مارک جان البریخت

 مارک جان البریخت دانشیار، مطالعات تاریخی و مطالعات شرقی، دانشگاه Rzeszow

مارک جان البریخت

Mark John Elbrikht

دانشیار، مطالعات تاریخی و مطالعات شرقی، دانشگاه Rzeszow

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.