بابک علیجانی

 بابک علیجانی استادیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان و عضو پژوهشی مرکز تحقیقات تروما جاده ای

بابک علیجانی

Babak Alijani

استادیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان و عضو پژوهشی مرکز تحقیقات تروما جاده ای

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Comparison between Therapeutic Effect of Granulocyte Colony-stimulating Factor and Methylprednisolone in Treatment of Patients with Acute Traumatic Spinal Cord Injury (دریافت مقاله) مجله جراحی مغز و اعصاب ایران دوره: 2، شماره: 1
2 Comparison of Analgesic Effects of Epidural Infusion of Fentanyl and Fentanyl-bupivacaine in Spine Surgery: A Randomized Clinical Trial Study (دریافت مقاله) مجله جراحی مغز و اعصاب ایران دوره: 1، شماره: 1
3 Curb the Pain of Spondylolisthesis; Comparing Posterolateral Fusion with Posterior Lumbar Interbody Fusion (دریافت مقاله) مجله جراحی مغز و اعصاب ایران دوره: 1، شماره: 2
4 Glioblastoma Multiforme: A Single Hospital Experience (دریافت مقاله) مجله جراحی مغز و اعصاب ایران دوره: 1، شماره: 3
5 Hydatid Disease of the Cervical Spine Mimicking Traumatic Burst Fracture (دریافت مقاله) مجله جراحی مغز و اعصاب ایران دوره: 1، شماره: 4
6 Infected External Ventricular Drainage After Ruptured Intracranial Aneurysm: Clipping Time Challenge (دریافت مقاله) علوم اعصاب کاسپین دوره: 5، شماره: 1
7 Microwave Tumor Ablation of Vertebral Bone Metastasis: A Case Report (دریافت مقاله) مجله جراحی مغز و اعصاب ایران دوره: 1، شماره: 4
8 Posttraumatic Cerebellar Infarction in a 2-year-old Child (دریافت مقاله) علوم اعصاب کاسپین دوره: 1، شماره: 1
9 Relationship of the P Angle with Stereotactic Arc in Intraoperative Outcome of Patients with Parkinson’s Disease Undergoing Deep Brain Stimulation (دریافت مقاله) مجله جراحی مغز و اعصاب ایران دوره: 1، شماره: 3
10 Research Paper: Psychopathological Symptoms in Caregivers of Patients With Vegetative State (دریافت مقاله) علوم اعصاب کاسپین دوره: 4، شماره: 13
11 Traumatic Pneumorrhachis in a Young Male Motor Vehicle Accident Victim (دریافت مقاله) علوم اعصاب کاسپین دوره: 2، شماره: 7