دکتر حسین اسدی

دکتر حسین اسدی استاد دانشگاه صنعتی شریف

دکتر حسین اسدی

Dr. Hossein Asadi

استاد دانشگاه صنعتی شریف

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.