مرتضی اسکندری قادی

 مرتضی اسکندری قادی استاد عضو هیات علمی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران

مرتضی اسکندری قادی

Morteza Eskandari Ghadi

استاد عضو هیات علمی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی تحلیلی اندرکنش صفحه ی دایره ای انعطاف پذیر با نیم فضای ایزوتروپ جانبی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران فردوسی دوره: 27، شماره: 1
2 بررسی کوپلینگ پیزوالکتریکی و آنیزتروپی بر انتشار امواج صوتی در بلوره صوتی لیتیوم نیوباته (دریافت مقاله) دوفصلنامه روشهای عددی در مهندسی دوره: 36، شماره: 1
3 توابع پتانسیل برای مسایل ترموالاستودینامیک در محیط همسانگرد جانبی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 29، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 3D static Analysis of a Transversely Isotropic Half-Space (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
2 آنالیز محیط بینهایت دو ماده ای با رفتار ایزوتروپ جانبی تحت نیروی استاتیکی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
3 ارزیابی روش های طراحی بر مبنای تغییر مکان دیوار های برشی بتن مسلح در برابر زلزله (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
4 ارزیابی عملکرد ساختمانهای فولادی موجود با مهاربندی ضربدری با دستورالعمل بهسازی لرزه ای بااستفاده ازطیف طرح خاص ساختگاه (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
5 امواج سطحی در یک نیم فضای ایزوتروپ جانبی در فضای زمانی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
6 اندرکنش شالوده حلقه ای انعطاف پذیربانیم فضای ایزوتروپ جانبی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
7 forced rocking motion of a two -layer transversely isotropic half-space (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
8 Investigation of the effect of FRP on increasing bond strength and decreasing development length of reinforced concrete members (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی
9 برآورد تغییر مکان های قائم در محیط ایزوتروپ جانبی دو لایه ای ناشی ازنیروی ضربه ای قائم (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
10 برآورد خطر زمینلرزه منطقه اصفهان به روش احتمالاتی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
11 بررسی سختی اولیه، ظرفیت باربری و اولین مفصل پلاستیک در قاب های فلزی مجهز به میراگر ذوزنقه ای شکل با مهاربندی شورن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
12 بررسی شکل پذیری و جذب انرژی در قاب های مهاربندی شده مجهز به میراگر ذوزنقه ای شکل (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
13 تابع امپدانس قائم شالوده حلقوی مضاعف مستقر بر سطحنیم فضای ایزوتروپ جانبی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
14 تاثیر به کارگیری فنر معادل خاک زیر شالوده، در تحلیل استاتیکی دودکش-ها (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
15 تحلیل خطر منطقه قم به روش احتمالاتی تصحیح شده (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران های طبیعی
16 تحلیل خطرمنطقه قم براساس کاتالوگ زمین لرزه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
17 تحلیل دینامیکی نیم فضای ایشوتزوپ جانبی تحت اثز بارگذاری مستطیلی سطحی با استفاده اس توابع گزین (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
18 تحلیل سه بعدی نیم فضای ایزوتروپ جانبی دولایه ای تحت اثرشالوده مستطیلی کاملا انعطاف پذیرمستقر برآن (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تکنیکهای نوین محاسباتی در مهندسی عمران
19 تحلیل شالوده صلب ماشین های دوار در تماس با نیم محیط ایزوتروپ جانبی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی
20 تحلیل محیط نیمه بی نهایت ایزوتروپ جانبی به پیچش وارد بر جداره حفره با طول محدود (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
21 تحلیل نیم فضای ایزوتروپ جانبی تحت اثر صفحه صلب دایره‌ای با استفاده از توابع گرین بار رینگی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
22 تحلیل نیم فضای ایزوتروپ جانبی دولایه ای تحت اثر شالوده صلب دایره ای سطحی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
23 تحلیل نیم محیط ایزوتروپ جانبی در تماس با شالوده ی صلب حلقه ای (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
24 تحلیل ینیم فضای ایزوتروپ جانبی حاوی حفره استوانه ای محدود تحت تغییرشکل پیچشی وارد برکف حفره (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
25 تعیین طیفهای طراحی افقی و قائم برای ساختگاه های سنگی بر اساس داده های ایران (دریافت مقاله) دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی
26 تعیین طیفهای طراحی برای ساختگاههای سنگی ایران با ملاحظات بزرگی و فاصله و مقایسه با طیفهای حاصل از مطالعات منطقه ای (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک
27 توابع گرین برای محیط نیمه بینهایت با رفتار ایزوتروپ جانبی تحت اثر بارگذاری قائم در فضای فرکانسی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
28 سهم ضریب رفتار ناشی از شکل پذیری برای پوسته های کروی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله