دکتر علی تقوی

دکتر علی تقوی رئیس مجتمع آموزش عالی مذاهب اسلامی واحد گرگان

دکتر علی تقوی

Dr. ALI TAGHAVI

رئیس مجتمع آموزش عالی مذاهب اسلامی واحد گرگان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.