دکتر حسن استادحسین

دکتر حسن استادحسین دانشکده مهندسی عمران دانشگاه کاشان

دکتر حسن استادحسین

Dr. Hassan Ostadhossein

دانشکده مهندسی عمران دانشگاه کاشان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تفاوت روش های طراحی بر اساس نیرو و تغییر مکان در قاب های خمشی بتنی در برابر زلزله (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی زلزله دوره: 5، شماره: 4
2 کاهش خرابی ناشی از برخورد هواپیما به سازههای محافظ بتنی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 36، شماره: 4
3 مقایسه شاخص های خسارت در بررسی عملکردی قاب های خمشی ویژه بتنی (دریافت مقاله) نشریه مهندسی سازه و ساخت دوره: 7، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 استفاده از روش ذرات برای مدلسازی پدیده گسترش ترک در مصالح تردشکن (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
2 استفاده از میانقاب فولادی به عنوان عضو فداشونده در برابر انفجار (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی مهندسی سازه
3 بررسی تاثیر گودبرداری بر میزان خسارت وارده به سازه های بالادست (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
4 بررسی عددی اثر ارتعاشات محیطی بر پی ناحیه بحرانی پروژه چشمه نور ایران (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات
5 بررسی کفایت ضوابط ویرایش سوم آیین نامه زلزله ایران برای دستیابی به سطح عملکرد موردانتظار (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
6 بهبود روش بدون المان SPH در حل سیستمهای دینامیکی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی مهندسی عمران
7 تأثیر آتش سوزی بر كاهش مقاومت و زمان فروریزش تیر بتن مسلح (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
8 تحلیل ترک در سدهای بتنی وزنی با استفاده از روش های اجزای محدود و با بهره گیری از معیار مکانیک شکست غیر خطی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
9 تحلیل لرزه ای سازه های سطحی با وجود تونل در بستر احداث سازه در مناطق شهری (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
10 تحلیل لرزه ای گروه شمع ناشی از اندرکنش کینماتیکی غیر خطی خاک و شمع (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
11 روندارزیابی عملکردساختمان های مقاوم دربرابر انفجارصنعتی برای مقاومت دربرابر انفجار ناشی ازتهدید نظامی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
12 طراحی پلاستیک قاب خمشی فولادی بر مبنای عملکرد و مقایسه آن با روش مبتنی بر نیرو (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی مهندسی سازه
13 محاسبه میرایی سازه های تاریخی به روش تجربی (مطالعه موردی مسجد فخرالدوله تهران) (دریافت مقاله) دومین همایش تخصصی توانمندسازی میراث معماری و شهری در برابر زلزله
14 مطالعه موردی اثر لرزش های عبور مترو بر بستر و پیکره سازه تاریخی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات
15 مطالعه موردی ارزیابی لرزه ای مسجد فخرالدوله (دریافت مقاله) دومین همایش تخصصی توانمندسازی میراث معماری و شهری در برابر زلزله
16 مقایسه رفتار قاب های خمشی فولادی بهسازی شده با مهاربند های همگرا و واگرا (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
17 مقایسه ی طراحی قابهای خمشی بتنی مطابق روش طراحی مستقیم بر اساس تغییرمکان و نیرو-بخش دوم: مقایسه عملکرد (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی مهندسی سازه
18 مقایسهی طراحی قابهای خمشی بتنی مطابق روش طراحی مستقیم بر اساس تغییرمکان و نیرو-بخش اول: تیوری و طراحی (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی مهندسی سازه
19 نیروهای کینماتیکی لرزه ای درشمع های منفرد واقع درمحیط خاک لایه ای غیرخطی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران