ابوالقاسم رادفر

 ابوالقاسم رادفر استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تهران

ابوالقاسم رادفر

Abolghasem Radfar

استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 از سیمرغ قاف تا خداوندگار دژ درون بررسی تطبیقی ساختار و محتوای منطق الطیر و دژ درون (دریافت مقاله) دوفصلنامه ادبیات تطبیقی دوره: 3، شماره: 6
2 بررسی ترجمه ی کردی زاری از لیلی و مجنون نظامی (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب غنایی دوره: 12، شماره: 23
3 بررسی تطبیقی مضامین عاشقانه داستان ورقه و گلشاه عیوقی با اصل روایت عربی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 2، شماره: 1
4 بررسی جنبه های ادبی فتوح السلاطین عصامی (فردوسی دکن) (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 2، شماره: 2
5 بررسی و نقد اصول فرهنگ نویسی در فرهنگ آنندراج (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 4، شماره: 6
6 تحلیل رویکرد تحقیقات نظامی شناسی در کتاب های محققان ایرانی از 1300 تا 1384 ش (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 6، شماره: 10
7 جایگاه اقبال لاهوری در حوزه ادبیات تطبیقی و تاثر او از شاعران فارسی زبان تا عصر حافظ (دریافت مقاله) دوفصلنامه ادبیات تطبیقی دوره: 2، شماره: 3
8 حمد الهی و مدایح نبوی دراشعار ناصر خسرو (دریافت مقاله) پژوهشنامه اورمزد دوره: 8، شماره: 23
9 زبان، صور و اسباب ایجاد طنز (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی دوره: 1، شماره: 1
10 علم زیباشناسی و مفهوم آن در ادبیات کودکان (دریافت مقاله) پژوهشنامه اورمزد دوره: 8، شماره: 23
11 مقایسه معانی حرف اضافه به در تاریخ بلعمی با حرف جر باء در زبان عربی (دریافت مقاله) دوفصلنامه ادبیات تطبیقی دوره: 11، شماره: 20
12 نقد جامعه شناختی رمان بازی آخر بانو بلقیس سلیمانی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جدید در علوم انسانی دوره: 3، شماره: 19