دکتر حمیدرضا قربانی

دکتر حمیدرضا قربانی دانشکده هنر- دانشگاه بیرجند

دکتر حمیدرضا قربانی

Dr. Hamidreza Ghorbani

دانشکده هنر- دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 An Ethno-Archaeological Study on the Thin-Walled Ceramics based on the Production Techniques of the Contemporary “Jahleh” Wares in Minab, Hormozgan, Iran (دریافت مقاله) مطالعات باستان شناسی ایران دوره: 10، شماره: 1
2 Prehistoric Evidence of Sonqor Koliyaie Plain in Central Zagros (دریافت مقاله) مطالعات باستان شناسی ایران دوره: 6، شماره: 1
3 The Newfound Petroglyphs at Aso, Birjand, Eastern Iran (دریافت مقاله) مطالعات باستان شناسی ایران دوره: 8، شماره: 1
4 بر همکنش های اقتصادی- سیاسی جوامع جنوب شرقی فلات ایران با شبه قاره هند و میان رودان( در طی هزاره سوم ق.م؛ مطالعه موردی، تجارت سنگ های قیمتی) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شبه قاره دوره: 13، شماره: 40
5 برآورد جمعیت در سیستان بر پایه مطالعات باستانقومشناسی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 8، شماره: 2
6 بررسی تطبیقی نگاره بزکوهی در سنگ نگاره های شرق و غرب ایران (مطالعه ی موردی: سربیشه و اورامان) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان دوره: 10، شماره: 3
7 بررسی سیر تحول ایوان در خانه های نهبندان از قاجار تا پهلوی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان دوره: 11، شماره: 4
8 بررسی نقش مایه های سنگ نگاره آسو در شهرستان بیرجند (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان دوره: 9، شماره: 4
9 بررسی و تحلیل نگاره های نمادین (مطالعه موردی: سنگ نگاره های استان خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) فصلنامه جلوه هنر دوره: 11، شماره: 4
10 بررسی و تحلیل ویژگی های بصری و سبک تصویری نقوش سفال های فرهنگ کورا- ارس (براساس محوطه یانیک تپه) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای باستانشناسی ایران پیش از اسلام دوره: 1، شماره: 1
11 پیکر بندی فضایی و چیدمان اجتماعی در معماری شهر سوخته برپایه ی رویکرد چیدمان فضا (نمونه های موردی: ساختمان ۱ از دوره II, III و ساختمان ۲۰ از دوره IV شهر سوخته) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهه باستان سنجی دوره: 8، شماره: 1
12 سیستم اطلاعات جغرافیایی در پژوهش های باستان شناسی ایران؛ پیشینه، روند و مشکلات (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 9، شماره: 3
13 شناسایی و تحلیل بستر آثار سفالی بر مبنای بقایای محیط دفن بررسی موردی سفالینه های خاکستری منسوب به عصر آهن (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهه باستان سنجی دوره: 1، شماره: 1
14 فرابازنمایی بصری سفال های منقوش چشمه علی II و III و تپه پردیس (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای باستانشناسی ایران پیش از اسلام دوره: 4، شماره: 2
15 نقوش انسانی در کنده نگاره های شرق ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان دوره: 12، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 باستان شناسی شناخت بر اساس رویکردهای نظری باستان شناسی و مطالعات علوم اعصاب (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی باستان شناسی ایران
2 بررسی قلعه سلاسل شوشتر بر اساس شواهد باستان شناسی و متون تاریخی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی باستان شناسی ایران
3 بررسی و تحلیل سفال های رنگارنگ با تکیه بر محوطه باستانی هفتوان تپه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی باستان شناسی ایران
4 بررسی و تحلیل نقش سنگ نگاره ها در توسعه ی گردشگری فرهنگی استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
5 بررسی و مطالعه نگاره اسب و سوارکاران بر روی سنگ نگاره های استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی باستان شناسی ایران
6 پژوهش های آرکئومتالورژی و معدنکاری کهن در خراسان جنوبی (با تکیه بر بررسی های باستان شناسی و آزمایشات پتروگرافی) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی باستان شناسی ایران
7 تجزیه و تحلیل سفالهای تپه بروه سردشت با استفاده روشهای آزمایشگاهی،میکروسکوپی و طیف سنجی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی باستان شناسی ایران
8 تغییرات همزمانی-درزمانی سنگ تراشیده در طی دوره نوسنگی بی سفال در زاگرس (دریافت مقاله) دومین همایش ملی باستان شناسی ایران
9 ساختار شناسی بافت و تعیین نوع رنگدانه سفالهای دوره مس و سنگ تپه قشلاق با استفاده از روش های پتروگرافی و اسپکتروسکوپی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی باستان شناسی ایران
10 عنصریابی نقوش سفال های چشمه علی II و III (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی باستان شناسی ایران
11 نمادشناسی نگاره چلیپا بر روی صخره نگاره های شرق ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی باستان شناسی ایران
12 نویسندگی: اصطلاح شناسی فاقد مهندسی دانش؛ سازما ندهی دانش فنی و سامان دهی مفاهیم علمی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی مجازی باستان شناسی ایران و مناطق همجوار