریافت مقاله) فصلنامه پزشکی هرمزگان دوره: 18، شماره: 3
3 اثر بخشی درمان شناختی رفتاری گروهی بر ادراک درد، در زنان مبتلا به ام اس (دریافت مقاله) پژوهشنامه زنان دوره: 11، شماره: 31
4 اثر برنامه آموزشی بر اساس الگوی precede در ارتقاء کیفیت زندگی بیماران دیابتی نوع ۲ (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان دوره: 13، شماره: 1
5 اثرات ازدحام ترافیک شهری سنندج بر تعیین کننده های اجتماعی سلامت از دیدگاه ساکنین و مطلعین کلیدی: یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) مجله آموزش و سلامت جامعه دوره: 5، شماره: 1
6 اثربخشی آموزش خوردن آگاهانه مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش وزن ، خودکارآمدی ، تنظیم هیجان و تغذیه سالم در زنان مبتلا به چاقی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 13، شماره: 1
7 ارتباط درمان نگهدارنده متادون با فراوانی جرایم مرتبط با مصرف مواد مخدر در استان گلستان (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 31، شماره: 201
8 ارتقای سواد تغذیه ای راهکاری اثربخش در ارتقای سلامت جامعه (دریافت مقاله) فصلنامه سواد سلامت دوره: 3، شماره: 3
9 ارزشیابی مدل ارتقای سلامت پندر در پیشگویی کیفیت زندگی دختران نوجوان (دریافت مقاله) مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی دوره: 8، شماره: 4
10 ارزیابی ادراکات کارکنان نسبت به فرهنگ ایمنی در شرکت صنایع مس شهید باهنر کرمان بر حسب الگوی اعتقاد بهداشتی(HBM) (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 21، شماره: 4
11 ارزیابی ادراکات کارکنان نسبت به فرهنگ ایمنی در کارخانه نورد و تولید قطعات فولادی بر حسب مدل اعتقاد بهداشتی- سال ۹۰ (دریافت مقاله) فصلنامه طب کار دوره: 5، شماره: 2
12 ارزیابی فرهنگ ارائه دهندگان خدمات درمانی نسبت به ایمنی بیمار در میان کارکنان بیمارستان های شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات نظام سلامت دوره: 10، شماره: 1
13 ارزیابی فرهنگ بهداشت، ایمنی و محیط زیست(HSE) یک سازمان پالایشگاه نفت با استفاده از نردبان فرهنگ HSE (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 21، شماره: 4
14 ارزیابی کارائی مدل بزنف در ارتقاء سلامت بیماران مبتلا به سرطان (دریافت مقاله) نشریه پرستاری ایران دوره: 24، شماره: 69
15 اعتباریابی خصوصیات روان سنجی گونه فارسی پرسشنامه سبک زندگی - HPLP II نوجوانان (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 12، شماره: 2
16 Burden of Occupational Accidents in Tehran during ۲۰۰۸-۲۰۱۱ (دریافت مقاله) مجله علوم پزشکی ایران دوره: 2، شماره: 2
17 Predictors of Adopting Preventive Nutritional Behaviors of Breast Cancer among Women Based on Social -Cognitive Theory variables (دریافت مقاله) مجله بهداشت و توسعه دوره: 9، شماره: 1
18 Risk factors of cardiovascular diseases in a worker population in Isfahan province (Isfahan Electricity Production and Distribution Company) (دریافت مقاله) مجله آریا آترواسکلروز دوره: 7، شماره: 0
19 The effect of internet-based intervention on lifestyle and healthy nutrition habits of women in North of Iran: a field-based trial study (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات سلامت کاسپین دوره: 7، شماره: 4
20 The Exploration of Protective factors on prevention working children’s substance abuse (دریافت مقاله) مجله بین المللی کودکان دوره: 5، شماره: 9
21 بررسی تاثیر آموزش از طریق بحث گروهی بر ارتقاء آگاهی بهداشت بلوغ جسمی دختران نوجوان ساکن مراکز شبانه روزی بهزیستی شهر تهران (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 12، شماره: 1
22 بررسی تاثیر رویکرد گروه همسالان بر آگاهی و عملکرد دختران نوجوان پیرامون سلامت روان (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 10، شماره: 3
23 بررسی تاثیر مداخله آموزشی بر اساس تئوری عمل منطقی بر انتخاب روش زایمان در زنان باردار خواستار سزارین انتخابی (دریافت مقاله) مجله زنان، مامایی و نازایی ایران دوره: 17، شماره: 109
24 بررسی رابطه بین کیفیت زندگی و سواد سلامت در بین پرستاران بزرگترین مرکز قلب شمالغرب کشور (دریافت مقاله) فصلنامه سواد سلامت دوره: 4، شماره: 3
25 پیشگویی کننده های مصرف میوه و سبزی در دانش آموزان: کاربرد نظریه رفتار برنامه ریزی شده (دریافت مقاله) دانشور پزشکی (نشریه پژوهشی پایه و بالینی) دوره: 23، شماره: 3
26 تاثیر آموزش بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی بر ارتقای بهداشت بلوغ جسمی دختران نوجوان مراکز شبانه روزی بهزیستی شهر تهران (دریافت مقاله) مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی دوره: 10، شماره: 2
27 تاثیر آموزش بر توانمندى رابطان مرکز بهداشت شرق تهران در مورد مهارتهاى ارتباطى زوجین (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت در عرصه دوره: 1، شماره: 4
28 تاثیر انتقال آموزش توسط رابطین بهداشتی بر انتخاب روش ختم حاملگی زنان باردار بر اساس مدل قصد رفتاری (دریافت مقاله) مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی دوره: 10، شماره: 3
29 تاثیر مداخله آموزشی بر اساس مدل بزنف بر عملکرد ایمنی کارگران (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 16، شماره: 3
30 تاثیر مداخله آموزشی بر به کارگیری مفاهیم مدیریت کیفیت جامع (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 13، شماره: 1
31 تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر الگوی پرسید برارتقای کیفیت زندگی سالمندان (دریافت مقاله) مجله آموزش و سلامت جامعه دوره: 1، شماره: 2
32 تاثیر مدل مراحل تغییر (TTM) بر اتخاذ فعالیتهای فیزیکی مناسب در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان دهاقان (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 11، شماره: 8
33 تاثیر نقش دانش آموزان بر عملکرد والدین در تفکیک زباله در شهرستان مراغه (دریافت مقاله) فصلنامه سواد سلامت دوره: 2، شماره: 2
34 تبیین تربیت جنسی دانش آموزان ایرانی از دیدگاه مربیان بهداشت مدارس ابتدایی (دریافت مقاله) مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی دوره: 8، شماره: 2
35 تبیین راههای پنهان کاری مصرف مواد مخدر درمعتادان مرد: یک تحقیق کیفی (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 14، شماره: 3
36 تجربه توهم در مصرف کنندگان مواد مخدر: یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 13، شماره: 4
37 خلاصه سیاستی ۵: نقش آموزش و ارتقای سلامت در شرایط اضطراری (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ و ارتقای سلامت دوره: 4، شماره: 1
38 رابطه بین استرس ادراک شده و فشار خون با نقش میانجیگری بهزیستیذهنی (دریافت مقاله) نشریه علمی، پژوهشی و فناوری البرز دوره: 1، شماره: 3
39 سلامت جنسی کودکان: مطالعه کیفی تبیین دیدگاههای والدین (دریافت مقاله) مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی دوره: 11، شماره: 2
40 شناسایی الگوهای ذهنی مدیران رسانه ای پیرامون اطلاع رسانی در بحران ها (با کاربست روش کیو) (دریافت مقاله) فصلنامه رسانه دوره: 33، شماره: 3
41 شیوه زندگی ارتقاء دهنده سلامت در دانشجویان پرستاری: مرور نظام مند (دریافت مقاله) مجله مدیریت ارتقای سلامت دوره: 2، شماره: 1
42 عوامل فردی و محیطی مستعدکننده گرایش به مصرف مواد مخدر از دیدگاه معتادان شهر اهواز، یک تحقیق کیفی (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 15، شماره: 3
43 مدل های خاص تصمیم گیری چند معیاره درمداخلات آموزش بهداشت و ارتقاسلامت:مقاله مروری (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 13، شماره: 6
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ایمنی رفتاری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE
2 Student participation in the separation of household waste using the health promoting school approach (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست در هزاره سوم
3 بررسی ارتباط بین خودکارآمدی رفتار غذایی و نگرش به حذف وعده های غذایی اصلی در زنان دارای اضافه وزن و چاقی شهر ارومیه (دریافت مقاله) یازدهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور
4 بررسی نقش ارتقاء سلامت معنوی در اتخاذ رفتارسازگارانه دربیماران مبتلا به سرطان پستان بر اساس مدلIBM (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی سرطان پستان
5 تاثیر فعالیت محافظان سبز در مدرسه بر توانمندسازی دانش آموزش مقطع ابتدایی در بازیافت زباله از مبدا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست طبیعی
6 تبیین دلایل و بسترهای اجتماعی انتخاب روش خودسوزی توسط زنان کرد با رویکردی کیفی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی مطالعات اجتماعی سلامت
7 رابطه بین استرس ادراک شده وفشار خون با نقش میانجی گری بهزیستی ذهنی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی
8 رابطه تیپ شخصیت و کیفیت زندگی در زنان مبتلا به بیماری فشار خون (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی
9 فرهنگ سازی در مدیریت خلاق بهداشتی ایمنی و محیط زیست(hse) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانشجویی مهندسی HSE و سومین همایش ملی دانشجویی مهندسی بازرسی فنی
10 مقایسه روش MORT و Tripod beta با تلفیق مدل سلسله مراتبی درتحلیل رخداد حادثه در صنعت (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی HSE در پروژه های عمرانی، معدن، نفت و گاز